THREES AND TRINITIES HÁRMASOK ÉS HÁRMASSÁGOK

So the bars that close me up are my self-identity, and it’s perfectly normal if I am against them. I can also see the self-identities of all the other artists, so indirectly. I'm addressing them as well when I say: The self, the ego, must be changed in order for art to change. (Ben Vautier)

Szóval a rácsok, amelyek bezárnak, ez az én énem,
és teljesen normális, hogy ellenük támadok. És látom a többi művészek énjét is,
ezért közvetve nekik is címzem az üzenetemet: „Az ént, az egót kell megváltoztatni, hogy a művészet megváltozzon.” (Ben Vautier)