A performance-művészet *


Tartalom


Előszó (Szőke Annamária)

Johann Lothar Schröder: Bevezetés. A performance, valamint más, rokon kifejezések és kifejezési formák fogalomtörténeti, történeti és elméleti áttekintése (1) (2)

Hilde Hein: Az előadás mint esztétikai kategória

Allan Kaprow: A nem-színházi performance

Jerome Rothenberg: Új modellek, új nézőpontok: jegyzetek a performance poétikája elé

Dick Higgins: A posztmodern performance jellegzetességei és általános ismérvei

Jorge Glusberg: Bevezetés a testnyelvekhez: a body art és a performance (1) (2)

Peter Gorsen: Egzisztencializmus visszatérése a performance művészetben

Jindrich Chalupecky: Művészet és áldozat

Klaniczay Gábor: Elgyötört test és megtépett ruha. Két kultúrtörténeti adalék a performance gyökereihez. (1) (2)

Függelék: Vita a bécsi akcionizmusról a Holmiban

A kötet szerzői (lásd az egyes tanulmányoknál)
Jegyzetek a tanulmányokban előforduló személynevekhez és csoportosulásokhoz (lásd az egyes tanulmányoknál)
A fordítások alapjául szolgáló, és a közölt szövegek forrásai (lásd az egyes tanulmányoknál)
A kötetben felhasznált képek jegyzéke

Artpool performansz bibliográfia


* Az online verzió az alábbi kiadás alapján készült:

A performance-művészet, Artpool - Balassi Kiadó - Tartóshullám, Budapest, 2000
(Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és a jegyzeteket írta: Szőke Annamária; Fordította: Adamik Lajos, Babarczy Eszter, Csűrös Klára, Ivacs Ágnes és Szőke Annamária;
© Szőke Annamária, A fordítók (Hungarian translation), A szerzők, 2000)

<>


[1995] [online publikációk] [Artpool] [kereső]