2002 - A KÉTSÉG ÉVE - AZ ARTPOOLBAN


english

KÉTSÉG KLUB

[…] „ha azt határozzuk el, hogy játszunk, de nem tudjuk […] milyen szabályok érvényesülnek, hanem menet közben alakítjuk ki ezeket a szabályokat és változtathatjuk is őket, akkor egy autonóm játékhoz jutunk. Ezt teszi a művészet és minden kreatív tevékenység. Ez ad reményt arra, hogy nemcsak járkálunk valami körül, hanem el is juthatunk valahova ahelyett, hogy a kiinduláspontra (vagyis a vágyhoz) jutnánk csak vissza.
[…] Ami még nincsen, az nem képzelhető el. A fantázia semmi újat nem hoz.
A képzelet meglévő dolgokat hoz össze. Ami újat hoz, az az ötlet.
Az ötletnek nincs prototípusa. Akinél az ötlet felmerül, azt annyira meglepi, hogy szótlanná válik. Erre a ritka dologra rájönni kínkeserves dolog, mert kétség nélkül nem megy. Érdekes módon a kétség végén jön az ötlet.” (Jádi Ferenc)

KÉTSÉG KLUB

A klub szó angol eredetije több mindenre vonatkozik: 1. bunkósbot, 2. golfütő, 3. klub, társaság, zárt kör, stb. Tudjuk, hogy a szavak jelentése - a tárgyak, és az új információkat létrehozó cselekvések viszonylatában - állandóan változik. Ezzel lehetnek értelmezhetők például Marcel Duchamp ready made-jeinek szokatlan, de hihetetlenül ötletes szókapcsolatai. Mi történne ha Duchamp szellemében - magunk között - a bunkósbotot klubnak neveznénk?
Az elme két képessége együttesen működik, az egyik az akaratlagosan aktivizált képzelőerő, a másik az ösztönös megérzés és felismerés spontán folyamata.

KÉTSÉG KLUB

Kedves Kétségelviselő!

Ha van késztetésed és készséged valamely kétségről szóló diszkurzusban részt venni, vagy szívesen inditványoznál eszmecserét, vagy ha egyszerűen csak érdekelnek a Kétség Klub eseményei, akkor kérünk, jelentkezz vissza.

A Kétség Klub projekt minden kétségre nyitott, de zártkörű program, így csak a visszajelentkezők, mint a „klub tagjai” kapnak értesítést a programokról.

Viszont: a Kétség Klub az internetes publikációkban követhető lesz és működésébe bármikor be lehet kapcsolódni.
Ké(t/sz)séggel üdvözöl: Galántai György