„A világ különálló információ-részecskékből áll,
melyek között az életünk időbelisége teremt összefüggéseket.”

kontextus | 1956-65 | 1966-75 | 1976-85 | 1986-95 | 1996-05 | 2006-15
1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965

Fel kell venni a harcot az irodalomban elburjánzó tűrhetetlen jelenségekkel, a negativizmussal, az eszmei igénytelenséggel, vagy éppen ellenséges megnyilatkozásokkal szemben. Ennek szükségességéről – egyesek felelőtlenségét határozottan bírálva – mindenekelőtt az irodalmi élet vezetőit, szerkesztőit kell meggyőzni, s megállapodni velük a legfontosabb teendőkben. Ehhez fel kell használnunk a Kulturális Elméleti Munkaközösség vitairatát a szocialista realizmusról. (Dokumentum 1965-ből)

1965 - Ted Nelson megalkotja a hypertext fogalmát: „írott vagy képi anyagok olyan komplex összeköttetése, amit papíron nem lehet kényelmesen megalkotni. Összefoglalókat és térképeket tartalmazhat a benne szereplő anyagokról és ezek egymáshoz való viszonyáról; és tartalmazhatja az anyaggal foglalkozó tudósok megjegyzéseit és lábjegyzeteit is.” (in: T.N., A File Structure for the Complex, the Changing and the Indeterminate), és bemutatja a Xanadut.

1965. január 5. - A szovjetunióbeli németek visszakapják 1941-ben elvett állampolgári jogaikat, de a Volga-vidékre való visszatelepítésükről nem intézkednek.

1965. január 27. - A Csehszlovák KP KB határozatot fogad el a gazdaságirányítási rendszer reformjáról.

1965. január 29. - Brezsnyev háromnapos látogatásra érkezik Budapestre.

1965. február - A Kortárs közli Csoóri Sándor Iszapeső című szociografikus kisregényét, ezért a szovjet követség tiltakozására Csoórit egy év szilenciummal büntetik.

1965. február 4. - A Szovjetunió tiltakozik az amerikaiak vietnami beavatkozása miatt. Két nappal később Koszigin szovjet miniszterelnök Észak-Vietnamban tárgyal.

1965. február 10–12. - Az Országgyűlés téli ülésszakán élesen elítélik a Vietnam elleni amerikai „imperialista agressziót”. Kádár János parlamenti beszédében az évről évre csökkenő gyermekszületésről beszél, és az „önzésbe átcsapó jobb életre törekvést” ostorozza.

1965. március - Budapesten, a Blaha Lujza téren „városrendezési okokra” hivatkozva lebontják a Nemzeti Színház épületét. A társulatot „ideiglenesen” az Izabella utcai Magyar Színházban helyezik el.

1965. március 1–5. - Moszkvában 18 kommunista és munkáspárt képviselői tanácskoznak a kommunista mozgalom egységének helyreállításáról.

1965. március 2. - Az Egyesült Államok két zászlóaljnyi tengerészgyalogost vet be a dél-vietnami harcokban. Az amerikai légierő – 160 repülőgéppel – az addigi legsúlyosabb bombatámadást hajtja végre az északi területek ellen. Az Egyesült Államok egyre jobban belekeveredik a konfliktusba.

1965. március 14–31. - Petrigalla Pál lakása, Budapest, Csáji Attila kiállítása.

1965. március 18. - A „Voszhod–2” űrhajóról – a világon elsőként – 10 perces űrsétát tesz Alekszej Leonov.

1965. március 22. - A Román KP KB Nicolae Ceausescut választja első titkárává.

1965. március 27. - A Nemzeti Múzeumban megnyílik a Népi demokráciánk húsz esztendeje című kiállítás.

1965. március vége–április közepe - Árvíz a Dunán, az anyagi kár meghaladja a 200 millió forintot.

1965. április - A Ford Alapítvány küldöttsége látogatást tesz Magyarországon.

1965. április 2. - A felszabadulás 20. évfordulója alkalmából a Dózsa György úton felavatják Páczay Pál nagyméretű Lenin szobrát.

1965. április 3. - Az Országgyűlés ünnepi ülésén törvénybe iktatja a felszabadulás történelmi jelentőségét. Ez évtől csak ötévente rendeznek katonai díszszemlét április 4-én. A koalíciós idők óta először emlékeznek meg a harcokban részt vett angol és amerikai katonákról.

1965. április 14. - Tudományos emlékülés a Párttörténeti Intézetben a Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának 40. évfordulóján.

1965. április 20. - Kína katonai támogatást ajánl fel Észak-Vietnamnak.

1965. április 24–május 8. - Mednyánszky Terem, Budapest, Deim Pál kiállítása

1965. április 25. - A Népszabadságban megjelenik Nyers Rezsőnek, az MSZMP KB titkárának nyilatkozata a gazdaságirányítási rendszer átalakításának terveiről: „Népgazdaságunkban az extenzív fejlődés tartalékai csökkenőben vannak, elkerülhetetlen a gyors áttérés az intenzív fejlődésre.”

1965. április 29. - A Dominikai Köztársaságban egy katonai puccsot követően „az amerikai állampolgárok védelmében” amerikai csapatok szállnak partra, ezzel újabb karibi válsággóc keletkezik.

1965. április 29–május 21. - A Fővárosi Bíróság a népköztársaság megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával elítéli a volt Regnum Marianum Egyesület papjait: Emőd Lászlót 5 évi, hat társát 2–5 évi börtönre ítélik.

1965. május 1. - A minisztertanács határozatával jóváhagyja a Dunakanyar regionális rendezési tervét.

1965. május 3. - A Newsweek provokatív cikkei miatt Kambodzsa megszakítja a diplomáciai kapcsolatokat az Egyesült Államokkal. Közben az amerikai légierő nemcsak észak-vietnami, hanem határ menti kambodzsai területeket is bombáz.

1965. május 5–22. - Fiatal Művészek Klubja, Budapest, Kassák Lajos kiállítása.

1965. május 8. - A Szovjetunióban megalapítják a „Hős Város” kitüntetést, amelyet első ízben Moszkva, Breszt, Volgográd, Szevasztopol, Odessza, Leningrád és Kijev kapnak meg.

1965. május 9. - Kádár János nyilatkozata a Pravdában a fasizmus feletti győzelem 20. évfordulója alkalmából.

1965. május 12. - Bejelentik az NSZK és Izrael diplomáciai kapcsolatainak felvételét.

1965. június 6. - augusztus 21. - István Király Múzeum, Székesfehérvár, Vilt Tibor kiállítása.

1965. június 8. - Az MSZMP PB határozata az oktatási reform tapasztalatairól. Megszünteti a gimnáziumok kiemelt fejlesztését és a szakmunkásképzést helyezi előtérbe.

1965. június 18. - Újabb árvíz a Dunán, amely elönti a Csallóköz nagy részét, 50 ezer ember válik hajléktalanná Szlovákiában.

1965. június 21. - Hanoi és Peking elutasítja a Brit Nemzetközösség vietnami béketervét.

1965. június 23–30. - Nemzetközi Vietnam szolidaritási hét.

1965. június 25. - Vezetőcseréket hajtanak végre a pártvezetésben. Kádár Jánostól Kállai Gyula veszi át a minisztertanács elnöki tisztét. Nemes Dezsőt a Párttörténeti Intézet főigazgatójává, Gosztonyi Jánost a Népszabadság főszerkesztőjévé nevezik ki.

1965. július 13. - Megkezdi a termelést a Dunai Kőolajipari Vállalat. – Johnson amerikai elnök felhatalmazza a Vietnamban tevékenykedő amerikai alakulatokat támadási akciók végrehajtására.

1965. július 15. - Belpolitikai válság robban ki Görögországban, Konstantin király ellen utcai tüntetéseket szerveznek.

1965. július 24. - Jugoszláviában törvényt hoznak a gazdasági reform megindításáról.

1965. július 28. - Washingtonban bejelentik, hogy az amerikai csapatok létszámát 125 ezer főre emelik Dél-Vietnamban, és megemelik a katonai behívások kvótáját. Ezzel az Egyesült Államok automatikusan hadiállapotba kerül Észak-Vietnammal.

1965. augusztus 2. - Nagy-Britanniában jelentősen korlátozzák a bevándorlási lehetőségeket a Brit Nemzetközösség országaiból.

1965. augusztus 4. - Az amerikai légierő gépei 1000. bevetésüket hajtják végre Észak-Vietnam felett.

1965. augusztus 10–24. - Gondolat Könyvesbolt, Budapest, Maurer Dóra kiállítása.

1965. augusztus 11. - Bonnban és Tel-Avivban megkezdik munkájukat az izraeli, illetve nyugatnémet nagykövetségek.

1965. augusztus 17. - Los Angelesben több napig tartó faji zavargások törnek ki, 33 halálos áldozat.

1965. augusztus 21. - Új alkotmányt fogadnak el Romániában, amely ugyan deklarálja a nemzetiségi oktatáshoz való jogot és a szabad anyanyelvhasználatot, de a román vezetés következetes beolvasztó politikát folytat a továbbiakban is.

1965. augusztus 29–szeptember 26. - István Király Múzeum, Székesfehérvár, Korniss Dezső kiállítása, megnyitja: Pilinszky János.

1965. szeptember - Tardos Tibor író menedékjogot kér a francia kormánytól.

1965. szeptember 1. - Tibet autonóm státust kap a Kínai Népköztársaságon belül.

1965. szeptember 6. - Fegyveres konfliktus robban ki India és Pakisztán között, India 1947-es felosztása óta megoldatlan kasmíri helyzet miatt.

1965. szeptember 9. - Megalakul az Országos Népművelési Tanács.

1965. szeptember 14–25. - A Dél-Vietnami Nemzeti Felszabadítási Front küldöttségének látogatása Magyarországon.

1965. szeptember 23. - Az Ikarus székesfehérvári üzemegységében elkészül az első hazai alumínium autóbusz.

1965. szeptember 29. - A „Brezsnyev-doktrína” meghirdetése. Az SZKP KB ülésén Brezsnyev világossá teszi, hogy a Szovjetunió saját felségterületének tekinti a „baráti szocialista országokat”, s egyrészt kész azokat megvédeni a külföldi támadásoktól, másrészt ha valamelyik testvérországban veszély fenyegetné a szocializmust, az minden szocialista ország közös ügye.

1965. október - Az Egyesült Államokban először hoznak nyilvánosságra hivatalos adatokat a vietnami háborúban elszenvedett amerikai veszteségekről: eszerint 1961 óta 900 katona esett el és 4800 sebesült meg. A közlemény nyomán nagyszabású háborúellenes tüntetések kezdődnek Londonban és Washingtonban.

1965. október 4–26. - Fock Jenő miniszterelnök-helyettes vezetésével magyar párt- és állami küldöttség látogat Észak-Vietnamba, Észak-Koreába, valamint Kínába.

1965. október 10–december 31. - Csók István Képtár, Székesfehérvár, A NYOLCAK ÉS AKTIVISTÁK KÖRE - A huszadik század magyar művészete 2., kiállítás Berény Róbert, Bohacsek Ede, Bortnyik Sándor, Czigány Dezső, Czóbel Béla, Fémes Beck Vilmos, Kassák Lajos, Kernstok Károly, Kmetty János, Márffy Ödön, Mattis-Teutsch János, Nemes Lampérth József, Orbán Dezső, Pór Bertalan, Schadl János, Tihanyi Lajos, Uitz Béla, Vedres Márk műveiből, megnyitja: Kassák Lajos.

1965. október 13–17. - Negyven ország küldötteinek részvételével Budapesten tartják a Keresztény Békekonferencia Tanácsadó Bizottságának ülését.

1965. november 1. - Izgatásért 6 hónapi szabadságvesztésre ítélik Bálint Sándor szegedi egyetemi tanárt, aki egy Nagy Imréről szóló könyvet három barátjának kölcsönadott.

1965. november 5. - A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége kitünteti a polgárháború 21 egykori magyar résztvevőjét. Münnich Ferencet Lenin-renddel tüntetik ki.

1965. november 5-től - Petrigalla Pál lakása, Budapest, - Lisziák Elek kiállítása.

1965. november 9. - A „nagy áramszünet” Észak-Amerikában: Kanadában és az Egyesült Államok 8 szövetségi államában 14 órára megszűnik az áramszolgáltatás, amely 30 millió embert érint.

1965. november 18–20. - Az MSZMP KB elfogadja a gazdaságirányítási rendszer reformjára vonatkozó irányelveket. Eszerint a népgazdaság irányításának olyan módját kell kialakítani, amely a közgazdasági eszközök fokozódó szerepével biztosítja a tervszerű fejlődést. Növekvő szerephez kell juttatni a gazdasági versenyt, növelni kell a vállalati önállóságot, érvényesíteni kell az egyéni és vállalati érdekeltséget.

1965. november 24–25. - A Magyar Írók Szövetségének közgyűlése Budapesten. Darvas Józsefet elnökké, Dobozy Imrét főtitkárrá választják.

1965. november 25. - Újabb határátlépési egyezményt írnak alá Berlinben az NDK és Nyugat-Berlin képviselői.

1965. november 28. - Johnson, az amerikai elnök a „nemzeti imádság napjává” nyilvánítja e napot a vietnami harcokban elesett amerikai katonák emlékére.

1965. december - A televízió megkezdi a Kék fény című műsor sugárzását, amely a rendőrség imázsát van hivatva javítani.

1965. december 7–9. - A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége ülésén lemond Mikojan államfő, az utód Podgornij. Ezzel teljesen átveszi a vezetést a Hruscsovot megbuktató Brezsnyev-Koszigin-Podgornij trojka.

1965. december 8. - VI. Pál pápa lezárja a II. vatikáni zsinatot, amely 3 éve ülésezett. A zsinat 4 konstitúciót, 9 dekrétumot és 3 magyarázatot alkotott, amelyek lehetővé tették a közeledést a különböző keresztény felekezetek között.

1965. december 19. - Franciaországban az elnökválasztás második fordulójában De Gaulle győzedelmeskedik.

Összeállította Galántai György az Artpool Archívum dokumentumai, valamint a Beszélő online kronológiája alapján.

munka alatt