2006 - A HATOS ÉVE AZ ARTPOOLBAN


Galántai György (1941-) akusztikus tér-installációja - Artpool P60

2006. március 17, 22, 24, 29, 31-én, 18-20 óráig

 

Az installációban megjelenő művek:

kép: Hajas Tibor (1946-1980):
W. A. Mozart: "HAFFNER" SYMPHONY (1976?)

kép: Erdély Miklós (1928-1986):
Bartók Béla arcképe (fotómozaik, 1983?)

zene: BARTÓK Béla (1881-1945):
CONCERTO ZENEKARRA (1943)

(a harmadik szektor)
zene: Mieko SHIOMI (1938-):
FLUXUS SZVIT (2002)

80 ember zenei szótára a Fluxus köréből

 

A jelen- és a történeti idő paradigmaváltásait reprezentáló zeneművek egyidejű hallgatása a lineáris idő-konvenciót észrevétlenül multilineáris, természeti élménnyé alakítja. A háromdimenziós tér és a három idő-dimenzió együttese akusztikusan modellezi az új paradigmává érett régi tapasztalatot, amely szerint minden telematikusan látott kétség - egység. A tér- és idő-specifikus jelenben az élet információja a mű, és a mű információja az élet. Más szóval, a művek "virtuális", és az élet "valóságos" (vagy fordítva) tereiben az információk örökösen felcserélődnek, egyesülnek és/vagy szétbomlanak. E műveletek (a kultiváció) folytonos árama (a fluxus) az élő, egészségesen megújuló kultúra sajátossága. (Galántai György, 2005)

"Mindenhol megfigyelhetjük, hogy a különböző fajta apparátusok merev automatizmussal programozzák az életünket; a munkát az emberekről az automatákra hárítják, és a társadalom nagy része a "harmadik szektorban" üres szimbólumokkal való játékkal kezd foglalkozni; az egzisztenciális érdeklődés a dologi világról átkerül a szimbólumok univerzumára, és az érték a dolgokról áttevődik az információra." Vilém Flusser (1920-1991)

2006 | hármas | kétség | telematikus | artpool | kereső