Artpool programok a Budapesti Tavaszi Fesztiválokon (és)

1996. március 21., 22., 23., 24.

A fesztivál témája “PONTES ARTIUM” a művészetek hídjai – térben és időben

Művészet az interneten - barangolás a hálózaton
cimű program az Artpoolban. Túravezető: Galántai György

1997. március 19., 21., 26., 28.

A fesztivál témája “VENDÉGÜNK EURÓPA”

Interaktív médiumok és hálózati művek

1. Művészkönyvek, 2. CD-ROMok, 3.Web-lapok
kiállítás és bemutató az Artpoolban és az interneten

1. UNI/vers(;) kiállítás az Artpoolban, március 14 - április 11.

A PEACEDREAM (BÉKEÁLOM) projekt UNI/vers(;) című könyvmunka sorozatát Guillermo Deisler (1940-1995), a Bulgáriában, majd az NDK-ban, ill. Németországban élő chilei művész adta ki. Az "assembling" jellegzetessége szerint összeállított vizuális és experimentális költészeti antológia érdekessége, hogy a lapok nincsenek összefűzve, igy minden olvasó megalkothatja saját olvasatát. Minden lapot más művész készített el az adott témára, így az egyes számok tartalma a változatok ellenére azonos marad.
A kiállítás alkalmából elkészül a sorozat egyik 1988-as számának internetes verziója, mely bemutatja, hogyan működik egy régi elképzelés az új technikával.

2. a MAMAX (Ausztria) CD-ROMjainak bemutatója
március 19., 21., 26., 28-án az Artpoolban.
- A Tod dem Fernsehen című CD-ROM, egy 12 fejezetes digitális esszé, mely az amerikai és európai kísérleti interaktív televíziózásról ad képet. Szövegét, képkockáit és hangelemeit a felhasználók maguk csoportosíthatják, vághatják össze. Szövegalagutak vezetnek a videókhoz, az elméletekhez, labirintusban lepnek meg az interaktív interjúk.
- Interaktív a Golden Frisbee cimű CD-ROM játszótere is. Az első változatot a bécsi Osztrák Galériában mutatták be, az
ottani felhasználók parancsait és adatait rögzítették és beleépítették a programba. A művészeteket újradefiniáló virtuális
múzeumban vándorolva bárki elkészítheti a maga személyre szabott Golden Frisbee változatát: a képregényhez
szöveget írhat, rajzolhat, hangokat keverhet és az eredményt merevlemezen rögzítheti...

3. a Mamax bemutatkozása március 19-én az Artpoolban.
A MAMAX Margarete Jahrmann és Max Moswitzer (Ausztria) in/ter/venciós kettőse, mely művészi CD-Romokat, elektronikus hálózatokat és szerverkonfigurációkat hoz létre.
Előadásukban bemutatták a "Konsum kommunikációs szerver-tervezet" c. internet projektjüket (melyben a különböző földrajzi helyszíneken felállított Konsum szerverek egymásközötti, átlátható automatikus adatcseréje demisztifikálja a HÁLÓ panoptikumát), beszámolnak a Konsum csoportmunkáról és performanszokról, a gépi kommunikációról.

4. Ray Johnson web-site az Ernst múzeumi kiállítás koncepciójára épülő internet munka bemutatása
március 26-án az Artpoolban.
A könyv, a katalógus a kiállítás és a múzeumi séta ötvözeteként olyan konstrukció keletkezett, amely az információt színessé, az informálódást játékossá teszi. Aki csak olvasni szeret, vagy aki csak nézni szeret, egyaránt megtalálja az örömét, feltéve, ha érdekli a kapcsolatművészet.

1998. március 17.- április 4.

A fesztivál témája “Európa lángjai”

NEMZETKÖZI INSTALLÁCIÓ FESZTIVÁL az Artpool P60-ban.
"1. sz. REÁLIS TÉRIDEJŰ POIPOIDROM" Robert Filliou és Joachim Pfeufer 1976-os budapesti installációjának rekonstrukciója, továbbá az Artpool felhívására érkezett, valamint gyűjteményeiből és archívumából származó régebbi installáció-dokumentumok, videóinstallációk és installáció-videók, hang és zenei installációk, szöveg-installációk, fotók, poszterek, másolatok, tervek, fluxus-, mail art-, és web-diagramok.
A kiállítás Beke László bevezető előadásával nyílt meg.

1998. március 20-án 18 órakor

Phil Dadson bemutatja A NEGYEDIK ABLAK / THE FOURTH WINDOW című, hat új-zélandi művész hang-installációját dokumentáló CD-ROM-ot. Phil Dadson (1946), intermédia művész, az Aucklandi Egyetem Képzőművészeti Tanszékének intermédia tanára, az 1993-as Tokyo-i és 1996-os San Francisco-i Hangkultúra fesztiválokon Új-Zéland képviselője, a From Scratch zenekar alapítója.

1998. április 4-én 18 órakor

Hommage à Robert Filliou címmel Jean-Jacques Lebel performansza Lebel - apja, a híres párizsi műgyüjtő társaságában - még gyerekkorában találkozik Man Ray-al, Picabiával, André Bretonnal. Több-nyelvűnek tartja magát. Szövegköltészet, orális költészet, politikai és társadalmi tevékenység (az 1956-os magyar szabadságharc leverése ellen petíciót szervez), festészet, színház, happening, video, kritikai és történeti esszék jelzik művészeti útját. Nevéhez fűződik a híres-hírhedt párizsi happening-fesztiválok megrendezése és ő szervezte az első Polyphonix hangköltészeti fesztiválokat. A budapesti Kortárs Művészeti Múzeum-Ludvig Múzeumban retrospektív kiállítása május 10-ig volt látható.

1999. március 12- 26. - Artpool P60

A fesztivál témája "Búcsu a XX. századtól".

KONTEXTUS NULLPONTOK

("... a talányfejtő olvasás, rejtetten kritérium szerinti. Kritériuma a nullpont. A tudomány éppúgy értékel, ahogy a művészet és politika." /Vilém Flusser)

A MONOKRÓM ÉS A SEMMI

Yves Klein, Ben Vautier, Ray Johnson, Erdély Miklós és Tót Endre
Galántai György feldolgozásában.

"Érezni a lelket, magyarázat szavak nélkül, és ezt az érzést ábrázolni, úgy hiszem ez az, ami engem a monokrómhoz elvezetett" (Yves Klein). "Yves Klein első monokrómjai után szignáltam öt festékminta-lapot" (Ben Vautier). "... nekem szükségszerűen láthatatlan könyveket kellett kiadnom, "Semmiket" csinálnom és nemlétező dolgokkal foglalkoznom" (Ray Johnson). "A nemlétezőt az emlékezetre való hivatkozással érzékeljük" (Erdély Miklós). "Semmi sem semmi" (Tót Endre).


1999. március 24-én, 18 órakor, Artpool P60

SEMMI A PSZEUDO-GALAXISBAN
Pauer Gyula előadása

"Ha már a semmiről kell beszélnem, elég nehéz helyzetben vagyok.
A semmi nincs, a semmi valaminek a hiánya, a hiányzó valami helyébe lép valami. A semmi illúzió. Ha nincs ott semmi, valaminek ott kell lennie, valami mindenütt van, de az egyáltalán nem biztos, hogy az van ott. Valami eltűnhet és mégis ott lappang, megtéveszt, ám éppen azért válik felismerhetővé, mert "odasejtjük". Hol igaz, hol hamis, pontosabb megfigyelésre sarkall. Billegünk vele, mint egy libikóka. Eltűnik s feltűnik."
(Pauer Gyula: részlet a "Semmi a Pszeudo-galaxisban" c. előadásból)

2000. március 17 - április 2., Artpool P60

A fesztivál témája “Állam születik”

"A VÉLETLEN JÖVŐ" c. hálózati konstrukció részeként
a "FLUXUS ZÁSZLÓK és dokumentumok1992-ből" c. kiállítás

A zászló nemzetre, csoportra, intézményre, mozgalomra, eszmére vagy akár egy személyre vonatkozó jelkép, amely az összetartozást és az önazonosságot fejezi ki. A kezdetben stratégiai segédeszköz később válik szimbólummá és átveszi a címer szerepét is. Budapesten a József krt. 68 szám alatt található (állítólag) a világ első zászlómúzeuma, ahol Földünk országainak zászlóiból, címereiből kaphat rövid áttekintést a látogató. Az élet és a művészet szimbolikusan minden zászlóban kifejeződik és lobogásában a "fluxus" is jelen van. A fluxus zászló azonban nem csak szimbolikus jelkép, hanem a művészet és az élet azonosságának szabad, költői aszociációja is. A fluxus zászló profán választási eredmény, esetleg véletlenül talált tárgy. A választási szabadság bárhogyan, bármiben és bárhol megjelenhet, például egy textiláruházban vagy egy zászókészítőnél.

A kiállításhoz kapcsolódó vetítés: fluxus videók

2001. március 19-30. Artpool P60

A Fesztivál mottójához -"Életre kelt hagyomány az elektronikus korban" valamint "az Olvasás Éve Magyarországon" programhoz kapcsolódóan.

AZ EGYSÉGES OLVASÁSI MÓD
(reaktív és transz-kontextualizált információk)

című tanulmányi kiállítás komolyan veszi Vilém Flusser: Az írás c. esszéjének utószavában megfogalmazott felszólítást: nem igazol vagy cáfol valamit, hanem párbeszédes formában mindent újra átgondol.

A kiállítást március 19-én, 18 órakor
megnyitja Tillmann A. H. és Tillmann J. A.

Az általános felhívás szerint a kiállításnak bárki résztvevője lehetett, ugyanakkor a bemutató - az "időfolyam átfordítása" céljából - internetes dokumentumok alapján kapcsolódni kíván három korábbi, a Műcsarnokban rendezett rokon szellemű projekthez: "A Pillangó-hatás-Jelenkoordináták"-hoz (1996), a "Perspektívá"-hoz (1999) és a "Média Modell"-hez (2000). Kiegészülve az Artpool gyűjteményeiből, a "lehetőségek multidimenzionális bokraként" válik jelenbelivé. A közvetlen mágikus kapcsolat Vilém Flusserrel Peternák Miklós és Sólyom András 42 perces videófilmje által jön létre (MTV-FRÍZ, 1992).

2002. március 20 - április 3. - Artpool P60

A Fesztivál "Európai kézfogások" mottójához kapcsolódóan.

EURÓPÁBÓL EURÓPÁBA
A JÖVŐ EMLÉKEI

A 10 éves Artpool Művészetkutató Központ dokumentum kiállítása.

1992. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós
főpolgármester-helyettes avatta fel a központot, és
2002. március 20-án 18 órakor Marschall Miklós,
a Transparency International kelet-európai igazgatója [Berlin]
nyitja meg a jubileumi kiállítást.

Az Artpool kezdetben (1979) a világban magyar - európai, később (1992) európaiként magyar - a világban.
A jövő emlékei a mindenkori jelenben vannak, mert ami még nincs, de lesz - az már van.
Ami nem a jövő múltja, az az enyészeté.

2003. március 14-31. - Artpool P60

A Fesztivál "Évforduló" témájához kapcsolódóan.

Harmadik típusú évfordulók
2003. március 14. és 31. között.

A kiállítás az 1965 és 2002 közötti évek március 14. és 31. közötti 18 napján történt művészeti események dokumentumainak az egyes napokra csoportosított re-prezentációja. Az Artpool archívumában véletlenszerűen lerakódott, vagy célszerűen gyűjtött anyagok – csak a napokhoz igazodva – válogatás nélkül kerülnek bemutatásra. A szokatlan kiállítás azt kísérli meg bemutatni, hogy mennyire igaz az az elv, amely szerint a rendezetlenség bármilyen rendezőelvnek engedve a rend irányába működik.

2004. március 19- április 3. - Artpool P60

A Fesztivál mottója: "Üdvözlünk Európa"

ÜDV, EU!
ARTPOOL´S ART TOUR 1979, 1982

Az Artpool két európai művészeti utazás-projektjének
dokumentációs kiállítása és internetes feldolgozása

2005. március 21. – április 1. - Artpool P60

25 éves a Budapesti Tavaszi Fesztivál

egy1981-ben elképzelhetetlen Budapesti Tavaszi Fesztivál

kijáratok c. kiállítás-esemény a “földalatti művészet” intézmény-kisérleteinek dokumentumaiból.

Simon Zsuzsa Iroda - Újpesti Mini Galéria - Artpool - Indigó - Fényképészeti lapok - Sznob Internacional.

2006. március 17, 22, 24, 29, 31.-én 18 órától - Artpool P60

a Mozart- és a Bartók-évforduló méltó megünneplése

mozART, bARTók és a hARmadik szekTor

Galántai György (1941-) akusztikus tér-installációja

2007. március 21, 23, 28, 30, április 4, 6-án 18-20 óráig - Artpool P60

Mottó: "Magyar művészet, magyar művészek"

művészet magyarul (m+m=N+1) c. kiállítás-esemény

Tamkó Sirató Károly dimenzionista manifesztuma szerint a művészetek dimenzionista fejlődés-mozgását az "N+1" képlet fejezi ki. A dimenzionizmus lényege: deduktív a múlt felé, induktív a jövő felé, és élő a jelenben.

A "művészet magyarul" címet két dimenzionista megközelítés teszi érthetővé: Tekintsük múltnak, azaz "N"-nek először a "művészet" fogalmát, majd a "magyar" fogalmát, mindkét esetben a másik fogalom lesz a "+1", a jövő. Ebből következik, hogy a magyarok számára a „művészet” akkor dimenzionista, ha +magyar és a „magyar” akkor dimenzionista, ha +művészet. A várható eredmény amit keresünk - az „N+1” képletet aktualizáló „m+m” - az önazonos élő jelen.


2007. március 23. - június 24. - Szépművészeti Múzeum

Parabélyeg
A művészbélyeg négy évtizede a fluxustól az internetig

A budapesti Szépművészeti Múzeum Grafikai termében rendezett emlékezetes 1987-es Bélyegképek c. kiállítás helyszínén jubilál az Artpool azóta világméretűvé nővekedett művészbélyeg gyűjteménye.

A kiállítás célja - a művészek informativ produktumaiból kiindulva – a művészet szemléleti paradigmaváltásának érzékeltetése. A kiállítás méretét tekintve egy célszerű, reprezentatív mintavétel az elmúlt 40 évből, mintegy 25 ország 250 művészének munkáiból.

2008. március 19, 21, 26, 28.-án 18-20 óráig - Artpool P60

Mottók: a világok találkozása és a reneszánsz

A kapcsolat alapú művészet, mint informatív költészet -
Vizsgálódó világok találkozása az időben

N+1/2008 - Dimenzionista világtalálkozó - tanulmányi kiállítás-esemény

A dimenzionista ember a jelen szünet nélküli változását plusz egy dimenzióként éli meg. Ebből keletkeznek: a magatartás, a humor, az egyszerűség, a rövídség, a tömörség, az aktuális kérdések, a válaszok, - és a hang-, kép-, tárgy-, szöveg-, video-, webszájt- stb. munkák.

a Budapesti Tavaszi Fesztiváltól független tavaszi programok

2009. március 25. 18 óra - Artpool P60 - április 20-ig alkalmi nyitvatartással

AZ ARTPOOL 30 ÉVE (és előzményei)

Tavaszi projekció, kiállítás-esemény, válogatás az Artpool magyar és nemzetközi projektjeinek vízuális és hangzó anyagaiból, dokumentumok és művek videó-installációja.

1979. március 25-én, 30 évvel ezelőtt jött létre az Artpool!

2010. március 25-től beláthatatlan ideig látogatható

Mottók: Vendégünk Dánia és a 30 éves Artpool holarchia

Magyarország + Dánia (a végeredmény: n+1)

A 30 éves Artpool független, alternatív, virtuális, non-stop holonikus projektje az interneten.

2013. március 22-től beláthatatlan ideig látogatható

Jelenkori virtuális kiegészítés a Budapesti Tavaszi Fesztivál 2013-as kiállításaihoz

LEOPOLD BLOOM INTEGRÁL

A Leopold Bloom folyóirat egy 1995 és 2006 között szerkesztett assemblage kiadvány, mely számonként 75 példányban (szigorúan A5-ös formátumban, egy-egy hívószó köré szerveződve) jelent meg, lehetővé téve, hogy a folyóirat nagyrészt egyedi, szignált lapokat közöljön. A példányokhoz csak a szerzők és a kiadvány támogatói, illetve a kísérletező költészet központi vagy marginális műhelyei juthattak hozzá. Bár mindez egyfajta zártkörűséget jelentett, mégis a folyóirat létével igazolta azt a kísérletet, mely arra kérdezett rá, hogy él-e még a művészek és gondolkodók közötti "aktuális csere" mint szellemi honorárium, illetve összeköttetés. Az összesen 23 számot megélt folyóirat több tucat szerző művét közölte, gyakorlatilag a világ összes lakott kontinenséről.

A projekt integrál szemlélete jól érzékelhető a sorozat öt számának bemutatásával.

[Budapesti Őszi Fesztivál] [események '92-től] [Artpool] [kereső]