2001 - A LEHETETELEN ÉVE AZ ARTPOOLBAN


Séta a lehetetlen valóságokban és elméletekben,
a tudomány, a művészet és a politika határterületein


A tudomány az ún. lehetetlenségi állításokon alapszik. Lehetetlen felülmúlni a fény sebességét, anyagot és energiát teremteni vagy megsemmisíteni, perpetum mobilét építeni, stb. A lehetetlenségi tételek figyelembe vételével elkerülhetjük, hogy olyan tervekre pazaroljunk erőforrásokat, melyek eleve megvalósíthatatlanok. A közgazdászoknak különösen tudatában kellene lenniük az itt bemutatott lehetetlenségi tételnek. Nevezetesen, hogy a világgazdaságban a szegénység és a környezet pusztulása növekedéssel nem számolható fel, ill. nem állítható meg. Röviden: a fenntartható növekedés lehetetlen.

A matematikában a lehetetlennek éppoly fontos szerepe van, mint a lehetségesnek, és a lehetetlennel kapcsolatos kérdések a matematika legizgalmasabb fejezetei közé tartozhatnak. Minden más tudománytól eltérően a matematikában ugyanis gyakran igazoljuk, hogy valami nem lehetséges, valami nincs.

A kvantummechanika törvényeivel szemlélve a világot, nem lehetetlen, hogy egy objektum hirtlelen, minden ok nélkül megjelenik a tér egyik pontján. ... A tudatos cselekvés nem írható le egy meghatározott algoritmussal, mivel szerepet játszanak benne a véletlenek, a kvantumokat vezérlő irracionális szabályok is.

A gyakorlatban nem tudunk minden apró részletet figyelembe venni, ám mivel az apró részletek is megjósolhatatlanná teszik a jövőt egy kaotikus rendszerben, lehetetlen hosszú távon jövőbe látni.
Az Interneten a HTML szabvány bevezetése óta több tízmillió weblap jelent meg, amelyben hatékony keresőrendszerek nélkül tájékozódni lehetetlen.

A platóni (elvont-időtlen ideákat kontempláló) s a Descartes-i/Locke-i (a gondolkodás tárgyait-tartalmait önnön elméje magányában szemlélő) kognitív szubjektum - megismerő individuum - Homérosz korában még oly nyilvánvalóan lehetetlen elképzelés ma újra egészen valószerűtlennek tűnik. A megismerő szubjektum ma a hálózott individuum - a sajátos-egyéni tájékozódásai, kapcsolódásai által megkülönböztethető egyéniség, aki ugyanakkor állandó kommunikatív kapcsolatban áll szűkebb-tágabb virtuális környezetével.

A görög filozófia kibontakozása valószínűleg lehetetlen lett volna textuálisan konzisztens rendszerek létrejötte nélkül. A textuális konzisztencia igénye viszont szinte észrevétlenül becsempészte a korai görög gondolkodásba a logikai konzisztenciát.

Az aspektusváltás jelensége bizonyítja, hogy a percepció során lehetetlen szétválasztani a látást a gondolkodástól. Mialatt a figurát különbözőképpen látom, képtelen vagyok körülhatárolni, hogy miben ragadható meg az aspektusváltás az észrevétel pillanatában.

Ha a világ minden pontjának megfeleltethető lenne egy fogalom, akkor a gondolkodás mindentudó és egyben mindenható lenne. Mert akkor a gondolkodási folyamatok szimbolikusan irányítanák a külső folyamatokat. Sajnos, ez a mindentudás és mindenhatóság lehetetlen, mert a gondolkodás struktúrája nem adekvát a kiterjedéssel bíró dolgok struktúrájával. Míg ugyanis a kiterjedt („konkrét”) világban a pontok megszakítatlanul összeérnek, addig a gondolkodás disztinkt fogalmait intervallumok választják el egymástól, amelyeken keresztül a legtöbb pont kicsúszik.

„... lehetetlen, hogy a gyerekek a nulláról sajátítsanak el egy nyelvet: a tanulás előtt már „velük született képzeteik” kell hogy legyenek az „univerzális nyelvi jellegekről”.”


A lehetetlen a művészetben

Lehetetlen megítélnünk olyan jelenséget, amely tudatunk vagy érzékenységünk értékeivel semmiféle analógiát nem mutat; nem vagyunk képesek felismerni, hogy szabályos-e vagy szabálytalan, természetes vagy éppen természetellenes.
Lásd még: Kazimir Malevics

A feladat számomra az volt, hogy tanulmányozzam M.C. Escher lehetetlen házait. Szerettem volna tudni, hogy az Escher által elképzelt lehetetlen épületek hogyan szerkeszthetőek meg egy háromdimenziós térben és ezt hogyan lehet bemutatni több nézőpontból úgy, hogy némi fejtörést okozzon a nézőnek.
Lásd még: World of Escher - Escher: Belvedere

A lehetetlen tárgyak konstruálása alighanem Escher számára is a közhellyé vált formálgeometria nyűgje alóli kitörést jelenti, de egyáltalán nem a szabályok lerázását, nem is a paradoxonok nevetségessé tételét, [...] ha valami lehetetlenséget akarsz ábrázolni, szigorú szabályokat kell követned.

A képek lehetetlen tárgyak - minden kép lehetetlen tárgy. A rajzok, festmények és fotók - mint sík lapon levő minták - önmagukban is tárgyak, ugyanakkor teljesen más tárgyaknak is tűnnek szemünkben.

... a MŰVÉSZET fogalma - a leglehetetlenebb művészetfelfogások megfogalmazására - csak akkor gondolható, ha van egy olyan ismertetőjegye (a „művészi”), amely minden, akármilyen lehetetlennek is számító művészetre vonatkoztatható.

... megjelenik a LEHETETLEN élménye, mint a műalkotás befogadásának fő összetevője. TALÁNYOS, zárt és felfoghatatlan jelenetekkel dolgozik. Lassú távolodást jelez a NYITOTT mű és színház eszméjétől. (...) E pillanatra számomra a propozíciók sokaságának egyesítése a fontos, melyek olyan elgondolás szerint működnek, hogy a nézőben - a néző szemszögéből a lehetetlenség érzése alakuljon ki az egész átlátását és befogadását illetően.”
Lásd még: Tadeusz Kantor

Az elképzelt, a fiktív sohasem magukban a dolgokban vagy az emberekben rejlik, hanem a közöttük zajló történések lehetetlen valószerűségében: a találkozásokban, a legtávolabbi közelségében, az adott helyen való teljes elrejtőzésben.


A lehetetlen a politikában

A cikkíró szerint igazi bravúr volt a Miniszterelnök Úr részéről a lehetetlen lecke megoldási kísérlete. [...] ugyanis tudta, hogy ha már idejött a kamerák elé, nem kerülheti meg a lényegi kérdést. Tehát megkerülte [...] Aki egy ilyen kiélezett és várakozásteljes politikai szituációban képes az eufemisztikus mellébeszélésnek ezt a magasiskoláját bemutatni, az nem csak tehetséges, hanem bátor ember is.

A Magyar Újságírók Szövetsége 2000. március 1-én közleményt adott ki. Az elnök a Nap-kelte adásában nyíltan kimondta: lehetetlen helyzet alakult ki azzal, hogy a közszolgálati médiát tönkretevő emberek többszörös fizetéssel ma a kereskedelmi TV-kben bukkannak fel.

... a legnehezebben kezelhető egy definíció akkor, ha olyan fogalmakat alkalmaz, melyekkel kapcsolatban először is bizonytalan, hogy vajon egyetlen értelemben használatosak-e vagy többen, aztán pedig az is bizonytalan, hogy a definiáló vajon szó szerint érti-e őket vagy átvitten. Homályosságuk miatt lehetetlen ilyen fogalmak alapján érvelni, és mivel lehetetlen megmondanunk, hogy homályosságuk vajon metaforikus használatukból adódik-e, visszautasítanunk is lehetetlen őket.

Vannak kérdések, amelyeknek sikerességét főleg az magyarázza, hogy rosszul teszik fel őket. A rosszul feltett kérdésekre ugyanis lehetetlen egyszerűen és végérvényesen válaszolni.

Az egyszeri király a jogállamnak álcázott diktatúrák klasszikus csapdája szerint szerkesztette ellentmondásos parancsát. „Csak” a teljesítési feltételek lehetetlenek - azután már nem az önkény miatt lakolsz, hanem mert az engedetlenséget tiltja a törvény. Csakhogy a népi furfang kifog a zsarnokon, és az okos lány gyalog is jön, meg nem is, fel is van öltözve, meg nem is, hoz is ajándékot, meg nem is...

Arisztotelész kinyilatkoztatása: Jobb a valószínű lehetetlen, mint a valószínűtlen lehetséges. (Murphy törvénykönyve)

Annyi feltétlenül elfogadható, hogy a vicc mindig valami tilalom rovására mulattat; legyen az akár hivatalos, akár belső, akár közmegegyezésen alapuló. A viccélvező részéről a nevetés a belső készenlét, a gyakorlat által megcsúfolt „eszmei” evidenciában való tartásának jele, és egymásnak afelől való biztosítása, hogy ami tilos, az nem lehetetlen.
Lásd még: Erdély Miklós: Kitüntetéseimről

... néha, hogyha megpróbálok visszaemlékezni rá, én magam sem tudom elhinni, teljes realitásnak felfogni, olyan lehetetlen volt, hogy Voltaire után, és a felvilágosodás után, a XIX. század után ez jöjjön Európa közepén.

Amíg eddig az összes lezárt boríték felgőzölése, lemásolása, kijegyzetelése, visszazárása egyszerűen lehetetlen volt, ma már ez nem csak nagyon egyszerű, de olcsó is lett. Semmiféle akadályba nem ütközik az összes elektronikus levél gépi elolvasása, sőt adott kulcsszavakra való keresés is triviális feladat.

Bármekkora közhely, nem veszik elég komolyan, hogy manapság bizonyos vállalati méret felett megfelelő informatikai háttér nélkül szinte lehetetlen a piacon maradni.


Lásd még: Lehetetlen esetek a véletlen naplóból