The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

KECSKÉS Péter (H): “TOTALIS SOLIS DEFECTID” (1999-2000)
installáció, Tátikavár, 1999.08.11.