[aktuális események] [események ‘92-től] [english]

ARTPOOL ESEMÉNYEK, HÍREK (2006)

2006 – A HATOS ÉVE AZ ARTPOOLBAN

A hatos többszörösen tökéletes szám: a hármasok kétsége és e kétség egysége, a kettő meg négy is lehet háromszor kettő.
Hogy a matematikai gondolkodás történelmietlen, már Wittgenstein is bizonyította azon észrevételével, hogy értelmetlen azt mondani, „Kettő meg kettő az négy, hat óra körül délután”. A matematikai gondolkodás azonban szervesen beleilleszkedett az alfanumerikus kódba, a történeti gondolkodásmód lendülete magával ragadta.

2006. február 24., 18 órától - Artpool P60

Az experimentátor és az észrevétel művészete
c. kiállítás záróeseménye
a legújabb generációt bemutató Artpool-program estje

Mészáros Márta / Millesime először mutatja be az

ÚJ KOMPATIBILITÁSOK – Sinepress/2005

c. nemzetközi Mail Art projektjét.

„compatible (ang.): összeegyeztethető, összeférhető, együttélésre képes, csereszabatos” (Országh László)
„kompatibilitás: 1. vminek egy másik meghatározott dologgal v. jelenséggel összeférhető, társítható volta 2. televíziós rendszerek azon tulajdonsága, hogy a színes és a fekete-fehér adást ugyanazon készülékkel lehet venni 3. két szókészleti elem azon közös tulajdonsága, hogy egymással nyelvtanilag és jelentéstanilag helyes szószerkezetet alkothatnak” (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára) [meghívó]

Résztvevők: Jean-Luc Lacroix (F) • Domenico Severino (I) • Ryosuke Cohen (J) • Dr. Baron Joseph A. Uphoff, Jr. (USA) • Sidney Tome (BR) Miguel Jimenez El Taller de Zenón (E) • Vycki Angel (USA) • Suzlee Ibrahim (Malaysia) • C.G.W. (USA) • Tamara Windham (USA) • Denis Charmot (F) • Annie La'Bel (AUS) • Michel Della Vedova (F) • Morena Regaiolli (I) • Mujinga (NL) • Millesime (H)

Weboldal: sineart.blogspot.com/

OVEKK_FINN ALAPFOK

Ovekk_Finn-duó: Szabó Péter és Csíki Csaba audiovizuális eseménye

A duó azon fáradozik, hogy minél kevesebből, a majdnem semmiből csináljon valamit. Minimális alapanyagra szorítkozik: az elektromosság hangjára, mikroszkópként használt hangvágó programokra, gitárpedálok magányos vagy sorba kötött gerjedésére.
A hangjelenségeket egyre biztosabb kézzel alakítják ki, vezetik, utakat jelölve ki nekik. A teljes improvizáció hívei, amibe alázattal beszámítják a gépek szellemének általuk ismert tulajdonságait. [meghívó]

2006. március 14–május 28. Meghosszabbítva június 17-ig! - Moderna galerija, Ljubljana

Moderna galerija / The Museum of Modern Art Ljubljana

Interrupted Histories / Historiae interruptae

A Megszakított történelem című kiállítás a múzeum közép-kelet európai művészetet kutató és feltáró Arteast sorozozatába illeszkedik.
A kiállítás a 70-es és 80-as évek Keleti blokkjának művészeti intézmény-kísérleteivel, a megszűnt terek és megszakított kollektívák történetével, a „kis történelemmel” foglalkozik. Ebben az időszakban a neoavantgard művész különlegessége az volt, hogy a legjobb történész és archivista lett – mondja a kiállítás kurátora Zdenka Badovinac, aki az interneten akadt rá az Artpool Aktív Archívum koncepciójára és meghívta a kiállításra. A kiválasztott dokumentációk: a 70-es évekből a Balatonboglári Kápolnaműterem és a 80-as évekből a Magyarország a tiéd lehet!

2006. március 17, 22, 24, 29, 31-én, 18–20 óráig - Artpool P60

a Mozart- és Bartók-évforduló méltó megünneplése,
a Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Artpool programjában

mozART, bARTók és a hARmadik szekTor

Galántai György (1941–) akusztikus tér-installációja

A jelen- és a történeti idő paradigmaváltásait reprezentáló zeneművek egyidejű hallgatása a lineáris idő-konvenciót észrevétlenül multilineáris, természeti élménnyé alakítja. A háromdimenziós tér és a három idő-dimenzió együttese akusztikusan modellezi az új paradigmává érett régi tapasztalatot, amely szerint minden telematikusan látott kétség – egység. A tér- és idő-specifikus jelenben az élet információja a mű, és a mű információja az élet. Más szóval, a művek „virtuális”, és az élet „valóságos” (vagy fordítva) tereiben az információk örökösen felcserélődnek, egyesülnek és/vagy szétbomlanak. E műveletek (a kultiváció) folytonos árama (a fluxus) az élő, egészségesen megújuló kultúra sajátossága. [meghívó]

2006. április 10–12. - 16–19 óráig - Artpool P60

EvoMUSART 2006 – Budapest
4th European Workshop on Evolutionary Music and Art

az Artpool vendége – az EvoMUSART műhely

Az EvoMUSART műhely része az évenkénti Európai Genetikus Programozás konferenciának, amely 2006-ban Budapesten kerül megrendezésre. Az EvoMUSART témája az evolúciós számítások alkalmazása a művészetben, zenében és más médiákban. Az evolúciós számítások – az EvoMUSART szempontjából – egy kiterjedt kutatási terület, amely magába foglalja a genetikus algoritmusokat, a genetikus programozást, a sejtautomatákat, a raj-intelligenciát és a mesterséges életet. Ezeket a technikákat összefogja az olyan egymásra ható egyedek populációjának gondolata, amelyeket a művészi lehetőségek terében keresnek. [meghívó]

FOLYAMAT FELTÁRVA

A konferencia kiállítási része megpróbálja felfedezni a folyamatokat és kapcsolatokat a kotta, a kép, a szöveg és a hang között. Az eredmény és a folyamat, az ötletek és a tapasztalat, az absztrakt fogalmak és a megfoghatóval való kapcsolatuk közötti résekre összpontosít. A „Folyamat feltárva” – az analitikushoz viszonyítva – tekintetbe veszi a generatív, az algoritmikus és a kibontakozott előadási lehetőségeket. A cél az, hogy azt a bonyolult kapcsolatot vizsgáljuk, ahogy az idő-alapú és statikus, vagy vizuális művészeti formák egymásba konvergálnak és mutálnak.

Résztvevők: Alice Eldridge (GB) Ollie Bown (GB) & Sebastian Lexer (D) Bret Battey (USA) Christy Matson (USA) David Whitcraft (USA) Dennis Miller (USA) Derek Gerstmann (USA) François-Joseph Lapointe (CDN) Günter Bachelier (D) Jeremy Thorp (CDN) Janis Jefferies & Tim Blackwell (GB) Pascal Dombis (F) Ron Herrema (USA) Stanza (GB) Thanos Chrysakis (GR) Tim Barrass (AUS) Tim Howle & Nick Cope (GB) Tao G. Vrhovec Sambolec (NL)

Kurátor: Janis Jefferies & Tim Blackwell (GB)

2006. április 12-én, 19 órakor - Artpool P60

Folyamat feltárva záróesemény
Algoritmikus és élő zene

Zamyatin Inversion / Zamjatyin inverzió
Ollie Bown (UK) and Sebastian Lexer (Germany), Live improvisation and electronics
fond punctions
Alice Eldridge (UK), interactive audio-visual piece for cello and computer
Swarm Techtiles (Woven Sound) / Szőtt zene
Tim Blackwell and Janis Jefferies (UK), Saxophone, Hungarian brush and swarm animation
Changing Weights / Változó Súlypontok
Ron Herrema (USA), Algorithmic composition
klanggarten / hangkert
Thanos Chrysakis (Greece), generative electronic music

2006. május 9-én pirkadattól alkonyatig

Európa Nap 2006

új európa-zászló projekt

május 9-én az Európai Unió számos művészeti helyszínén egyszerre mutatják be Maarten Vanden Eynde holland képzőművész új európa-zászlóját

Európa egy új ország új határokkal?

Úgy gondolom Európának nem egységként, hanem országok változatosságaként kellene magát bemutatnia.
Ez nem a csillagok homogén körforgása és soha nem is lesz az, így én minden csillagot visszateszek annak eredeti helyére, oda, ahol a különböző országok fővárosai találhatók. Így jelenik meg a csillagokkal teli absztrakt ég.

A határok megnyílnak… – mondja a művész.

Budapesten a zászlók a VI. ker. Liszt Ferenc tér 10. bejárata fölött, az Artpool Művészetkutató Központnál lobognak.

2006. május 12. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendége - Edwin Varney

Ed Varney (művésznevén Big Dada) a „Canadada” kifejezés szerzője. A szó először 1974-ben a Coach House Press bélyeglapján és James W. Felter bélyegein szerepel . Varney 1976-ban elsőként készített olyan antológia jellegű bélyeglapot, amelyen saját bélyegein kívül névvel szerepel néhány művészbarátjának bélyegképe is. Egyéb munkái, a konceptuális, fluxus vagy network szellemű darabok ugyanúgy „Canadada” produktumok, mint újabb bélyegei. Ed Varney-t az Artpoolban főleg a művészbélyeg téma , ezen belül is Mike Bidner hagyatékának sorsa érdekelte. Nagy szeretettel és tisztelettel beszélt Mike perforálógépéről, amelyet most ő használ.

2006. május 19. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendége - Patricia Tavenner

Pat Tavenner amerikai művész az „én-művészet” („me-art”) idea képviselője, 1973-ban ars poetikájaként készített egy művészbélyeg sorozatot. Először magát fotózta különböző poziciókban, majd a képeket reklámszerű elnevezéseivel feliratozta, azután fotóval reprodukálta, hogy a kicsinyítés és sokszorozás után perforálja. Tavenner rendszeres résztvevője a network projekteknek, ő maga is szervez eseményeket. Az Artpoolban tartott előadásában legújabb – videóval és számítógéppel készült – képeit, bélyegképeit és művészkönyveit mutatta be.

2006. június 9. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendégei – a Visions after the Fall workshop résztvevői

A Nyílt Társadalom Archívum / Open Society Archives által rendezett „Visions after the Fall: Museums, Archives and Cinema in Reshaping Popular Perceptions of the Socialist Past” c. workshop résztvevőinek látogatása az Artpoolban. Az érdeklődőknek Klaniczay Júlia tartott intézménybemutatót.

2006. június 12. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendége – Tjebbe van Tijen

Tjebbe van Tijen először a nyolcvanas évek közepén járt az Artpoolban, a magyar alternatív és underground kultúra dokumentumainak gyűjtése céljából. Majd 1989-ben az általa szervezett amszterdami „Európa az ár ellen” („Europe Against the Current”) című alternatív kultúra fesztiválra az Artpool is meghívta.

Tjebbe van Tijen alapította 1973-ban az amsterdami egyetem könyvtárában a Documentation Center of Social Movements központot. Jelenleg az amszterdami International Institute of Social History intézetben az új média tanácsadója. „Imaginary Museum Projects” címen multimédia művészeti tevékenységet folytat. Erről a projektjéről tartott előadást Budapesten, az OSA programjában. (Magyarul is olvasható egy írása: A kollektív emlékezet felépítéséről)

2006. június 27. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendége – Peter Netmail

Peter Netmail (Peter Küstermann) német kul-turista, világutazó művész, legtöbbször úton van, net-mail-art megszállott, de teljesen normális, kiszámíthatatlan. Ha váratlanul megjelenik – postás uniformisában – mindig hoz valamit, amit „szabad technikával” ő maga állított elő. Már húsz éve minden évben megrendezi a Mail Art Mekka találkozót a Minden nevű német városkában, ahol él, ha éppen nem utazik. Az Artpool őszi hálózati eseményére visszatér majd előadni.

2006. augusztus 18., 18 órakor - O3ONE, Belgrád

ARTPOOL Budapest

Fuchs Péter előadása

„Egy nagyon kedves barátom, mikor elmondtam neki, mi az előadás témája, annyit, mondott: – ezt az avantgárd dolgot ott még el lehet adni. Itt miért, nem? Miről késtünk le ilyen végérvényesen?” (Fuchs Péter)

Fuchs Péter belgrádi előadásában Erdély Miklós extrapolációs gyakorlatából derivált egy matematikai jellegű képletet, ezáltal mintegy következtetve a holnap művészetére, lehetőségeire.

Erdély több más művét is érintve és továbbgondolva az előadás az alábbi kérdéseket járta körül: Más ízű, szagú-e a kelet európai avantgárd mint nyugati előképe, egyáltalán, a művészet, amelyet a múzeumainkban őrzünk, vagy akár az utcán gyakorlunk, bír-e bármi önnálló létjogosultsággal, vagy mindössze a nyugati előcsapat hű követője, másolója? Ha valóban minden országnak megvan a maga története, vajon hogyan folytatódnak ezek a történetek? Valóságshow-k, háromdimenziós festmények, megvalósulni látszó utópiák és a művészet és élet határvonalai között vajon hol helyezkednek el Erdély Miklós soha nem nyugvó, a tűrhetetlent, a lehetetlent örökké kihívó követői?

Erdély Miklós optimista álma egy gondolat, vagy éppen magatartás, életvitel, utópia volt, amely sohasem tűnik el, legfeljebb nehezebb időkben búvópatakként áramlik a szín alatt, és egy időre talán apró tavakba (Artpool??) gyűlik össze, hogy aztán tovább lendüljön valamiféle elérendő cél felé…

2006. szeptember 1-én 10 órakor - Eszterházy-kastély, Szigliget

Artpool-prezentáció a JAK-táborban

Alternatív memóriaintézmény és művészetkutató hely:
az ARTPOOL MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT

bemutatják: Galántai György, Klaniczay Júlia, Szkárosi Endre

A JAK-tábor a kortárs irodalom, a fiatal írók legfontosabb szakmai fóruma, évi rendszerességgel nyújt teret a fiatal írók szakmai együttműködésének, tapasztalatcseréjének, az idősebb írógenerációk kiemelkedő képviselői véleménye meghallgatásának, az irodalom kérdéseiben való általános tájékozódásának. A JAK szakmai táborai minden évben igyekeznek az éppen legaktuálisabb kérdéseket felvetni, reagálni a kortárs irodalom legkisebb rezdüléseire is, tematizálni az éppen formálódó, még ki nem fejtett kurrens problémákat.

2006. szeptember 19. - Artpool

A viszonyok hálózata és az emlékezet

1976. szeptember 19. - Rózsa presszó

Az emlékezés a ‘privát’ idő spirális szerkezete révén válik lehetségessé. Az elmében az időpontok közötti távolság nem lineáris, hanem ezeket egymásra és a jövő idő totalitására az emlékezet másolja. És minden, ami a jövőben fog megtörténni, úgy jelenik meg, mint egy új réteg a már megtörténten.” (Erdély Miklós: Emlékezet-modell)

Kelemen Károly: „A mítosz ready-made. A Rózsa mítosz.”

Heiko Idensen: „A mítosz kezdetben történet volt, aztán kijelentés, ma viszonyok hálózata.”

Galántai György: A Rózsa presszó programja olyan modellek ritualizálása, amelynek szerzője benne van a kommunikációs folyamatban. Az ilyen viszonyok hálózatában történhetett meg – pontosan 30 évvel ezelőtt – hogy itt találkoztak azok, akik később létrehozták és a mai napig működtetik az Artpool Művészetkutató Központot: Galántai György és Klaniczay Júlia.

2006. november 3, 8, 10, 15, 17. - Artpool P60

DECENTRALIZÁLT VILÁGKONGRESSZUSOK,

A MŰVÉSZET HÁLÓZATI ESEMÉNYEI (1986–2006)

IDEÁK, STRATÉGIÁK, PROJEKTEK, TÖRTÉNETEK, TALÁLKOZÓK, MŰVEK, DOKUMENTUMOK, PUBLIKÁCIÓK STB. [felhívás] [meghívó]

A kiállítás-eseményhez [videó] kapcsolódó előadások, vetítések:

3-án: Az 1992-es Hálózati Világkongresszus budapesti ülésszaka – Galántai György (Budapest)

8-án: A hálózati tevékenység megváltoztatta az életem – Peter Netmail (Minden, Németország)

Kollaborációs projektek – élő bemutató – Colette és Günther Ruch (Genf, Svájc)

10-én: Egy független művészeti laboratórium: a ZEROGLAB – Tóth Károly (Rotterdam, Hollandia)

15-én: A menekvés esztétikája – Marko Stamenkovic (Belgrád, Szerbia-Montenegro)

17-én: Migrációs esztétika – Fuchs Péter (Budapest)

2006. november 23–25. - Switch Room, Belfast, Észak-Írország

‘I Confess that I Was There: Art, Archives and Location[s]’
‘Bevallom, ott voltam: művészet, archívumok és helyszínek’

Kiállítás, vetítések, kerekasztal-beszélgetés, szimpozium az INTERFACE: Research in Art, Technologies and Design (School of Art and Design, University of Ulster, Belfast – igazgató: Declan McGonagle) szervezésében.

Résztvevők: többek között az Artpool Művészetkutató Központ, Trace(s) Archives 2000–2006, Brian Hand, Peter Richards, City Arts – Art of Social Change, Philip Napier/Mike Hogg (Table), North West Visual Arts Archive, ‘Insinuations’ by Lee Hassal, Bert Greenhalgh, Chris Reid , Phil Babot (Trace Collective – Live work) and Wonderland.

2006. december 7. - Artpool Archívum, Budapest VI., Liszt Ferenc tér 10.

Az Artpool vendégei – Jon Hendricks és Astrit Schmidt-Burkhardt

Jon Hendricks a Gilbert & Lila Silverman Fluxus Collection, Detroit képviseletében, és Astrit Schmidt-Burkhardt „George Maciunas LEARNING MACHINES - A művészettörténettől a Fluxus-kronológiáig” című könyvének 2003 óta vándorló kiállítás-változatának finisszázsára érkezett. A kiállítás, Maciunas fluxus-diagramjaival és Larry Miller róla készült videóival az MTA Művészeti Gyűjteményében 2006. november 3. és december 8. között volt látható. Jon Hendricks Silvermanék üdvözletét hozta.

Gilbert és Lila Silverman 1983-ban járt az Artpoolban, látogatásukat az tette emlékezetessé, hogy megvásárolták Galántai György éppen akkor készült Mozgó Világ c. hangszobrát. Gilberttől tudjuk, hogy Jon Hendricks szakértői közreműködésével vásárolta fel, vagyis mentette meg az amerikai fluxus teljes anyagát, melynek kezelésére természetesen Jon Hendricks kapott megbízást.

2006. december 28-án (Kamilla nap) 18 órától - Artpool P60

Az Artpool vendége – Háy Ágnes

„Semmittevésem történetéből” címmel

Háy Ágnes szimultán vetíti összes filmjét

Először lesz látható a „Pigeons of Russell Square”

A Londonban élő Háy Ágnes hét évenként rendezett nagyobb önálló kiállítást Magyarországon, 1985-ben, 1992-ben, majd 1999-ben. Azóta megint hét év telt el. „Többen mondták, hogy remélik, gyakrabban lesz kiállításom – én nem remélem. Ez valahogy így jó. Nem lehet félévenként fordulópont az ember életében. Úgy jó nagy kiállítást csinálni, hogy az fontos legyen az ember „életrajzában”. […] Nem írott „életrajzra” gondolok, hogy mikor milyen díjat kapott az ember, hanem az igazira, ami az életről szól. Ami nincs megírva, talán nem is lesz, de ami ettől még sokkal inkább van.” […] [meghívó] [videó]

„Nagyon fontosnak tartom, hogy én folytatás vagyok. Nem lennék az, aki vagyok, ha nem találkoztam volna azokkal, akikkel találkoztam. Ha én tisztelek valakit, attól mindketten növekszünk. Így nagyobb térbe kerül az ember, ami klausztrofóbia ellen is jó.”

„Ott voltam mindenütt, úgy ültem az asztal sarkán, Erdély Miklós szerint, mint egy kesztyű. Figyeltem, és azt gondoltam, a nagyok mindent értenek, ha nagy leszek, majd én is mindent értek. Aztán mire nagy lettem, rájöttem, hogy senki nem ért egyet a másikkal, tehát nincs is értés.”

(a Russell tér)