DIMENZIONISTA MANIFESZTUM / MANIFESTE / MANIFESTO

Tamkó Sirató Károly / Charles Sirato

VÍZHEGEDŰ / BALLADA / VÁLÓPER / BUDAPEST / PARIS
GLOGOISTA MANIFESZTUM / PAPÍREMBER / KRITIKA
EGY ÉJSZAKA TÖRTÉNETE / EPOSZ AZ EMBERRŐL / ÖNARCKÉP
BEVEZETÉS A REGÉNYTÉGLÁBA / KORSZERŰ REMEKMŰVEK

english

A DIMENZIONISTA MANIFESZTUM TÖRTÉNETE

A DIMENZIONIZMUS

(nemeuklideszi művészetek)

I. ALBUMA

Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása

Tamkó Sirató Károly, Budapest, 1936.

ÁTTEKINTÉS

Ezen album a következő részekből áll:

A) A Dimenzionista Manifesztum szövege
        Részletek a Mozaik és az első kiadás röpiratának szövegeiből

B) A Dimenzionista Manifesztum létrejöttének története

        1. A síkköltészet kialakulása Magyarországon
        2. Hogy alakult ki a síkköltészetből a dimenzionizmus elmélete Párizsban?
        3. Kik és milyen sorrendben írták alá a Dimenzionista Manifesztumot?
        4. A Dimenzionista Manifesztum első kiadása: Párizs, 1936.
        5. A Dimenzionista Manifesztum második kiadása: Párizs–New York, 1937.
        6. A Dimenzionista Manifesztum harmadik kiadása: Párizs, 1965.
        7. Az első Dimenzionista Album, 1966.
 
C) Illusztrációk [Rekonstrukció]

        Az I. nemeuklideszi művészet
                (az irodalomból leszármazott művészetmutációk)
        A II. nemeuklideszi művészet
                (a festészetből leszármazott művészetmutációk)
        A III. nemeuklideszi művészet
                (a szobrászat rigid művészetmutációi)
        A IV. nemeuklideszi művészet
                (a szobrászat vaporizálásából levezethető művészetmutációk;
                 a „téruralom”, „anyagzene”, „összérzékszervi” stb. művészetmutációk)

Függelék

        Egy éjszaka története (lineáris változat)
        Bevezetés a Regénytéglába
        Bernát élete a regénytéglában
        Szövegpótlások, kiegészítések
                A törtszavak művészete (Manifesztum)
                Intermezzo / Start / Kiáltás
                Korszerű remekművek

Jegyzetek

Utószó

Az itt olvasható, aktualizált változat (2010) szöveg és képanyagának forrása:
Tamkó Sirató Károly: A Dimenzionista Manifesztum története.
A dimenzionizmus (nemeuklidészi művészetek) I. albuma.
Az avantgárd művészetek rendszerbe foglalása
,
Artpool - Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 2010
A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Klaniczay Júlia, utószó: L. Simon László

Hommage à Charles Tamko Sirato

művészet magyarul (m+m=N+1) 2007 | Dimenzionista világtalálkozó N+1/2008

Vizsgálódó világok találkozása az időben