2014 - az utolsó artpool év - ??

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Katalin Cseh
Subject: Az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért
Date: 2014. március 12. 18:55:21 CET
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr,

mély megrökönyödéssel töltött el annak a híre, hogy az Artpool Művészetkutató Központ az év eleje óta nem részesül állami támogatásban, ezért fennmaradását komoly veszély fenyegeti.

Nem csak saját munkám és kutatásom elvégzését, hanem újabb tudományos generációk tudásának megszerzését fenyegeti az Artpool anyagi bizonytalansága.

A müncheni Ludwig-Maximilans-Universität kelet- és délkeleteurópai tanulmányaival foglalkó doktori iskolájában vagyok tudományos munkatárs, emellett a bécsi egyetem film-, színház- és médiatudományi intézetében tanítok óraadó tanárként. 2012 óta állok folyamatos kapcsolatban az Artpool Művészetkutató Központtal, amely nem csak saját meggyőződésem szerint nemzetközi szinten az elmúlt 40 év progresszív művészete dokumentációjának egyik legjelentősebb intézménye. A készülő disszertációm témájához szükséges archivált anyagok szinte kizárólagosan az Artpoolban kutathatók - az a majdnem két éves intenzív kutatómunka, melyet az archívumban végeztem egy olyan tudományos kérdéskör feltárásához vezetett, ami német és részben angol nyelvterületen is egyedülálló. Eddigi szakmai sikereim elképzelhetetlenek lennének az Artpool támogatása nélkül!

A bécsi egyetem Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaftja és az Artpool Művészetkutató Központ között gyümölcsöző kapcsolat jött létre, melynek ilyen rövid idő után nem szakadhat vége. Az Artpool igazgatója, Klaniczay Júlia vendégelőadást tartott az intézmény történetéről 2012. novemberében. Ezen rendezvény sikerén felbuzdulva az Artpool aktuális könyvének harmadik könyvbemutatóját (Budapest és Berlin után) ez év májusban Bécsben tartjuk meg, nemzetközileg elismert akadémikusokkal (Daniel Grun, Deréky Pál és Suzana Milevska).

2012 téli szemesztere óta szemináriumaim szerves részét az Artpool Művészeti Központ és Galántai György tevékenységének bemutatása, elemzése teszi ki. Számtalan hallgató írt már meggyőző értekezést pl. a Balatonboglári kápolnatárlatokról, melyet hamarosan elérhetővé és kutathatóvá tesszük az Artpoolban. Óráim fő célja, hogy hallgatóim megismerjék a külföldi archívumban való kutatás gyakorlatát, ezért félévente egyszer továbbképzést tartunk számukra az Artpoolban: a tájkozott munkatársak körbevezetik őket, megismerik a gyűjtemény főbb részeit, a honlapot és az adatbázis működését ill. lehetőség nyílik egy kerekasztal beszélgetésre mind az igazgatóval, mind az archivárossal. Ez a látogatás a hallgatók számára egyedülálló élmény, mert képzésünk általában elméleti kérdések megvitatására korlátozódik.

Az Artpool egyértelműen hozzájárult ahhoz, hogy saját tudományos hálózatomat kiszélesíthessem és az új kapcsolatok által további kutatói projekteket alapozzak meg, amelyben továbbra is konkrét helye és szerepe van az Artpool Művészetkutató Központnak.

A bécsi intézetünkben egy olyan hagyományt tudtam meghonosítani, ami nemzetközileg is egyedülálló. Azonban ahhoz, hogy az intézetünket elhagyó, fiatal tudományos szakemberek műveltsége kifinomult és Kelet- illetve Középeurópáról kialakuló tudásuk a lehető legobjektívabb legyen, ennek az együttműködésnek nem szakadhat vége!

Arra kérem a tisztelt Államtitkár Urat, hogy ne engedje elveszni Magyarország egyik legkülönlegesebb művészeti intézményét és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az Artpool és gyűjteménye továbbra is fennmaradjon!

Tisztelettel,
Cseh Katalin

----
Mag.a. Katalin Cseh
Research assistant, PhD Candidate
Graduierstenschule für Ost- und Südosteuropastudien
Ludwig-Maximilians-Universität
Maria-Theresia-Straße 21
81675 München
Tel.: +49 89 2180 1330

Lecturer
Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft
Universität Wien
Hofburg / Batthyanystiege 1010 Wien

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Müller Péter Sziámi
Subject: Re: szakmai kérés
Date: 2014. március 12. 17:29:03 CET
To: "Artpool Art Research Center"

Az Artpool az odaadó és kreatív archíválás.

Kreatívitás és archíválás nélkül nincs kultúra.

Ahogy Lao-Ce mondta: "Az igaz ember dolga,
hogy tanulmányozza a hagyományt, és korának
nyelvén továbbadja azt."

Az Artpoolra ehhez van elengedhetetlen szükség.
Gondolom, senki nem akarja megsemmisíteni
a nyomokat, még akkor se, ha a kultúra, amelynek
ezek a nyomai, esetleg távol áll is a neveltetésétől.

Ez nem hatalmi kérdés. A művészet nyomait
eltüntetni kulturális gyilkosság. Olyankor a hajdan
alkotó művészekből veszélyes zombik lesznek,
az egyszerű művészettörténetből pedig hamisítvány.

Müller Péter Sziámi

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Müllner András
Subject: Artpool
Date: 2014. március 14. 12:13:23 CET
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Halász János államtitkár részére
Kultúráért Felelős Államtitkárság

Tisztelt Államtitkár Úr!

Az Artpool Művészeti Kutatóközpont kuratóriumának tagjaként, továbbá egyetemi oktatóként és kutatóként szeretném megszólítani Önt, és a segítségét kérni az Artpool életben tartása érdekében. Az Artpool egyedülálló anyagot gyűjtött és őrzött meg a fennállása óta. Biztosan állíthatjuk, hogy nem csak nemzeti örökségről van szó, hanem egyetemes emberi örökségről is, hiszen a kelet-európai régió, sőt tágabban a nyugati félteke kivételes ellenkulturális gyűjteményéről beszélünk. Én személy szerint doktori értekezésem témájában kutattam itt (Erdély Miklós), továbbá a neoavantgárd akcióművészet témájában. Azt a tanulmánykötetet, melyben ez utóbbi tanulmány megjelent, Deréky Pál professzorral, a Bécsi Egyetem Finnugrisztika Tanszékének vezetőjével szerkesztettem, és állítom, hogy a kötetben megjelent összes tanulmány írója használta így vagy úgy az Artpool anyagát. A rendszerváltás óta felnőtt és szocializálódott kutatók, akik a magyar neoavantgárdot és szocializmus kultúráját kutatják, törvényszerűen találkoznak az Artpool anyagával és kutatásaikat arra támaszkodva írják meg. A tanítványaim közül sokan végeztek itt kutatásokat a saját témájukban, legyen az alapszakos, mesterszakos vagy doktori kutatás. Többen közülük itt töltötték a szakmai gyakorlati idejüket, és itt tanultak bele a kutatás és archiválás módszertanába.
Az Európai Unió új pályázati keretprogramja (Horizon 2020) nagyon szűk lehetőségeket biztosít az ún. társadalomtudományok számára, ám még e szűk lehetőségek között is prioritást élvez két téma: a szocializmus kora kulturális ellenállása kutatásának és a kulturális örökség kutatásának támogatása. A tanszékünk tervei között szerepel pályázat beadása valamely fenti témában, konzorciumban több más európai egyetemmel. Elképzelhetetlennek és értelmetlennek tartjuk az Artpool által biztosított anyag nélkül végigvinni egy ilyen pályázatot. Ez csak egy példa arra, hogy az Artpool milyen mértékben szervesült a mai magyar akadémiai és kulturális hálózatba, és mi veszik el azzal, ha ez az intézmény kiesik, ellehetetlenül. Pedig ez fog történni, ha jól látom: az Artpool a 2014-es évre semmilyen állami támogatást nem kapott. A magam részéről mind nemzeti, mind egyetemes kulturális örökségvédelmi szempontból nélkülözhetetlennek tartom az állami szerepvállalást egy ilyen intézmény esetében, mely értelemszerűen, anyaga jellegéből fakadóan nem tud létezni piaci viszonyok között, és ez nem is várható el.
Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért!

Tisztelettel és köszönettel,

Müllner András, Ph.D.
tanszékvezető egyetemi docens
Média és Kommunikáció Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
H-1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8,
Tel.:+36-1-411-65-58 Fax: +36-1-411-29-51
Budapest, 2014-03-14

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Balazs Kata
Date: 2014-03-15 16:59 GMT+01:00
Subject: az Artpool Művészetkutató Központ ügyében
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Tisztelt Államtitkár Úr!

Művészettörténészként különböző 1945 utáni művészettel kapcsolatos kutatások, előadások, többek közt egy 2012-ben elnyert NKA támogatás keretében végzett, a magyar performance-művészet történetével foglalkozó vizsgálat miatt gyakran látogattam és látogatom az Artpool Művészetkutató Központot, ahol olyan dokumentumok állnak rendelkezésemre, amilyenekkel egyetlen más magyar intézmény sem rendelkezik.

Ezek az írásos dokumentumok, mozgóképek, remekül karbantartott könyvtárral kiegészülve, egyedülálló értékű forrásanyagot jelentenek.

Az Artpool Művészetkutató Központ tapasztalatom szerint nagyon komolyan veszi a feladatát, szakszerű és kifogástalan munkát végez. Én magam személyesen is sokat köszönhetek az Artpool munkatársainak, segítőkészségüknek.

Megdöbbenéssel és szomorúsággal értesültem arról, hogy az Artpool Művészetkutató Központ működése, az idei támogatás elmaradásával, teljesen ellehetetlenült.

Mély aggodalommal tölt el, hogy ez az egyedülálló kutatóhely megszűnésével, az ott őrzött értékes anyagok szétszóródásával fenyeget.

Tudomásom szerint felmerült már korábban, hogy az Artpool Művészetkutató Központ kapcsolódjon valamelyik állami múzeumhoz. Ennek fényében még megdöbbentőbbnek találom az intézmény létét fenyegető körülmények kialakulását, hiszen egy ilyen fúzió megmenthetné az Artpoolt. Elképzelhetetlennek tartom, hogy a magyar kultúráért felelős vezetés hagyja hogy egy ilyen, számára felajánlott nemzeti kultúrkincs elvesszen.

Meggyőződésem, hogy ennek az rendkívül fontos helyszínnek fent kell maradnia, az ott végzett munka folytatása a magyar művészet, kultúra számára kulcsfontosságú.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel

Balázs Kata
művészettörténész

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

From: Beata Hock
Subject: az Artpool fennmaradása ügyében
Date: 2014. március 15. 17:54:54 CET
To: janos.halasz @ emmi.gov.hu, kultura.allamtitkarsag @ emmi.gov.hu

Lipcse, 2014-03-15

Tisztelt Államtitkár Úr!

Még bölcsészhallgatóként, az utóbbi években pedig független kurátorként illetve doktorált kultúrtörténészként számos témában (mail art, nőművészet, performansz- és akcióművészet) kutattam az Artpool Művészetkutató Központban, ahol olyan dokumentumok álltak rendelkezésemre, melyekkel egyetlen más magyar intézmény sem rendelkezik. Számos külföldi kollégám ugyanezért választotta tanulmányútja célpontjaként az intézményt. Ez az utóbbi momentum talán kevésbé látható a magaskultúra perspektívájából, az Artpool mégis komoly hírnévvel rendelkezik azon külföldi kutatók körében, akik az elmúlt 40 év kortárs magyar és kelet-európai művészetét, kultúráját tanulmányozzák. A külföldi kutatási trendeket is követő kultúrtörténészként beszámolhatok arról az utóbbi pár évben megjelenő és egyre markánsabbá váló nemzetközi tendenciáról, amely épp ennek az időszaknak és térségnek a művészetét választja kutatási tárgyául. Ez a tendencia nálunk talán még kevésbé észlelhető, hiszen a mi közgondolkodásunk ritkán tulajdonít értéket a szocialista időszak kultútörténetének, ám az imént említett nemzetközi érdeklődés azt jelzi, hogy máshol már megkezdték a közelmúlt kultúrájának tudományos igényű feldolgozását. Ebben a folyamatban az Artpool Művészetkutató Központnak komoly szerepe lehetne -- ha nem fenyegetné a bezárásra vagy a minőségi szakmai munkát lehetetlenné tevő minimális vegetációra kényszerülés.

Tudomásom szerint évek óta szó van arról, hogy az Artpool valamelyik állami múzeumhoz kapcsolódik, ami a lehetséges megoldások egyik legjobbikának hangzik. Ugyanakkor érthetetlen, hogy miért nem ennek az intézményi integrációnak az előmozdítását segíti a magyar kultúráért felelős vezetés, s miért hagyja inkább elveszni az Artpool által képviselt nemzeti kultúrkincset.

Kérem Államtitkár Urat, tegyen meg mindent az Artpool Művészetkutató Központ fennmaradásáért.

Köszönettel,

Dr. Hock Beáta
kultúrtörténész
Universität Leipzig
http://www.uni-leipzig.de/gwzo

további levelek

2014 - az utolsó artpool év - ??   |   médiavisszhang

KUTATÓK LEVELEI AZ ARTPOOL FENNMARADÁSÁÉRT
AICA | Antik Sándor | Áj Fanni | Balázs Kata | Beke László | Bodor Judit | Oliver Botar | Brückner János | Czirák Ádám | Cseh Katalin | Csiki Emese | Danyi Gábor | ELTE BTK Művészettörténeti Intézet | Fehér Dávid | Galliera, Izabel | Greskovics Eszter | Hajdu István | Havasréti József | Háy Ágnes | Herczog Noémi | Hock Beáta | Klara Kemp-Welch | Korodi János | Kotun Viktor | Kürti Emese | Láng Eszter | László Zsuzsa | Major Virág | Majsai Réka | Molnár Szilvia | Monhor Viktoria | Müller Péter Sziámi | Müllner András | Najmányi László | Paksi Endre Lehel | Porkoláb Viola | Schuller Gabriella | Sebeő Talán | SI-LA-GI | Sós Dóra | Stegmann, Petra | Sugár János | Szilágyi Sándor | Szombathy Bálint | Szőnyei Tamás | Tamás Gáspár Miklós | Trencsényi Balázs | Jasmina Tumbas | Véri Dániel | Weber Kristóf
(a beérkező levelekkel a listát folyamatosan bővítjük)

2014 - az utolsó artpool év - ??

Artpool | kereső | kapcsolat