english

Galántai György: a 100%-ig újrahasznosítható hekk
Hogyan fedezzük fel

a bennünk rejlő hackert?

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

1/1. Vilém Flusser:
Konkrétan csak akkor vagyunk egyáltalán egy "én", ha másokkal és másokért vagyunk itt. Csak az lehet "én", akinek másvalaki azt mondja: "te".

1/2. Eric S. Raymond:
A hacker magatartására jellemző, hogy tudatában van annak, hogy a többi hacker ideje értékes - ezért az információ megosztását majdnem erkölcsi kötelességének érzi. Az így megosztott megoldások segítségével más hackerek új problémákkal tudnak foglakozni.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

2/1. Vilém Flusser:
A telematika alapja egy olyan antropológia, mely szerint az ember nem valaki, hanem viszonyrendszerek mikéntje, kapcsolódási lehetőségek megvalósulása. Az interszubjektív mező virtuális tér, melyben az egyes individuumok éppúgy csomópontok, ahogy az anyag is csomópont az energetikai térben.

2/2. Eric S. Raymond:
Egészen pontosan, a hackerség az, amit az antropológusok ajándék kultúrának neveznek. Nem az által szerzel egy ilyen társadalomban hírnevet, hogy elnyomsz másokat, azzal sem, hogy szép vagy, vagy olyan dolgokat birtokolsz, amikért mások áhítoznak, hanem azzal, hogy adsz. Másokra áldozod történetesen az idődet, a kreativitásodat és a szaktudásod gyümölcseit.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

3/1. Vilém Flusser:
A "tele-" előtag nemcsak a tőlünk távol zajló események, hanem a tőlünk távoli emberek közelebb hozását is jelenti, tehát a telematika jóvoltából sok-sok olyan emberrel kerülünk kapcsolatba, akikben megvalósíthatjuk magunkat, s akik bennünk megvalósíthatják magukat. Dialogikus kapcsolat alakul ki az egykor távoli, most pedig egymáshoz közel került emberek között.

3/2. Eric S. Raymond:
A hacker társadalomnak nincsenek kimondott vezetői, de vannak hősei, "vénjei", történészei és szóvivői. Ha már elég régóta vagy a csatasorban, ezek egyikévé nőheted ki magad. De ne feledd: a hackerek bizalmatlanok a túl nagy mellénnyel rendelkező "vénekkel" szemben, ...

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

4/1. Vilém Flusser:
Szüleink számára az idő a múltból a jövő felé áramló folyam volt, amely nem áll meg a jelenben, hanem mindent magával sodor. Az időnek ez a drámai felfogása természetesen őrültség. Először is azért, mert az idő nem a múltból, hanem a jövőből jön, másodszor pedig épp a jelen az, ahova megérkezik.

4/2. Eric S. Raymond:
Ha tiszteled a hozzáértést, örömöd telik majd a képességeid fejlesztésében - a kemény munka és az, hogy ennek szenteled magad, egy komoly játék lesz, és nem robotolás. Ez életbevágóan fontos, ha hacker akarsz lenni.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

5/1. Vilém Flusser:
A gondolkodás újratanulását legalább két dolog jellemzi. Először, hogy képben és csak képben gondolkodhatunk, mivel minden, amit mi észlelésnek nevezünk - legyen az külső vagy belső -, nem más, mint az agyba komputált kép. Másodszor, hogy a gondolkodás nem szakadatlan, diszkurzív folyamat: a gondolkodás "kvantál". Ez a felismerés homlokegyenest szemben áll a nyugati kultúra gondolkodás-értelmezésével.

5/2. Eric S. Raymond:
Programozni megtanulni ugyanolyan, mint a saját anyanyelveden megtanulni írni. A legjobb módszer, ha beleolvasol abba, amit a mesterek írtak, majd írsz valamit, utána olvasol még egy adagot, írsz még egy kicsit... és mindezt addig ismétled, amíg a saját kódodban el nem kezded felfedezni a példaképek kódjainak jó vonásait.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

6/1. Vilém Flusser:
A gondolkodásról való elgondolkozás folyamatából aztán többek között és mindenekelőtt kialakult az "informatikai forradalom". Forradalomról beszélünk, mert megváltoztatja a világhoz és az emberhez való hozzáállásunkat.

6/2. Eric S. Raymond:
Ahhoz, hogy igaz hacker lehess, el kell jussál arra a pontra, amikor egy új programozási nyelvet néhány nap alatt meg tudsz tanulni, a leírások alapján, abból kiindulva, amit már tudsz. Ez azt jelenti, hogy több, egymástól nagyon különböző nyelvet kell megtanuljál.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

7/1. Vilém Flusser:
A gondolkodás új felfogásából születtek a digitális kódok, s a feedbacknek köszönhetően annál tisztábban fogunk kvantikusan és képhez kötötten gondolkodni, minél inkább használjuk ezt a kódot.

7/2. Eric S. Raymond:
Nem tudok kimerítő leírást adni arról, hogy hogyan tudsz megtanulni programozni - nagyon összetett tudásról van szó. Egyet azonban elárulhatok: a könyvek és tanfolyamok nem érnek túl sokat (sok, valószínűleg a legtöbb hacker autodidakta). Aminek van értelme: (a) kódot olvasni és kódot írni.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

8/1. Vilém Flusser:
A magunk szőtte kapcsolatokért felelősséggel tartozunk, de az eleve adottakért semmiképpen. Aki az elrendelt kapcsolatokat tartja értékesnek, úgy gondolom, a szabadság ellensége. Aki pedig a maga szőtte kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt, az már az új kor embere, ...

8/2. Eric S. Raymond:
A hacker problémákat old meg és dolgokat hoz létre, hisz a szabadságban és a kölcsönös önkéntes segítségnyújtásban. Ahhoz, hogy befogadjanak a hackerek, neked is hasonló hozzáállást kell tanúsítanod. Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak megfelelően tudjál viselkedni, tényleg hinned kell ebben a hozzáállásban.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

9/1. Vilém Flusser:
Az ismeretelmélet, az etika és az esztétika és elsősorban a voltaképpeni életérzés alapvető átalakulásnak indult. A technikai képek beképezett világában élünk, és e képek funkciójában egyre gyakrabban élünk át, ismerünk fel értékeket és cselekvéseket.

9/2. Eric S. Raymond:
A hacker beállítottság nem korlátozódik a szoftver-hacker kultúrára. Vannak olyanok, akik a hacker mentalitást más területen gyakorolják, ez lehet pl. elektronika vagy zene - valójában ezzel a viselkedési formával találkozhatsz a tudományok vagy a művészet legmagasabb szintjein.

00.  01.  02.  03.  04.  05.  06.  07.  08.  09.  10.

10/1. Vilém Flusser:
A "valószínű" és a "valószínűtlen" informatikai fogalom, és ekként az információt úgy lehet definiálni, mint valószínűtlen szituációt: minél valószínűtlenebb, annál informatívabb.

10/2. Eric S. Raymond:
A hacker kultúrát (és így egyben az Internet fejlesztését is) önkéntesek tartják karban, működésben. Azok az emberek, akik ezeket a feladatokat jól látják el, nagy tiszteletben állnak, mert mindenki tudja, hogy a munkájuk borzalmasan időt rabló, és nem olyan mókás, mint a kódolás. Akik ezt a fajta munkát csinálják, elhivatottak.