Szinopszis:

1994. december 30-án indult a projekt: Brad Brace szekvenciális hipermodern képeinek egész napos hálózatra küldése. A hipermodern minimalizálja az ismertet és a felismerhetőt; felfüggeszti az identitást, a kapcsolódásokat és a történelmet.

Olyan diskurzus, amely távolról sem jelöli ki a beszédhelyzetet, és kerül mindent, ami alapot szolgáltatna számára. Decentralizálni próbál, és egy központot sem részesít előnyben.

Céltalan Hipermodern Képiség... hálózatra/levéllistára küldve tizenkét óránként... fantomszerű, röppályára küldött elrendezés a 00-k számára. Minimalista maszkok kontinuuma a katasztrófa árnyékában; transzformatív metaforák megidézése a hétköznapok számára... exkluzív események költői reverzibilitása...

Poszt-retorikus, folytonos, látszólag önkényes képszekvencia... igazi darás szürkeskála...koptatható, kompakt, kosarunkba rakható, korszakalkotó konvergencia. A szürke immanencia érzékisége: a másik eltüntetésének művészete. Folytonos vizuális hatás; időbeliségében megformált optikai dobpergés a Háló végtelen jelenén.

A nyomtatott ISBN-könyvsorozat (0-9690745) kibővítése... kritikailag felértékelve... a képiség fokozatos létrehozása, kiválasztása és újraszekvenciálása az idő folyamán... megkerülhetetlen, örvénylő kapcsolatok. A 12 órányi vonalban levés...

KULCSSZAVAK:

Elkülönülő, elváló, táguló, decentralizált, szétbomlott, többértelmű, kibővített, ambivalens, homogén, vakmerő...

Sokoldalú, oldalazó, rögeszmés, homályos, megrögzött...

Széleskörű, személyes, szétszivárgó, szertelen, provokatív, prolongált, poétikus, plurális, perverz, potens, profetikus, patologikus, parttalan...

Előrehaladó, emelkedő, excentrikus, eklektikus, elszabadult, elragadó, emlékezetes, elillanó, entrópikus, erotikus, elbűvölő, eltartható, expanzív...

Minden 12 órában, valami más!... nézd meg, küldd tovább, mentsd le, csereberéld, nyomtasd ki, vagy akár publikáld...

Brad Brace (USA)