FLUXUS ANTOLÓGIA

Henry Flynt: Mutációk az avantgárdban
Bevezetéselőfluxus, fluxus, utófluxus

Utófluxus

   Az utófluxus a nyolcvanas éveken keresztül egészen napjainkig ível. A vezető galériák egyre szívesebben rendeznek fluxus-kiállításokat, ahol minden művészt egy-egy nagy méretű, kézzel alkotott, egyedi darab reprezentál. A Kölnischer Kunstverein 1970-es "Happening és fluxus" című kiállítása már ezt a korszakot vetítette előre. Az új bemutatási mód tökélyre emelése René Blocknak köszönhető, aki az 1981-es wiesbadeni "Fluxus" kiállítás kurátora volt, és azóta is számos fluxus-show-t rendezett.
   Ugyanebben az időszakban jelentek meg a fluxust kodifikáló vaskos kötetek Jon Hendricks szerkesztésében, a két műgyűjtő, Gilbert és Lila Silverman támogatásával. Hatásukra a fluxus vonzóbbá vált a műkereskedők és kurátorok számára.
    A fejleményeket egy Lucy Lippard-idézettel lehetne a legjobban jellemezni: "... a pillanathoz kötött, olcsó, láthatatlan, vagy reprodukálható művészet nem sokat változtatott a művészet és a művészek gazdasági és ideológiai kizsákmányolásán" (in: Sol LeWitt, szerk. Alicia Legg). Való igaz - talán csak annyi a különbség, hogy már nem akarunk mindenáron ártatlan és önfeláldozó művészekről hallani.
    Manapság számos olyan irányzat létezik a művészetben, amelyet fluxusnak tekintenek. Hadd említsek meg néhányat a teljesség igénye nélkül. La Monte Young és Marian Zazeela fluxus-kiállításokon szerepeltetik közösen készített új hang-kép kompozícióikat. Ez véleményem szerint csak arra jó, hogy összezavarja a közönséget. Ben Vautier, a fluxus-csoport alapító tagja nagyjából ugyanazt csinálja, amit régebben. Yoko Ono ismét aktív, bronzba önti válogatott munkáit. Benjamin Patterson, aki szintén a fluxus-csoport alapító tagjai közé tartozik, kitart a fluxus esztétikája mellett, de nagy, egyedi, kézi megmunkálású darabokat készít. Joe Jones szintén kitart a fluxus esztétikája mellett, de az új médiumokra alkalmazza azt. Dick Higgins és Alison Knowles alapító tagok, de újabb műveiknek már semmi közük a fluxus esztétikájához. Al Hansen, Charlotte Moorman és Carolee Schneemann Maciunas kortársai, akik most fluxus-kiállításokon vesznek részt, de korábbi pályafutásuk nem kapcsolódott a fluxushoz.

NEM JÓ MŰVÉSZETRE VAN SZÜKSÉG
- KÉPZELT BETELJESÜLÉSRE -,
HANEM EGY ÚJ ÉLETFORMÁRA,
AMELY LEHETŐVÉ TESZI
HOGY AZ ÉLETÜNKET TEGYÜK TELJESSÉ.

AZ OLYAN ÉRZÉKENYSÉG,
AMELY NINCS ÖSSZHANGBAN
AZ ÉLETFORMÁVAL,
CSAK MENEKÜLÉS.

fordította Koppány Márton


Lábjegyzetek

[1] Flynt, Henry: Mutations of the Vanguard: Pre-Fluxus, During Fluxus, Late Fluxus.
In: Ubi fluxus ibi motus 1990-1962. Mazzotta, Milano, 1991. 99-128.
[2] Gilbert és Lila Silverman műgyűjtők megbízásából készítette el Jon Hendricks a nevezetes Silverman-katalógusokat. - A ford.
[3] Maciunas egy korábbi tervétől, hogy egy litván újságot állítson elő, most eltekintek.
[4] Ezzel a megjegyzéssel nem a neoizmus mellett kívánok állást foglalni.
[5] V. ö.: Satie: Rel_che (1924).
[6] A kifejezés valószínűleg az én "concept art" terminusomból ered, de más a jelentése.
[7] Flynt használta először a concept art (fogalomművészet) kifejezést. A conceptual art (fogalmi művészet) képviselői évekkel később tűntek fel. Flynt ironikusan viszonyul a conceptualistákhoz (is), az utóbbiak pedig legjobb tudomásom szerint úgy tettek, mintha Flynt nem is létezett volna. - A ford.
[8] legújabb divatú (francia) - a ford.
[9] Úgy tűnik, hogy Maciunas 1962-ben és Ben Vautier 1965-68-ban szintén művészetellenes célzásokat vélt Cage-nél felfedezni.
[10] A Kulchur 3. számában jelent meg először.
[11] A Kompozíció No. 10., 1960-nal kapcsolatban lásd még a Nyman-féle Brecht-interjú utalásait. - A ford.
[12] Az utóbbival kapcsolatban lásd a Larry Miller-féle Maciunas-interjút. - A ford.
[13] Deontikus logika: a formális logika és az etika határterülete: a kellés, lehetőség stb. logikai relációit vizsgálja. Disszociáció: a pszichiátria által használt fogalom: egymással kapcsolatban álló lelki tevékenységek különválása (pl. bizonyos személyiségbetegségekben). A Flynt által többször is használt kifejezés legvalószínűbb értelme: ellentmondások szemlélete és szemléltetése a kellés, lehetőség stb. fogalomkörében. - A ford.
[14] A circulus vitiosus (ördögi kör) elvét. Forti a versenyek egy olyan osztályának segítségével definiálta az általa javasolt versenyt, amelybe az "eleve" belatartozott. A mai kor matematikai logikusai (pl. Barwise) már nem feltétlenül emelnének kifogást.
[15] Feltéve, hogy a hivatalos nézetet megalapozó tétel-sor nem rekurzív.
[16] Lásd Flynt Fogalomművészet c. esszéjét. - A ford.
[17] Egészen Christer Hennix hetvenes évekbeli színrelépéséig. A magamé mellett csak az ő munkásságát vagyok hajlandó gondolatművészetnek tekinteni.
[18] "Veramusement" talán: a való dologgal szórakoz(tat)ni (verity + amusement).
"Brend" esetleg: a költés-alkotás vége (bred + end). Egy Flynt által kitalált neologizmus. Ahogy Flynt egy más helyen fogalmaz, a brend az, "amit éppen csinálni szeretsz". Vagyis mindenkinek más. - A ford.
[19] Az évdobozokkal kapcsolatban lásd a Larry Miller-féle interjú szövegét. - A ford.
[20] "Vitre" = ablaküveg (franciául); "cc" = fejezetek, folytatás. - A ford.
[21] Az anyagaim oldalirányban lettek kinyomtatva, hogy látszódjon: semmi közük a fluxushoz.
[22] A hír valószínűleg igaz. Maciunas később is kitartóan folytatta büntetőhadjáratát a renitensek ellen.
[23] A diagramokkal kapcsolatban lásd pl. a Larry Miller-féle Maciunas-interjú szövegét. - A ford.
[24] Fluxamusement; v. ö. az én "veramusement"-emmel, lásd: ccV TRE no. 3. stb.
[25] 1966-os Vietnami zászlóját nem a jövő művészetét megelőlegező mintának, hanem politikai állásfoglalásnak tekintem.


1993 | Fluxus antológia | Fluxus@Artpool / Fluxus könyvtár | Artpool | kereső