AL Aktuális / Alternatív / Artpool Levél

Az Artpool 1983 és 1985 között 11 számot megért művészeti képes „szamizdat” folyóirata,
a korabeli „párhuzamos kultúra” művészeti eseményeinek dokumentumaival

AL 1, AL 2, AL 3, AL 4, AL 5, AL 6,
AL 7, AL 8, AL 9, AL 10, AL 11, [tematikus tartalom]

AL 5, 1983. nyár, 14-15. o.        english language

PARALEL-KURZUS TANPÁLYA / 1971
Balatonboglár Kápolnatárlat

HAPPENING AVATÁSI SZERTARTÁS
„A-B”

Tervezte és levezette: Baksa-Soós János, Stjóby Tamás
Közreműködött: Nica Taxidu, Zója Karandata, Bene Gábor

[képek]

A kápolna a balatonboglári dombtetőn áll. Kis, ovális tisztás veszi körül, ahonnan nagy rálátás nyílik a tájra és a tóra. A kápolna hosszanti tengelyét a bejárat két részre osztja, egyik végében az oltárhely, a másikban a toronyfeljáró és a kórus emelete. A kápolna üres, csak az aktuális kiállítás képei függnek a falakon és egy Happening-kellék áll a bejárattal szembeni fal mellett.


1. A Happening résztvevői a zárt kápolna körül gyülekeznek.

2. N.T. és Z.K., akik ruhájukra a jelvényhelyre fehér papírzsebkendőt tűztek, sorban beengedik a részvevőket, miután a küszöbön mindenki jobb karjának egy pontját mézzel bedörzsölik, közben a nőket balra, a férfiakat jobbra küldik.

3. Az ajtót ismét bezárják. A résztvevők két csoportja a kápolna két végében gyülekezik.

4. B-S. a kórusról bejelenti, hogy közösen megfigyeljük a balatonboglári szabadesés egy esetét. Sörösüveget ejt a magasból a kápolna kövére (de az üveg nem törik el).

Néhány másodperc múlva a kápolnakertből éles üvegcsörömpölés hallatszik. B.G. a toronyból, a „belső szabadesést” követően, kívül, a kapu előtti kőlapokra ejtett egy másik sörösüveget.

B-S. és Sz. körbejár és minden résztvevő egyik talpára, így a sajátjukra is, tubusból ragasztócsöppet nyom. Ezt követően óvatosabban, inkább a másik lábukra nehezedve járnak.

6. A kápolna boltozatának közepén, egy lukon át a padlásról, B. nagyon lassan, cérnaszálon egy kis csomagot enged alá, valamivel fejmagasság fölé.

7. B. és Sz. kibontják a csomagot, amiben patikai ostyalapok vannak, és újból körbejárva a talpakra ragasztják, mindegyikre egyet, a sajátjukra is.

8. Baksa, a kápolna bejáratával szemben, a falnál álló posztamensre a Happeninget megelőzően elhelyezett, két, egymásba illesztett papírhenger közül hol az egyiket, hol a másikat emeli fel, megmutatva, hogy üresek. Végül egyszerre emeli fel mindkettőt: camping gázmelegítő áll a posztamensen.

9. Sz. ciroksöprűt tart a gázmelegítő lángja fölé, majd az égő söprűvel meghatározatlan irányba söpörni kezdi a közben erőszakosan összetört sörösüveg cserepeit. A kialvó söprűt újra és újra meggyújtja, ez mindig alkalom arra, hogy a söprés iránya valamelyest változzon. Körülbelül két méterre az eredeti helytől kupacba söpri a cserepeket.

10. Baksa (az eredeti elképzeléstől eltérően, mely szerint kartávolságnyira a kupac mellé fekszik úgy, hogy öklét a cserepekre rakja) ráül a szilánkokra. Felkéri a résztvevőket, hogy figyeljék lélegzetét. Majd figyeljék saját lélegzetüket. Majd mindannyiuk lélegzetét. Lélegezzenek a nők egyszerre. A férfiak egyszerre.

11. Amikor belélegeznek a nők, ugyanakkor kilélegezzenek a férfiak, és viszont. Az egymásrautalt ki-be lélegzés percei után Sz. kinyitja a kaput, kimegy. Üvegcserepek a bejárat előtt.