Kivonat az Artpool Művészetkutató Központ
2007 évi szakmai beszámolójából

2007 az Artpool 1992 óta tartó nyilvános működésének nehéz éve volt. Forrásaink tovább csökkentek így már év elején munkatársaink számát a működőképesség határán levő minimumra kellett csökkentenünk. Az Artpool 2008 elején 3 fő- és 2 részmunkaidős munkatárssal rendelkezik, az igazgatón és a művészeti vezetőn kívül egy művészettörténész archivista, egy web-programozó és egy pénzügyi asszisztens tevékenysége áll az alábbiakban felsorolt szakmai teljesítmény mögött.

KIÁLLÍTÁSOK, BEMUTATÓK, ELŐADÁSOK

A 2007 évi események: tíz kiállítás, bemutató, esemény az Artpool P60 kiállítótérben, négy esemény az Artpool részvételével más budapesti intézményben egy kiállítás külföldön – az Artpool szakmai működésének szinte minden területére betekintést engedtek.
Kiemelkedő jelentőségű volt a Szépművészeti Múzeumban 2007 márciusa és júniusa között az Artpool nemzetközi művészbélyeg kollekciójából, kétéves előkészítő munkával rendezett „Parabélyeg. A művészbélyeg négy évtizede a fluxustól az internetig” című kiállítás, melynek a múzeumi statisztika szerint 35.000 látogatója volt és kimagasló magyar és nemzetközi médiafigyelem kísérte.
Tamkó Sirató Károly kevéssé ismert dimenzionista életművét egy – archívumi kutatásra alapozott – kiállítással és hozzá kapcsolódó előadás-sorozattal idéztük fel. A Marcel Duchamp születésének 120. évfordulója alkalmából rendezett kiállításon bemutattuk az 1987-ben az ELTE Esztétika Tanszéken, jelentős szakmai részvétel mellett rendezett Marcel Duchamp Szimpozion digitalizált dokumentumfelvételeit. Hosszas előkészítő munka előzte meg a berlini Künstlerhaus Bethanienben 2007 őszén megnyílt „Fluxus East.
Fluxus Networks in Central and Eastern Europe
(Fluxus hálózatok Közép- és Kelet-Európában)
” című vándorkiállítást, melynek anyagát – Vilnius és Krakkó után – 2008 áprilisától a magyar közönség is megtekintheti a LuMú-ban. A 21. század új médiumait és szemléletmódját Thanos Chrysakis (görög hang-művész) és Pascal Dombis (francia kompjúterművész) „BLINK/Villanás” címmel bemutatott helyspecifikus installációja képviselte.

Az év során az alábbi intézmények voltak partnereink:
Budapesti Tavaszi Fesztivál, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatásai Intézet, Szépművészeti Múzeum, Szentendrei Képtár, Francia Intézet, TERMA, Künstlerhaus Bethanien (Berlin), House of World Cultures (Berlin), MTA SZTAKI, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, ELTE BTK Művészettörténet Tanszék, Petőfi Irodalmi Múzeum, Szépírók Társasága.
>> A művészeti események részletes listája

ARCHÍVUM, KÖNYVTÁR

Az Artpool könyvtára 2007-ben több mint 90 új szakkönyvvel, katalógussal gyarapodott, részben cserekapcsolatainknak és intenzív külföldi levelezésünknek köszönhetően. Hangarchívumunk egy különleges gyűjteménnyel gazdagodott: Klaus Groh német művész és művészeti író, az 1970-es és 80-as évek altenatív, kísérleti zenéjét és hanganyagait tartalmazó több mint 400 darabos egyedülálló audio-kazetta gyűjteményét adományozta az Artpoolnak. Hasonlóan jelentősen (mintegy 300 művel – többségében művészbélyeggel – és számos dokumentummal) gyarapodott az archívum állománya is, részben a nagyszabású Parabélyeg kiállításnak és a hozzá kapcsolódó rendezvényeknek, valamint a folyamatos gyűjtő-, kutató- kiállításszervező munkának és a cserének köszönhetően.
Az archívum és könyvtár állománya jelenleg több mint 400 folyóméternyi archívumi anyag, ebből mintegy 12 ezer kötetnyi könyv és katalógus, 5 ezer folyóirat, ezer órányi (kb. 5 ezer) nagyrészt digitalizált videódokumentum, 2 ezer, részben digitalizált hangdokumentum, 15 ezer fotó/dia/negatív, ezer művészeti plakát/poszter. Az Artpoolban összesen 6500 (ebből 1700 magyar, 4800 külföldi) művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény dokumentációja, információs anyaga kutatható
A kutatást folyamatosan bővülő számítógépes nyilvántartás segíti. A több mint 8600 adatot tartalmazó bibliográfia adatbázisban az egyes témák, ill. keresőszavak alapján nem csak az Artpoolban fellelhető egyes kiadványok, hanem a bennük publikált fontosabb tanulmányok, folyóiratcikkek is megtalálhatók.
A 2007 decemberi állapot szerint a számítógépes adatbázis tartalmazza
6508 művész, művészcsoport vagy művészeti intézmény kartonját a kutatható archívumi anyagok elérhetőségével;
8678 az archívumban fellelhető tanulmány, cikk, katalógus indexelt bibliográfiai adatát, a kortárs művészet, a fluxus, a performansz, a vizuális költészet, a rádió- és hangművészet, az elektronikus művészetek, a kompjútergrafika, a multimédia, a mail art, a public art stb. témakörében;
2870 magyarországi performansz adatait és részletes kronológiáját.
1856 hanganyag (hangdokumentum, hangköltészet, kísérleti zene, interjúk stb.) adatait (a nemrég kapott 400 kazetta adatai még nem kerültek feldolgozásra)
1475 művészkönyv adatait;
3649 adatot tartalmaz az archívumban fellelhető dokumentumokra támaszkodó részletes kortárs magyar művészeti kronológia az 1965-től napjainkig terjedő időszakra
999 különböző művészeti folyóirat adatait tartalmazza a művészeti folyóiratok adatbázisa az Artpoolban fellelhető folyóiratszámokkal.
1540 eseményre vagy művészre vonatkozó fotódokumentum részletes adatait tartalmazza a 2005-ben megkezdett fotóadatbázis.
1718 videódokumentum adatai kerültek 2006 végéig a videó-adatbázisban rögzítésre

2007-ben 105 alkalommal keresték fel kutatók személyesen az Artpool-t, főként egyetemisták (művészettörténet és esztétika- szakos alap-, ill. PhD-képzésben résztvevő hallgatók, továbbá a MIE és a MKE hallgatói), illetve művészek, művészettörténészek, művészeti írók, kurátorok, egyetemi tanárok.
2007-ben 13 külföldi kutatót fogadtunk, főbb kutatási témáik voltak a hetvenes évek alternatív színházai, az 1973-as Szövegek/Texts kiállítás Balatonbogláron, a magyar neoavantgárd művészet, happening, performansz, land art, mail art, rubber stamp art, konceptuális művészet, építészet, situationist international, szamizdat, fluxus, videóművészet, művészkönyvek, valamint az Artpool intézménye és története.
Az év során a leginkább kutatott témák voltak:
- az archívumból: a Fiatal Művészek Klubjának története, programjai, a balatonboglári 1973-as Texts/Szövegek kiállítás és a Tükör kiállítás, a magyar neoavantgárd, Szentjóby Tamás, Maurer Dóra, valamint Tót Endre, Perneczky Géza, Ütő Gusztáv, Robert Smithson, Papp Tamás, Erdély Miklós, Indigó csoport, Dixi, Háy Ágnes, Marcel Duchamp, Moholy-Nagy, Kassák Lajos, Petrigalla Pál, KisVarsó, Drozdik Orsolya, Márta István tevékenysége, fotók a 70-es és 80-as évek művészeti eseményeiról, Inconnu csoport, Iparterv, Zuglói kör, Halász Péter, Molnár Gergely, BBS, Új Zenei Stúdió
- a videóarchívumból: Hajas Tibor filmek, költészeti performanszok, BBS rövidfilmek, Petőcz András versek, Bódy Gábor filmek
- a hangarchívumból: hangmunkák, Artpool Rádió
- a könyvtárból: vizuális költészet, zene (új hullám), hangköltészet, fluxus, koncept, performansz, videóművészet, fotórealizmus
- a plakátgyűjteményből: elsősorban 70-es 80-as évek underground koncertplakátjai.

2007-ben folytattuk videó-digitalizálási projektünket, melynek célja, az Artpool egyedülálló VHS videógyűjteményének digitalizálása és feldolgozásának megkezdése után, elsősorban a 2005 végén Tóth Gábor által az Artpoolnak adományozott, az 1993 és 2006 közötti müvészeti eseményeket dokumentáló 130 darabos videódokumentum-gyűjtemény dvd-re írása és kutathatóvá tétele volt. A digitalizált és kutatható Tóth Gábor által felvett dokumentumvideók tartalma weblapunkon olvasható.
A digitalizáláshoz kapcsolódóan folytattuk a videó-adatbázis feltöltését, mely jelenleg 1549 videó adatait tartalmazza, ezek részben művészeti események (kiállítások, megnyitók, előadások, performanszok) videódokumentumai, részben önálló videómunkák, kísérleti filmek.
A digitalizált videók 2007 végén aktualizált listája internetlapunkról elérhető.
A videóarchívum és a hangarchívum digitalizálására és dvd-k, cd-k készítésére, valamint ehhez kapcsolódó kutatómunkára (személyek, helyszínek beazonosítása) 2007-ben 400 munkaórát fordítottak munkatársaink.

2007 legnagyobb szakmai feladata a márciusban a Szépművészeti Múzeumban megnyílt „Parabélyeg. A művészbélyeg négy évtizede a fluxustól az internetig” c. kiállítás és katalógusának az előkészítése, valamint a gyűjtemény teljes anyagát bemutató website elkészítése volt. A kiállításhoz kapcsolódó Parabélyeg Extra relőadás-eseményen és workshopon két amerikai és egy kanadai alkotót is vendégül láthattunk.

Az év további jelentős szakmai feladatai voltak:
– Tamkó Sirató Károly a dimenzionizmus történetével kapcsolatos kéziratainak a kutatása és a kapcsolódó kiállítás előkészítése
– az 1987-es Marcel Duchamp Szimpozion és kiállítás dokumentációjának feldolgozása és publikálása mind internetes mind pedig nyomtatott katalógus formájában.
– a szeptember végén Berlinben megnyílt Fuxus East kiállítás német kurátorával való együttműködés és a kiállításhoz az Artpool archívumából számos fotó, mű és dokumentum kiválogatása, a vándorkiállításra való előkészítése, a katalógushoz cikk írása.

A már korábban is meglévő könyvtári cserekapcsolataink, tovább bővültek, 2007-ben az alábbi intézményektől kaptunk kiadványokat: Műcsarnok, Ludwig Múzeum, BTM Kiscelli Múzeum, Dokumenta Archiv (Kassel), De Appel Foundation (Amsterdam), Essl Gyűjtemény (Bécs), Gilbert & Lila Silverman Collection (USA), Künstlerhaus Bethanien (Berlin stb.

TUDOMÁNYOS KUTATÓMUNKA, KÖNYVKIADÁS, SZAKMAI ELŐADÁSOK

Az Artpool több, az elmúlt 40 év kortárs magyar művészetét feldolgozó, valamint az ebben az időszakban jelentőssé vált új műfajokat elemző, hosszú távú kutatáshoz, kiállítás-előkészítéshez nyújt segítséget és biztosít, előzetes egyeztetés alapján, archívum- és könyvtárhasználati lehetőséget, illetve az archívumban fellelhető művekről reprodukciót, digitális másolatot.

2007-ben támogatott kutatási oktatási projektek voltak

// Erdély Miklós „Álommásolatok” c. filmjének bemutatása - Sebők Zoltán esztéta Filmelemzés óráján a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

// A Dohány utcai lakásszínház - Schuller Gabriella tanársegéd (Pannon Egyetem BTK Színháztörténet szak) kutatása a Balkonban megjelenő tanulmányához

// Halász Péter munkássága - Andresz Katalin kutatása szemináriumi dolgozathoz (Pannon Egyetem BTK Színháztörténet szak)

// Alternatív színházi törekvések - Kelecsényi Krisztina kutatása szemináriumi dolgozathoz (Pannon Egyetem BTK Színháztörténet szak)

// Szentjóby Tamás dokumentumok - Szőke Annamária művészettörténész előkészítő munkája egyetemi órájához (ELTE BTK Művészettörténet Tsz.)

// Ütő Gusztáv, az erdélyi performansz művészet - Páll Evelin kutatása szemináriumi dolgozathoz (ELTE BTK Művészettörténet Tsz.)

// Magyarországi performansz és előadásművészet - Darida Veronika (PhD-hallgató ELTE, Paris X) kutatása előadáshoz az Institut National de l'Histoire d'Art - Paris X, Paris III. egyetemen

// A Zuglói kör (1958-1968) - Kopeczky Róna múzeológus kutatása PhD disszertációjához (Paris IV - Sorbonne)

// Erdély MIklós és az Indigó csoport - Kenderesi Katalin kutatása szakdolgozatához (PPKE BTK Művészettörténet szak)

// Kis Varsó - Laczkovich Borbála kutatása szakdolgozatához (PPKE BTK Művészettörténet szak)

// Rubber Stamp Art - Csíki Emese kutatása diplomadolgozatához (PTE Művészeti Kar, Festő szak)

// Vizuális költészet és képzőművészet kapcsolata Magyarországon 1945 után - Cziráki Szilvia kutatása szakdolgozatához (ELTE BTK Művészettörténet Tsz.)

// Az Inconnu csoport művészeti és politikai tevékenysége 1990-ig - Kovács Zsolt kutatása szakdolgozatához (PPKE BTK Művészettörténet Tsz. és Történelem Tsz.)

// Kortárs magyar művészet 1970-1990 - Magdalena Radomska PhD hallgató kutatása (Poznan, Adam Miczkiewicz Egyetem)

Jelentősebb szakmai kapcsolatok / együttműködések 2007-ben:

Kutatási-oktatási együttműködések

// Az Artpool, együttműködödési szerződés keretében, speciális kutatási lehetőséget biztosít az alábbi doktori iskoláknak:
PTE BTK Modernitás-PhD Kultúratudományi Doktori Programja (vezető: Niedermüller Péter) és
ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézete Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programja (vezető: György Péter)

// Az ELTE Művészettörténeti Intézete doktori iskolája, az Artpool Művészetkutató Központ és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete együttműködésével, Szőke Annamária (ELTE) irányításával 2006-ban beindult egy, a Fiatal Művészek Klubja történetét feldolgozó kutatási program, melynek során feldolgozásra kerülnek az FMK több mint 30 éves történetének Artpoolban található dokumentumai (fotók, videók stb.), a korabeli szervezőkkel interjúk készülnek és további dokumentumok kerülnek begyűjtésre és válnak a nyilvános kutatás számára elérhetővé.

// Az Artpool, együttműködödési szerződés keretében, az ELTE BTK és a PPKE BTK Művészettörténet szakos hallgatóinak lehetőséget biztosít a kötelező szakmai gyakorlat letöltésére.

// A 2007. május 11.-én került megrendezésre az ELTE Média Centrumában a MÉDIAHEKK konferencia, melynek egyik résztvevője az Artpool volt.

// 1998 óta az Artpool P60 művészeti tér ad otthont időről időre az ELTE BTK művelődéstörténeti szemináriumának (vezető: Szkárosi Endre), továbbá dokumentációs vetítéseket, előadásokat tartunk magyar és külföldi egyetemista csoportoknak, művészettörténészeknek és egyéb szakmai közönségnek itthon és külföldön.

Kutatási - kiállítási együttműködések

Az Artpool Művészetkutató Központot fennállása óta folyamatosan keresik meg hazai és külföldi intézmények közös projektek (kiállítások, kiadványok, fesztiválok) tervével. Ezeknek az általában sok feladatot és előre nem tervezett kiadást jelentő, de egyben nagy erkölcsi hasznot is hozó megtisztelő felkéréseknek lehetőségeinkhez mérten kívánunk eleget tenni.
2007-ben több olyan kiállítás megvalósítását segítettük elő, melyhez komoly, részben az Artpoolban végzett kutatómunka is társult.

// Parabélyeg. A művészbélyeg négy évtizede a fluxustól az internetig c. kiállítás (2007. március 23.-június 24., Szépművészeti Múzeum, Grafikai Terem) az Artpool és a Szépművészeti Múzeum együttműködéseként kétéves előkészítő és kutatómunka után valósult meg, az 1987-ben bemutatott nagy sikerű, a nemzetközi szakirodalom által is a művészbélyeg műfaj első múzeumi bemutatójaként számon tartott hasonló kiállítás 20 éves évfordulóján. A kiállításhoz egy külföldi művészek részvételével rendezett Parabélyeg Extra program is kapcsolódott, melyet szintén közösen szerveztünk.

// A Fluxus East. Fluxus Networks In Central And Eastern Europe kiállítás előkészítéséhez végzett kutatások egyik fontos helyszíne és együttműködő partnere volt az Artpool. Az év során folyamatos személyes és email munkakapcsolat volt Petra Stegman kurátor és az Artpool között, melynek eredménye a kiállításon való igen impozáns magyar részvétel lett. A vándorkiállítás helyszínei: Berlin 2007. szeptember-október, Vilnius 2007. november- 2008. január, Krakkó 2008. február-március, Budapest 2008. április-június.

// A Kis magyar performance-történet (műfaji szemelvények) c. bemutató, 2007. augusztus 24-szeptember 23. között került megrendezésre a Szentendrei Képtárban. Az Artpool a kiállítás előkészítésében a Szentendrei Képtár elsődleges együttműködő partnere volt és mind a kurátor, Antal István munkájának segítésével, mind pedig számos videó kölcsönzésével hozzájárult a kiállítás sikeréhez.

// A BIPOLAR projekt keretében 2007. október 7-21-ig bemutatott KLIPZENSORED. Rockmusik in Film, Fernsehen, Musikclips und Medienzensur in Ungarn, DDR und vereiten Deutschland (General Public, Berlin)
kiállítás előkészítése és a kapcsolódó kutatás kapcsán a kurátor Natalie Gravenor és az Artpool között folyamatos személyes és email munkakapcsolat volt az év során. A kiállítást plakátok, videók, fotók, szövegek digitális másolatainak biztosításával támogattuk.

// Thanos Chrysakis (görög hang-művész) és Pascal Dombis (francia kompjúterművész) „BLINK/Villanás” címmel bemutatott helyspecifikus hang-fény installációja (2007. október 10-19., Artpool P60) a Francia Intézet együttműködésével és a TERMA támogatásával valósult meg. A kiállítás hanganyagát Chrysakis részben az Artpool hangarchívumában végzett kutatására és gyűjtésére alapozta.

// Tiltáson innen és túl. A Kádár-korszak irodalmi csoportosulásai címmel 2007. október 27-28-án tartotta IV. Őszi Irodalmi Fesztiválját a Szépírók Társasága a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Az egyes irodalmi csoportok bemutatását az Artpool archívumában végzett kutatómunkával és hang- és fotóanyag biztosításával segítettük.

Könyvkiadások 2007-ben

In the Spirit of Marcel Duchamp - Marcel Duchamp 120. születésnapja alkalmából kiadtuk a Galántai György (Artpool) és György Péter (ELTE Esztétika Tanszék) által szervezett 1987-es Marcel Duchamp Szimpozion anyagát, valamint a kiállítást és koncerteket, illetve a fennmaradt dokumentumokat megörökítő katalógust.
Az év során több magyar és külföldi kiadvány/cikk készült az Artpool támogatásával, elsősorban az archívumban őrzött fotóanyag felhasználásásval.

Kutatói ösztöndíjak / szakmai gyakorlat

Az Artpool Alapítvány kutatói/projekt ösztöndíjasai voltak 2007-ben: Bényi Csilla, Fischer Judit, Kaszás Tamás, Kristóf Márton, Szabó Szilvia.

Az Artpool Művészetkutató Központban 2007-ben szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítottunk az alábbi egyetemi hallgatóknak: Michelle N. Sawyer (Education Abroad Program of University of California and Wisconsin), Orosz Norbert és Hörcher Eszter (PPKE, BTK, Művészettörténet Szak), Péntek Marianna (Veszprémi Egyetem BTK, Színháztörténet szak), Balázs Kata, Heim Zita, Pálffy András Gergely, Lengyel Fruzsina (ELTE BTK, Művészettörténet, Esztétika Szak)

A szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel való foglalkozást és részükre egy valóban komoly, a jövőben számukra jól hasznosítható kigészítő tudásanyag átadását igen fontosnak tartjuk.
A gyakornokok, illetve önkéntesek munkájának szervezésével, a feladatok megbeszélésével, a betanítással és együttes munkával, illetve a gyakornokok munkájának ellenőrzésével archivistánk 2007-ben öszesen 205 munkaórát töltött.

INTERNET INFORMÁCIÓS ANYAG

www.artpool.hu

Az Artpool interneten elérhető információja egyedülálló a művészeti intézmények körében. 2007-ben lapjainkon már mintegy 50 magyar nyelvű kiadvány, tanulmány, cikk on-line változata érhető el; 40 - részben a 80-as években bemutatott - kiállítás és dokumentumai tekinthetők meg.
2007 során 6 teljesen új művészeti internet-site készült el jelentős művészettörténeti információs forrásanyaggal és képanyaggal (az elkészült lapok az egyes kiállításokhoz kapcsolódóan érhetők el a www.artpool.hu portálon).
Számos, már meglévő lapunkat tovább bővítettük, újabb képek és szövegek és számos hangdokumentum publikálásával.
Lapjaink nézettsége – a nyilvánosan is elérhető webstatisztikánk alapján – folyamatosan növekszik. 2007-ben a napi látogatók száma havonta átlagolva 2500 és 5700 között változott, a naponta megnézett lapok száma 7500 és 12500 között, a napi átlagos letöltés nagysága 200 és 340 MB között volt. Az Artpool szerverét a tökéletes elérhetőség érdekében a SZTAKI szervertermében bér-hostingoljuk.
Eseményeinkről és rendezvényeinkről rendszeresen postai és email meghívókat, hírleveleket küldünk, mellyel 1280 magyar és 850 külföldi címet érünk el. Híreinket számos online levelezőlista és magazin átveszi.

(összeállította: Klaniczay Júlia)

Szakmai gyakorlat, önkéntes munka az Artpoolban