[kiadványok ‘92-től] [események ‘79–‘91] [english]

ARTPOOL ESEMÉNYEK 1992-TŐL

1992 – BEMUTATKOZÓ ÉV

- Kiállítások, előadások: az Artpool Művészetkutató Központ, az Artpool Archívum, a gyűjtemények bemutatása

Négy új projekt: Művészbélyeg Múzeum, Decentralizált Hálózati Világkongresszus, Újkapolcs Galéria, Fluxus Zászlók.

1993 – A FLUXUS ÉVE

- A Fluxus mozgalom ismertetése; egyéni és közös kiállítások, találkozók, eventek, performanszok, előadások, fluxus kutatás: [fluxus bibliográfia] [fluxus videók]

Egyéb: „Artpool Subjectif” Marseille-ben, „Elektronikus kommunikációs happening telefax és képtelefon segítségével Budapest és Bécs között”, „Banántudat

1994 – ERDÉLY MIKLÓS ÉV

- „Önösszeszerelő délutánok” – ERDÉLY Miklós munkásságának bemutatása – előadások, diavetités, találkozók, videóbemutatók, a hozzáférhetetlen dokumentumok kutathatóvá váltak.

Egyéb: „Nomád Manőver, avagy a virtuális protokoll”, „Laza Szlogenek”, „Polyphonix Fesztivál

1995 – A PERFORMANSZ ÉVE

- A performansz előzményeivel, történetével, legjelentősebb hazai és nemzetközi képviselőivel: találkozók, előadások. Két nemzetközi performansz-videó fesztivál.

Egyéb: Artpool’s Art Tour Canada, Róma, „Horizontális Rádió”, Artpool honlap

1996 – AZ ELSŐ INTERNET ÉV

- Artpool honlap, internet túrák, találkozók, együttműködések,

ON LINE publikációk, ON LINE bemutatók, stb.

Egyéb: „Képköltészet”, „CD-ROMOK

1997 - A HÁLÓZAT ÉVE

- A régi és az új, a belső és a külső hálózatok, a kapcsolódási pontok és a hálózat természetének tanulmányozása, és hálózat-építés. Az Artpool működése naprakészen követhető az interneten.

- Ray Johnson kapcsolatművészete

1998 – AZ INSTALLÁCIÓ ÉVE

- Az installáció szó hagyományos jelentése egyre hangsúlyosabb lesz abban a művészetszemléletben, ahol a mű helyén a művelet áll és amelynek nézőpontját a telepítési pontokban találjuk.

Az Artpool P60 installálása, nemzetközi felhívás, kiállítások és események, az installáció projekt a weben.

1999 – A KONTEXTUS ÉVE

- Mottó: „Minden jel, legyen nyelvi vagy nem nyelvi, kimondott vagy írott, … idézhető, vagy idézőjelek közé tehető. … íly módon elszakadhat bármely adott kontextustól és határtalan számú új kontextust teremthet teljességgel korlátozhatatlanul.” (Derrida)

2000 – A VÉLETLEN ÉVE

2000 – a XX. század utolsó éve – a XXI. század nulladik éveként értelmezve alkalmas arra, hogy az Artpool Művészetkutató Központ VÉLETLEN projektjének ÉVE legyen, lenullázva a történteket, a véletlenekből megkíséreljen egy „önösszeszerelő” újraépülést és megközelítse a LEHETETLEN-t (2001).

2001 – A LEHETETLEN ÉVE

Séta a lehetetlenben. - A kvantummechanika törvényeivel szemlélve a világot, nem lehetetlen, hogy egy objektum hirtelen, minden ok nélkül megjelenik a tér egyik pontján. - A régi olvasási módból az újba való átmenetkor a történeti, értékelő, politikai tudatból átugrunk a kibernetikai, értelemadó, játékos tudatba. A jövőben ezzel a tudattal fogunk olvasni.

2002 – A KÉTSÉG ÉVE

A fő témakörök: a kétség / kettősség, a kételkedés / kétely, a szimmetriák,
a disszimetria / szimmetriasértés, a paradoxon, a parajelenségek, stb. („nem a tudat van a test terében, hanem a test van a tudat terében” - W. H. Lung)

2003 – A HÁRMAS ÉVE

A véletlenből (0) és a lehetetlenből (1) származik a kétség (2) és ebből a hármasság. Más megközelítésben, valamely két hipotézisből mindig következik egy harmadik típusú, amely meghaladja a korábbiakat. Az év mottója: „minden ellentmondásmentes kijelentésnek hibásnak kell lennie, mivel a valóság ellentmondásos”. (Vilém Flusser)

2004 – A NÉGYES ÉVE

A négy alapfogalom: a kép, az apparátus, a program és az információ
„az a terület, ahol most járunk, nem tárható fel kauzális magyarázatokkal, csak funkcionálisokkal. […] a szabadság az a stratégia, mely a véletlent és szükségszerűséget aláveti az emberi szándéknak. Szabadság az, ha az apparátus ellen játszunk.”

2005 - AZ ÖTÖS ÉVE

Az úgynevezett experimentális fotográfus (a funkcionárius) számára ténylegesen tudatos az, hogy ezek az alapfogalmak: „kép”, „apparátus”, „program”, „információ” - az alapproblémák, amelyekkel meg kell birkóznia. […] ebben a gyakorlatban jelenik meg egyáltalán a szabadság egy modellje, posztindusztriális kontextusban.

2006 - A HATOS ÉVE

A hatos többszörösen tökéletes szám: a hármasok kétsége és e kétség egysége, a kettő meg négy is lehet háromszor kettő.
Hogy a matematikai gondolkodás történelmietlen, már Wittgenstein is bizonyította azon észrevételével, hogy értelmetlen azt mondani, „Kettő meg kettő az négy, hat óra körül délután”.

2007 - A HETES ÉVE

A többszörösen tökéletes hatos szám után a hetes újra egy, a dimenzionizmus képletével kifejezve N+1. A hagyományok szerint az ötös az elv, a hetes a megvalósulás. E kettő között foglal helyet a hatos, a teremtés. A hetes év az öntudat és a spirituális fejlődés éve.

2008 – A NYOLCAS ÉVE

A négy számhely és a kettes szám szorzata nyolc, a négy számhely a dimenzió, a kettes szám a kétség, a nyolcas a program megismételhetetlen eleme. […] A tudomány tradiciójának szerves része a kételkedés tradiciója: az igazságra törekvő kutatás, a tudomány maga a kételkedés tradiciójából származik. […] a jövő minden embere potenciális alkotó? Igen, az, mert a telematikus dialógus nem csupán az információ előállításának stratégiája, hanem mindenek előtt az alkotás iskolája is. A szabadság iskolája.

2009 – AZ UTOLSÓ SZÁM ÉVE

Egy, valamely hierarchia n szintjén elhelyezkedő holon az n+1 szinten egységként jelenik meg, és ez a szint egységként hozza működésbe is. Vagyis: a holon relációk rendszere, amely a fölötte lévő szinten relátumként jelentkezik. (Arthur Koestler)