kontextus projekt


Tatai Erzsébet: HERMÉSZ ÖRÖKÖSE

7.

"Ámde lehet-e szó formáról a formát magába fogadó anyag nélkül? A szellemi világ ugyanis úgy, ahogy van, teljességgel oszthatatlan, és valamiképpen mégis osztható. Ha mármost a részek különválnak egymástól, ez a szakadás és különválás anyagot tételez, mert az anyag az, ami szétszakadhat."(1)

Végül, mintegy az egészre rátelepedően, de a többi művet mégsem zavarva készíti intermediális, csaknem láthatatlan, helyspecifikus hanginstallációját Schneemeier Andrea, amelyben szellemesen nemcsak a helyre, de megtörtént eseményre játszik, és nem átall egy bűnesetet szimulálni. Titkos kis zörejek, motozás, neszezés, illegális fényÉ valami zavaró, idegen, esetleg ijesztő, gonosz kis szemcse került a "gépezetbe", valami lappangó elem.


(1) Plótinosz, II.4.4. Bp. 1986.


[intermédia] [induktor] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [csomópont]


[kontextus projekt] [aktuális események] [Artpool] [kereső]