[english]

AZ ARTPOOL*

Az Artpool előzményének Galántai György képzőművész 1970-ben megnyílt balatonboglári Kápolna Műterme tekinthető, mely 1973-ban történt karhatalmi felszámolásáig, működésének négy éve alatt a "tűrt" vagy "tiltott" (avantgárd) művészet központjává, a kulturális rendszerváltás "bölcsőjévé" vált.

Hat évvel később, 1979-ben, Galántai György és Klaniczay Júlia - az Artpool létrehozásakor - ismét kísérletet tettek arra, hogy egy, az új művészeti elképzeléseknek helyet adó alternatív művészeti intézményt hozzanak létre, akkor, amikor csak a hivatalos kultúrpolitika irányelveinek megfelelő művészeti elképzelések juthattak nyilvánossághoz. 1979 és 1990 között, a tiltás és tűrés határán, számos kiállítást, illetve művészeti eseményt szerveztek; számos kiadványt, antológiát, albumot adtak ki, állítottak elő "nemhivatalos" körülmények között. 1983-85 között, kiadták az AL (Aktuális Levél / Artpool Letter) c. "szamizdat" művészeti magazin 11 számát, mely ma is az egyedüli forrásanyaga azon két év nemhivatalos művészeti eseményeinek.

Az Artpool egyrészt a magyar kortárs művészet elszigeteltségét, információhiányát kívánta feloldani, másrészt felvállalta az akkori kultúrpolitika által nem kedvelt, ezért nyilvánosságot nem kapott magyarországi művészeti események dokumentálását és - visszamenőleg is gyűjtve a dokumentumokat - egy olyan archívumot hozott létre, mely a jövendő művész- és művészettörténész-generációk számára lehetővé teszi, hogy folytatói legyenek azoknak a szellemi és művészeti erőfeszítéseknek amit a 60-as, 70-es és 80-as évek művészgenerációi végeztek.

Az Artpool projekt eredetileg avantgárd művészeti "archívumként" lett megfogalmazva, ami azt jelentette, hogy a társadalmi aktivitás új formáit keresi, eseményeket szervez, alakító módon részt vesz folyamatokban, mindezt dokumentálja, archíválja és az információkat szabadon áramoltatja. Az eredetileg "avantgárd archívumként" majd "aktív archívumként" definiált intézmény, egy organikus és nyitott műként, vagy aktivista művészeti tevékenységként értelmezhető. Működési területe a világ, határozott célja és iránya van, érzékenyen követi a változásokat és maga is változik. Az Artpool tíz éves "illegális" működése alatt több, világviszonylatban is jelentős, Magyarországon pedig egyedülálló gyűjteményt hozott létre.

A rendszerváltás lehetővé tette a már nemzetközi hírű "intézmény" kilépését a magánszférából és megnyitását a nagyközönség előtt.

Az Artpool Művészetkutató Központ 1992 és 2015 között nonprofit intézményként, kezdetben a Főváros, majd a kulturális tárca és egyéb pályázati források segítségével működött. 2015-ben az Artpool páratlan kollekciója a Szépművészeti Múzeum gyűjteményének része lett, a Művészetkutató Központ pedig azóta a múzeum önálló osztályaként folytatja működését.

[archívum] [könyvtár] [központ] [gyűjtemények]
[aktuális események] [események ´92-től] [Artpool] [kereső]