artistic and individual / művészi és egyéni

I miss the little feet of my sweet Nadine. Little feet walk back to me! /
Hiányzik az édes Nadine kis lába. Lábacskák gyertek vissza hozzám!

Remember Skip Spence / Emlékezz Skip Spence-re
BLEUS, Guy / The Administration Centre - Wellen, Belgium
(next / tovább) - (web)