The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

A. 1 Waste Paper Co. Ltd (GB)