english

KONTEXTUS PROJEKT


A kontextus-projekt kimondott célja a valóságos és virtuális tér megfeleléseinek, azonosságainak, kapcsolódási pontjainak feltárása, értelmezése - a hálózati hely - mint eszköz - kialakításával. Ebben az értelemben az öt „főlap” mindegyikéről más-más kontextusból lényegében ugyanazokat a tartalmakat érhetjük el, amelyek a más-más kontextustól nem lesznek ugyanazok. Miközben a főlapokat elhagyva a kisebb tartalmak kapcsolataiban is ugyanaz a szervezőelv, az egyes részek automatikusan új kontextusokat generálnak. Bárhonnan indulva megállapítható, hogy a világ a világok sokaságának kontextusaiból áll, és ez a sok mégiscsak egy, mert az egy számára virtuálisan csak egy világ létezhet.


A FŐLAPOK


Meghatározások, definíciók, megközelítések, szövegek, és idézetek, kapcsolódási pontok más lapokon. Kontextuális művészeti lapok a világhálón. (kontextual art az interneten)


Az előadások, formája nyitott, a felolvasástól a performanszig, a vetítéses előadástól a tárlatvezetésig, a diszkurzustól a brainstormingig stb. A felkért előadók saját elfogultságuknak megfelelően alakítják a programot tartalmilag és műfajilag is meghatározva a valóságos téri környezetet. A művekre és dokumentumokra való hivatkozással megfogalmazott kérdésekre adott válaszok teszik hitelessé az előadásokat.


A művek, installációk, bemutatók és kiállítások anyagai direkt vagy indirekt dokumentumokkal kiegészített eredeti művek, abból az élményanyagból, amelyben a mű keletkezett és amelyben értelmezhető. Az egymásnak megfeleltetett helyszínek az Artpool P60 és az Artpool honlapján kialakított hálózati hely, amelynek egyik csomópontja ez a lap.


   A terv fő célját a művészet időbeli kontextusai kísérlik meg leírni.

    A változó és változatlan körülmények egymás kontextusában válnak megismerhetővé.

    A pozitív vagy negatív társadalmi viszonylatok rekonstruálásával egyfajta hiteles áttekintés keletkezik.

     A művészeten kívüli történés a művészet részeként olvasható.

    A jövő irányú kontextusok inspirációt adnak arra, hogy mit érdemes tenni.

munka alatt