2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól
Elképzelés projekt - Pauer
SZENTJÓBY Tamás

Az a/1 ready-made a belügyi szervek birtokában lesz, megtekintését akkor már nem áll módomban biztosítani, hacsak az a/ready-made adatainak változása szerint nem alakul szerző sorsa úgy, hogy a mű megtekintése fölött diszponálhat /pl. rendőri pályára lép, vagy a/r.m.-et elveszti és 1980. aug. 31. után megtalálja - ez esetben is csak rövid idő áll rendelkezésre a megtekintéshez, ugyanis mint a vegyes rendelkezések 16. bekezdése előírja: 24 órán belül be kell szolgáltatni/. Felmerül annak a lehetősége, hogy a mű a/ darabja, belső kinetikus törvényeiből következően 1980. aug. 31. előtt a/1-é változik. Ebben az esetben megtekintésére ugyanaz áll, mint előbb. Nem szükséges kifejtenem, hogy a mű a/ darabja belső kinetikus törvényeinek változása olyan távlatokat nyit meg, melyről előre csak sejtés-szinten nyilatkozhatunk. A mű tehát nem kíván számot vetni azokkal a lehetőségekkel, melyekre a mű jelenlegi potenciája nem ad lehetőséget. A mű a/ darabja 1980. aug. 31-e előtti megtekintésével kapcsolatban meg kell még jegyezni a következőket: azon túlmenően, hogy a mű a/ darabja belső rendje szerint - mint azt a 29. oldalon Az igazolvány érvényessége című fejezetben kifejezésre jut - igen sok alkalmat ad a visszaszolgáltatásra a gyártó szerveknek, még egy nehézséget kell számba venni. Azt, hogy a/r.m. megmutatására csak a rendőri illetve ügyészi szervek kötelezhetnek. Természetesen, mint minden egyéb művemet, készséggel bocsátom az érdeklődők rendelkezésére ezt is, ám szükségesnek látom ezt a megjegyzést, különös tekintettel a gyűjtési akciót megindító levél II/3. bekezdésére.
A b/ és c/ready-made-ek leírása: két pecséttel és golyóstollal írt adatokkal ellátott bizonylat /blokk, kartoték/. A b/r.m. az a/r.m.-ről készített fénymásolat bizonylata. A c/r.m. a b/r.m.-ről készített fénymásolat bizonylata.

A Kartoték-akció bűnre és eljárásra című mű leírása: egy illetve két bűneset, ezen bűnesetek lappangási ideje a bűnüldöző szervek előtt, továbbá a lelepleződést követő eljárás és büntetés, valamint szerző belső gyötrődése és lelkiismeretfurdalása. Tekintettel arra, hogy eleddig csupán a két bűneset ismerete áll rendelkezésünkre s szerző belső gyötrődése és lelkiismeretfurdalása a bűnesetek óta eltelt idő rövidsége miatt csekély és alig kifejezhető, csak a bűneset leírására szorítkozunk s a lehetőségeket vázoljuk föl.
Mint a bűnesetek bázisaként szolgáló a/, b/ és c/ ready-made-ek bizonyítják 1971. október 27-én az a/r.m. 30. oldalán a Vegyes rendelkezések rovatban szereplő 15. bekezdés tiltó rendelkezését szerző előre megfontolt szándékkal megszegte.

vissza  /  folytatás

AKNAI Tamás, ATTALAI Gábor, BAK Imre, CSÁJI Attila, CSIKY Tibor, DONÁTH Péter, ERDÉLY Miklós, GULYÁS Gyula, HENCZE Tamás, JOVÁNOVICS György, LAKNER László, LEGÉNDY Péter, MAJOR János, MÉHES László, SZENTJÓBY Tamás, TÓT Endre, TÜRK Péter, URBÁN János, [kezdőlap]