címoldal / hátoldal | megnyitó esemény
english

ROBERT WATTS (1923-1988)

Robert Watts az intermédia művészet elindítóinak egyike, aktív részese volt az „esemény” („event”) mint műfaj létrehozásának, és alapító tagja a Fluxus kollektívának. Az 1950-es évek végétől egészen az 1960-as évekig meghatározó szerepet játszott a neodada, valamint a pop-art mozgalomban. Pályája során fontos kiállításokon mutatták be munkáit, amelyek közül sok megtalálható a világ számos köz- és magángyűjteményében.

Wattsot mindig is talányos, a maga útját járó művésznek nevezték, „a Fluxus és a pop-art láthatatlan emberének”. Eredeti képzettsége szerint gépészmérnök volt, csak ezután kezdett művészeti tanulmányokba az Art Students League-ben, s 1951-ben a New York-i Columbia Egyetemen szerezte meg művészettörténet szakon diplomáját. A következő évben kezdett tanítani a New Jersey-beli New Brunswick Rutgers Egyetemén, ahol 1984-ig működött a Művészeti Tanszék professzoraként. Ezekben az években számos díjat és ösztöndíjat nyert: a New York-i Carnegie Corporation díját, a Rutgers Kutatói ösztöndíját, a National Endowment for the Arts, valamint New York Állam Művészeti Tanácsának ösztöndíjait.

Az 1960-as évek elején kinetikus szobrai és szokatlan objektjei nevezetes galériákban és múzeumokban jelentek meg. Az 1950-es évek végén kezdte munkáiban az elektromechanikai áramköröket használni, s egész életében kísérletezett az új médiumokkal és technológiákkal, közöttük a 16, valamint 8 mm-es filmmel, fotográfiával, videóval és hangszalaggal. 1963-ra a Fluxus úttörő művészei között volt. Egy laza intermédia művészcsoporttal együttműködésben sokszorosított munkákat hoztak létre, úgymint Fluxus kiadványokat, újságokat és pecséteket, eseményeket és performanszokat, valamint vegyes technikával készült objekteket. A hatvanas évek első felétől kötődött tevékenysége a pop-art mozgalom kezdeteihez, munkáit kiállította többek között a Leo Castelli Galéria, a Dwan Galéria és a Bianchini Galéria, valamint számos nemzetközi kiállítóhely.címoldal / hátoldal | meghívó

Robert Watts. Flux Med, az Artpool P60-ban megrendezett kiállítás katalógusa illusztrációkkal, Francesco Conz bevezetőjével, valamint a Geoffrey Hendricks és Larry Miller tanulmányával, életrajzzal és bibliográfiával (magyar-angol).
Kiadta az Artpool, Budapest, 2008, 48 oldal, 20x20 cm