A síkköltészet kialakulása Magyarországon

Tamkó Sirató Károly / Charles Tamko Sirato

Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.

Tamkó Sirató Károly:
Kassák Lajos

A turkok belovagolása
a "hivatalos honfoglalás"
Európa gyökeredzése után
- kettőszáz évet késett.
És ezt a késést
a balsors:
     tatárdúlás
     törökvész
     rosszkirály-sor
     és császár-önkény
- még fokozta.
Ám az "első honfoglalás"
- h ó h ó ! -
Nagy Károly térítettjei
az utó-avarok...
a balti pórnép idetapadása
- az egyidős Európával!
De a győzedelmes turkoktól
ez az új kultúrával egy
peremvidékre szorult vér és szellem
nem tudott szóhoz jutni.
S a hangadóktól
a nemzet maga lett
"maradozó" ... konzervatív ...
Így kullogtunk
évszázadokon át
a messzi fény után
s még Ady Endre is
ötven szomorú évet késett!
De ekkor jött - K a s s á k L a j o s
(a peremekre szorult európa-ritmus)
és
átszáguldta a késést!
Az ő lábnyomaiból ihattuk
az európa mámort!
S az avant-garde-dal rohanó idők
hősei így lehettünk:
Kemény, Vasarely, Schöffer
és annyian még
az élvonalba robbanó utódok! ...
Én így látom:
ez volt Kassák Lajos!
Magyarok! Hej!
Jelen-vonalon túl és innen
- ne feledjétek soha el!

Közölve (forrásmegjelölés nélkül): Képes Ifjúság (Újvidék), no. 1542, 1980.01.09., 19. o.

A Dimenzionista Manifesztum létrejöttének története

A síkköltészet kialakulása Magyarországon
Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?

A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
Az első Dimenzionista Album, 1966.