[english] [italiano]

ARTPOOL* MŰVÉSZETKUTATÓ KÖZPONT*

image

AKTÍV ARCHÍVUM*

Az ARTPOOL projekt (1979) alapgondolata egy speciális művészeti aktivitás eredményeként létrejövő "AKTÍV ARCHÍVUM". Az elképzelés abban különbözik a hagyományos archívumok gyakorlatától, hogy nem csak gyűjti ami tőle függetlenül keletkezik hanem tevékenységével mintegy “előhívja” az archiválandó anyagot. Az így keletkező élő archívum - a világ szabad és független művészetének hálózatában áramló gondolatok dokumentumaival - a profitorientált művészet számára láthatatlan marad.

Az ARTPOOL működésének folyamatosságát a kiadványokkal és a személyes kapcsolatépítéssel tartja fenn. Alakító, kommunikatív módon vesz részt paralel projektekben, folyamatokban és speciális témáiban maga is szervez eseményeket. Az archívum növekedését projekt-kiírásokkal, kooperációval, cserével, a hálózat bővítésével és az információk hálózatban való áramoltatásával éri el.

Az "AKTÍV ARCHÍVUM" egy olyan élő intézmény, amely organikus és nyitott műként, vagy aktivista művészeti tevékenységként is értelmezhető. Működési területe a világ, határozott célja és iránya van, érzékenyen követi a változásokat és maga is változik. Az évenként változó, de meghatározott, majd véletlenszerűen önösszeszerelődő programban csak az alapgondolat állandó.

Az idő múltával az "AKTÍV ARCHÍVUM" működésének felgyülemlett dokumentumai a feldolgozás folyamán a művészettörténeti kutatás tárgyává is válnak. A történeti kutatómunka kölcsönhatásban a művészetkutatási feladatokkal soha nem tapasztalt mértékben erősíti fel a problémalátó képességet és a merészséget a korábban ismeretlen kutatási módszerek kipróbálására.

Az "AKTÍV ARCHÍVUM" két legfőbb haszna, hogy egyrészt a “jövőkép-orientált“ művészet nem szakad le múltjáról, másrészt a hermetikus “jövőkép-hiányos” történetszemlélet élővé válik. E két momentum a paradigmaváltás feltétele és alapja a művészetben.

Galántai György, 1979-2003

image

[artpool] [központ] [archívum] [gyűjtemények] [könyvtár]
[aktuális események] [események ´92-től]
[Artpool] [kereső]