The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

Z. DOUG (USA): SErPenTEMBER
A Smile and a Tear