2005 – AZ ÖTÖS ÉVE AZ ARTPOOLBAN

english

Az Artpool tizedik részvétele a 25 éves Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában

kijáratok

egy 1981-ben elképzelhetetlen Budapesti Tavaszi Fesztivál

kiállítás-esemény a „földalatti művészet” intézmény-kisérleteinek dokumentumaiból [videó]

Emigráns, fél-Emigráns, nem-Emigráns művészet

(az „emigráns” fogalma itt/most a jogosult, az illetékes, a kompetens, a szabad ember létállapotát jelöli)

Támogatott / nem-Emigráns | Tűrt / fél-Emigráns | Tiltott / Emigráns

„Feltevés: Lehetőségem van visszatérni a múltba, s valamilyen módon beavatkozhatom az események menetébe, például megakadályozom a megszületésemet, majd visszatérek saját jelen időmbe.” (Erdély Miklós: Lehetőség-vizsgálat)

Kiindulási pont egy titkosszolgálati helyzetelemző jelentés, mely szerint: [a paralel kultúra képviselői] ellenőrzés nélküli tevékenységük biztosítása érdekében önálló publikációs lehetőség megteremtéséhez, önálló kisgalériákban és egyéb kiállító helyiségekben kiállításaik folyamatos szervezéséhez jogot formálnak. A kulturális szervek tudta nélkül önálló szervezeteket, szervező irodát, hang- és filmarchívumot hoztak létre, „szaklapot” alapítottak. [...] „művészetük” hivatalos kritikai agyonhallgatásával egyenes arányban nőtt szervező tevékenységük, nagyon határozott lépéseket tettek a minél szélesebb lehetőségek kialakítására, kihasználták a decentralizáció fehér foltjait [...] Hegyi Lóránd így fogalmazta meg követendő taktikájukat: a kultúrpolitika gyakorlatában a „senki földjén” kell a továbblépés lehetőségét alakítani, folytatni. [...] A csoportosulás tagjainak jelenlegi fellépése az 1960-as években jelentkező underground-mozgalom társadalomellenes tevékenységének folytatása. Dr. Beke László, Erdély Miklós, valamint a kivándorolt Szentjóby Tamás az underground-mozgalom prominens képviselői abszurd ötletekkel tűzdelt happeningeket szerveztek, ellenséges írásokkal „népszerűsítették” és hirdették meg a „független művészetet” és a társadalmon kívüliséget. (Festő fn. dosszié)

[...] konkrét művészettörténeti események, kiállítások, akciók, művek feldolgozása pillanatnyilag folyik pl. a képzőművészek szövetsége Művészeti író szakosztálya és az MTA Műv.történeti Kutató Csoport által. A közelmúlt története 10 év távlatából elemezhető, rendszerezhető. [...] A dokumentumok (katalógusok, kritikák stb.) máris feldolgozás alatt vannak és pl. a Tendenciák kiállítás történeti kordokumentumaként, háttéranyagként a nyilvánosság elé is kerülnek, mint ahogy az ebben az évtizedben készült művek legjobbjai is modern múzeumaink gyűjteményeibe kerültek. [...] (F.fn.d.)

[...] Beke László és Maurer Dóra a Hatvany Lajos MúzeumbanExpozíció” néven fotókiállítást szerveztek. [...] „emlékkiállítások” szervezésére [...] Altorjai Sándor Zichy Kastélyban rendezett kiállítása és a Magyar Nemzeti Galériába tervezett Hajas Tibor kiállítás. [...] a Gent-i Modern Múzeumban „Hat magyar művész” kiállítása, [...] Az „Art Diary”-ban megjelent névsort dr. Beke László és Galántai György bocsátotta a Flash Art képviselőjének rendelkezésére. [...] Arra törekszenek, hogy a fellépési lehetőségeket messzemenően kihasználva „megtelepedhessenek”, vagy a háttérből elvi és gyakorlati irányítókká váljanak (F.fn.d.)

Galántai György Francia Intézetben rendezett kiállítását Szkárosi Endre nyitja meg. Egy második lejátszott vers címe ez volt: „Fogda-dal; Ál-dadaista vers. Alcím: Fogságom naplójából.” A vers a fogda szótagok sokszori ismétléséből, kombinálásából épül fel. A jelenlévők valóban gondolhattak börtönre, mert a környezet, a csupasz pincefalak, a sötétség ugyanezt a képzettársítást idézte fel. Fölöspéldány (F.fn.d.)

Galántai ez évben is részt vett a „Velemi Alkotóműhely”-ben rendezett – textilművészeknek meghirdetett – tábor „Nyílt napok” elnevezésű programjában. Ottani tevékenysége a szombathelyi Savaria Múzeum anyagainak általa kifogásolt raktározási módja elleni tiltakozó akció szervezésében nyilvánult meg. Elmondása szerint a raktárban feleségével együtt „felkötötték” magukat. Akciójukat dokumentálás céljából fényképezték. (F.fn.d.)

Működési lehetőséget kapott a Magyar Írók Szövetsége Fiatal Írók József Attila Köre által elfogadott Élő Folyóirat szerkesztősége. Szándékukban áll az Élő Folyóirat tevékenységébe bevonni más művészeti ágak képviselőit, a társadalomtudományok művelőit, egyetemistákat, középiskolásokat, valamint szakmunkás tanulókat és a munkásszállások lakóit. Együtt kívánnak működni a „hétfői szeminárium”(lásd még) résztvevőivel és a szamizdatírókkal. Egyik célszemélyünk véleménye szerint az Élő Folyóirat egy olyan szervezkedés, amely potenciálisan felér a Petőfi Körrel. A Magyar Műhely vezetői 1980 márciusában a hazai és külföldi „műhelyesek” számára a Kulturális Kapcsolatok Intézetén keresztül kiállítást kívántak szervezni. (F.fn.d.)

Swierkiewicz Róbert „Újpesti Mini Galéria” történő manipulációiról. [...] A Budapest, IV. kerületi Tanács VB. elnökhelyettesének a „Mini Galéria ellenséges tartalmú kiállítások, összejövetelek céljára való felhasználásáról. [...]” Ismerősöm látogatást tett Újpesten a Mini Galériában rendezett „Művészet és Posta” kiállításon. (F.fn.d.)

1981-ben főleg a „postai művészet – Mail Art” terjesztését, szervezését végzi. Azt tervezi, hogy a beérkező anyagokat folyamatosan válogatás nélkül kiállítja. A „Mail Art” elnevezéssel meghirdetett kiállítással – félrevezetve a hivatalos szerveket – az Art Pool eddig összegyűjtött anyagát mutatta be. A „művek” többségét nyugati állampolgárok készítették. Az idegen nyelvű feliratokhoz magyar fordítást nem csatoltak. Gyűjteményéből a magyar avantgarde művészet teljes dokumentumanyagát is bemutatta. [...] a „Torony” kiállítást megnyitották ugyan, de 2 nappal később bezárták, arra hivatkozva, hogy 3-4 „kép” nem ment zsűrizésre. (F.fn.d.)

[Indigó]

antiszociális fellépései miatt általunk számon tartott Erdély MiklósIndigó” csoportjának tevékenységét említi meg. (F.fn.d.)

[Inconnu]

A klubban előadott színdarabok egy része nyugati orientációjú. Pl. az év elején a „Testek metamorfózisa” címmel a szolnoki Inconnu együttes lépett fel. Előadásuk az agresszivitást, szadizmust, erőszakot és kiszolgáltatottságot emelte ki. Az előadás alatt az egyik szereplőt a mentők vitték el, 3 napig kórházban ápolták sérülései miatt. (F.fn.d.)

A tmb. véleménye szerint a happening egy megemlékezésszerű akció volt. Ismerve azt, hogy Bokrosék 1981. október 23-án tervezték eredetileg a fellépést (ez elmaradt), feltételezhető, hogy az 1956-os eseményekre akartak utalni. Az előadás után Galántai az Inconnu együttes könyvszerű propagandaanyagát osztogatta ismerőseinek. (F.fn.d.)

[Artpool]

Ellenőrzésére 3/a operatív technikai rendszabályt alkalmaztunk, „K” ellenőrzést vezettünk be. A keletkezett információkat folyamatosan értékeltük. Ellenséges tevékenységéről, terveiről – ART POOL-akcióiról, ... és egyéb kiállításairól, előadásairóla felső vezetést négy esetben tájékoztattuk, illetve az illetékes szervek felé hat alkalommal szignalizáltunk. (F.fn.d.)

Tmb. tudomásunkra hozta, hogy találkozott a Baranya megyei Tanács Művészeti Osztályának dolgozójával. Érdeklődött, hogy egy olyan jelentős művészeti intézmény, mint a pécsi Janus Pannonius Múzeum, miként szerepelhet az „Art Pool”-kiadványban tagként. A művészeti dolgozó meglepetéssel vette tudomásul ezt a tényt, nem tudott róla. (F.fn.d.)

A Halász-féle színházról és az antiszociális fellépései miatt általunk számon tartott Erdély MiklósIndigó” csoportjának tevékenységéről. Felhívja a figyelmet a Bán András által létrehozott „Magyar Avantgárd Művészeti Múzeum”-ra és a „Textil textil nélkül” címmel beindított akcióra. Ungváry Rudolf a „Várakozók” fn.-ű bizalmas nyomozás célszemélyeinek kapcsolata értesítette Galántait, hogy az Art Pool prospektusát az ún. „Napló 3. évfolyamába” beteszi. Célszemélyünk ezzel kapcsolatos véleményét nem ismerjük. (F.fn.d.)

Ismerősöm érdeklődött a Minkoff svájci művész által tartott előadás – „performance” – kimeneteléről. Ezt az előadást kifejezetten Galántai és felesége szervezték meg a művész számára, lehetőséget a Fiatal Művészek Klubjának egyik helyiségében biztosítottak. (F.fn.d.)

[Simon Zsuzsa Iroda]

Az MNK Képzőművészeti Alaphoz fordultak egy „magángaléria” létrehozásának engedélyezése céljából.
A „magánalapon összejövő társaság” mintegy 30 személy, köztük olyanok, akik ellenséges tevékenységük miatt bizalmas nyomozás alatt állnak, és azok szoros kapcsolataik; Galántai György, Hajas Tibor, Vető János, Forgács Péter, Fazekas György, Kelemen Károly stb. Megalakították az „Önálló Galéria” ügyintéző szervét.(F.fn.d.)

tájékoztattuk Vészics elvtársat Simon Zsuzsa (Szépművészeti Múzeum munkatársa) által – a kulturális szervek tudta nélkül – létrehozott „Iroda” célkitűzéseiről, terveiről, kiállítási szervezéséről, művek eladásáról. Az eladott művek közvetítéséért a 20%-os honoráriumra tart igényt. Elmondtuk, hogy a „Simon Zsuzsa Iroda” működik; magánlakáson rendezett – előadással egybekötött – kiállításon Bán András a sárospataki Múzeum számára megvett egy képet 8.000,- forintért. (F.fn.d.)

[Fényképészeti lapok]

„Realizmus” körkérdés – Bán és Könczöl Csaba művészettörténész stencillel sokszorosított körlevéllel kerestek meg kb. ... személyt. A címzettek egy részét ellenséges tevékenység alapos gyanúja miatt szerveink több éve ellenőrzés alatt tartják. A téma kidolgozását azért tartják szükségesnek, mert „a realizmus politikai fegyverré vált”. S azt akarják bizonyítni – a körkérdésekre adott válaszokból majd kiderül –, hogy „nincs a realizmusnak alternatívája”. Ezek az anyagok a Magyar Avantgárd Művészet Múzeuma rendelkezésére állnak, bármikor szamizdat-irodalomként terjeszthetik, illetve külföldi megjelentetésre kiküldhetik. (F.fn.d.)

A Fiatal Művészek Klubja fedéssel hirdették meg a „Portrék” c. kiállítását, valamint Bán András és Lugosi László által létrehozott új fotós szaklapot „Fényképészeti Lap” címmel, amelyet szamizdat-irodalomként forgalmaznak. A lap „kiadásának” célja, hogy a fotóval foglalkozó fiatalok megismerték egymást és munkáikat. A „70-es évek kultúrája” címmel Bán András és Könczöl Csaba szervezi az FMK-ban 1980. április 10–12. között megrendezésre kerülő szimpóziumot. A „Nemzet és a cigánykérdés” helyzetéről már lezajlott vita. A „Zsidóságtudat–magyarságtudat” és a „Szegénység” kérdéséről napirendre tűzött témákat – közbenjárásunkra – el kellett halasztaniuk. (F.fn.d.)

[Sznob Internacional]

[Galántai] Felújította kapcsolatát Beke Lászlóval és Papp Tamással. Azt tervezik, hogy terjesztésre, közösen egy illegális „rock lapot” készítenek. A személyek ellenséges beállítottsága és a szervezés konspiráltsága meghatározhatja a lap tartalmát, jellegét. (F.fn.d.)

a SZETA a képzőművészek körében nagyszabású pénzgyűjtő akciót tervez. Több mint 100 képzőművész ajánlott fel képeket, grafikákat, szobrokat. Ezeket részben aukció keretében árverésnek akarják alávetni, részben pedig kiállítás keretében adják el. (lásd még) A befolyt, jelentősnek ígérkező összegeket a művészek nem veszik fel, hanem a SZETA javára átadják. (F.fn.d.)(lásd még)