The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

Mike DICKAU (USA)

links / lásd még: drawing by Ray Johnson / rajz 1982