1971. június 8-15. - Műteremkiállítás II. (Csutoros Sándor, Demeter István, Haris László, Ilyés István, Molnár V. József és Parrag Emil kiállítása, katalógus)

Műteremkiállítás III-V. - 1971. június 16 - július 6.

Bak Imre, Csiky Tibor, Csutoros Sándor, Erdély Miklós, Gulyás Gyula, Haraszty István, Hencze Tamás, Nádler István, Pauer Gyula, Tót Endre és Türk Péter kiállítása

Szentjóby Tamás: Paralel-kurzus tanpálya. - 1971. július 2.
Happening, avatási szertartás „A-B”

Tervezte és levezette: Szentjóby Tamás, Baksa-Soós János, közreműködött: Eleni Taxidu, Zója Karandata, Bene Gábor

[rajzvázlat]

„A kápolna a balatonboglári dombtetőn áll. Kis, ovális tisztás veszi körül, ahonnan nagy rálátás nyílik a tájra és a tóra. A kápolna hosszanti tengelyét a bejárat két részre osztja, egyik végében az oltárhely, a másikban a toronyfeljáró és a kórus emelete. A kápolna üres, csak az aktuális kiállítás képei függnek a falakon és egy happening-kellék áll a bejárattal szemben a fal mellett.
1. A happening résztvevői a zárt kápolna körül gyülekeznek.

2. N. T. és Z. K., akik ruhájukra a jelvényhelyre fehér papírzsebkendőt tűztek, sorban beengedik a résztve-
vőket, miután a küszöbön mindenki
jobb karjának egy pontját mézzel bedörzsölik, közben a nőket balra, a férfiakat jobbra küldik.

3. Az ajtót ismét bezárják.
A résztvevők két csoportja a kápolna két végében gyülekezik.

4. B-S. a kórusról bejelenti, hogy közösen megfigyeljük a balatonboglári szabadesés egy esetét.
Sörösüveget ejt a magasból a kápolna kövére (de az üveg nem törik el).
Néhány másodperc múlva a kápolnakertből éles üvegcsörömpölés hallatszik. B. G. a toronyból, a „belső szabadesést” követően, kívül, a kapu előtti kőlapokra ejtett egy másik sörösüveget.
5. B-S. és Sz. körbejár, és minden résztvevő egyik talpára, így a sajátjukra is, tubusból ragasztócsöppet nyom. Ezt követően óvatosabban, inkább a másik lábukra nehezedve járnak.

6. A kápolna boltozatának közepén, egy lukon át a padlásról, B. nagyon lassan, cérnaszálon egy kis csomagot enged alá, valamivel fejmagasság fölé.
7. B. és Sz. kibontják a csomagot, amiben patikai ostyalapok vannak, és újból körbejárva a talpakra ragasztják, mindegyikre egyet, a sajátjukra is.
8. Baksa, a kápolna bejáratával szemben, a falnál álló posztamensre a happeninget megelőzően elhelyezett, két, egymásba illesztett papírhenger közül hol az egyiket, hol a másikat emeli fel, megmutatva, hogy üresek. Végül egyszerre emeli fel mindkettőt: camping gázmelegítő áll a posztamensen.
9. Sz. ciroksöprűt tart a gázmelegítő lángja fölé, majd az égő söprűvel meghatározatlan irányba söpörni kezdi a közben erőszakosan összetört sörösüveg cserepeit. A kialvó söprűt újra és újra meggyújtja, ez mindig alkalom arra, hogy a söprés iránya valamelyest változzon. Körülbelül két méterre az eredeti helytől kupacba söpri a cserepeket.

10. Baksa (az eredeti elképzeléstől eltérően, mely szerint kartávolságnyira a kupac mellé fekszik úgy, hogy öklét a cserepekre rakja) ráül a szilánkokra. Felkéri a résztvevőket, hogy figyeljék lélegzetét. Majd figyeljék saját lélegzetüket. Majd mindannyiuk lélegzetét. Lélegezzenek a nők egyszerre. A férfiak egyszerre.
11. Amikor belélegeznek a nők, ugyanakkor kilélegezzenek a férfiak, és viszont. Az egymásra utalt ki-be lélegzés percei után Sz. kinyitja a kaput, kimegy. Üvegcserepek a bejárat előtt.

(Szentjóby Tamás leírása a happeningről, közölve: AL 5, 1983. nyár, 14-15. o.)