The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

SZKÁROSI Endre (H)
DU DUO, Sound Installation, 2004