[kápolna projekt] [kontextus 1972]

1972. január 4. - Galántai bejelenti a boglári rendőrségnek és az Állami Biztosítónak, az 1971 novemberi kriptabetörés tényét.

1972. január 6. - A Somogy megyei tanács Balatoni Főelőadója válaszol Galántai decemberi körlevelére (1971. december 21.): „Őszintén remélem, hogy ezek a hivatkozott kapcsolatok, intézkedések és tervek - amennyiben megvalósulnak - segítséget nyújtanak a tárlatok ügyének megnyugtató rendezéséhez”.

1972. január 13. - A megyei művelődésügyi osztályvezető tájékoztatást kér a községi tanácselnöktől arról, hogy „a vonatkozó egészségügyi előírások figyelembe vételével” a kápolna alkalmas–e műterem, illetve kiállítási helyiség céljára? A kiállítások további sorsával kapcsolatban a községi tanácstól vár mielőbbi állásfoglalást.

1972. február 8. - A községi tanácselnök válaszlevele a megyei Tanács VB Művelődési Osztályához, melyben közli, hogy a kápolna használathoz az érvényes közegészségügyi előírásokat kell betartani, jelzi azt is, hogy - bár erre korábban ígéretet tettek - „a községi tanác a kápolna környékére 1972-ben sem vizet, sem WC-t építeni nem tud”, mert az 1971-ben felmerült problémák miatt a temetődomb fejlesztésére 1970-ben előirányzott összeget más területre csoportosították át.

1972. február 20. - Salamon János, a balatonboglári községi tanács volt üdülési előadója magánlevélben arról értesíti Galántait, hogy a kápolna rendbe hozása az időközben felmerült „hatósági és személyi ellentétek” miatt, véleménye szerint, ez évben elképzelhetetlen.

1972. március 27. - A fonyódi járási rendőrkapitányság megtagadja a novemberi betöréssel kapcsolatos nyomozást (január 4.), mivel „bűncselekmény alapos gyanúja nem állapítható meg”.

1972 áprilisától megbeszélések és levelezés folyik Galántai György és Pinczehelyi Sándor (Pécsi Műhely), Haraszty István, Beke László (cseh - szlovák - magyar találkozó), Szombathy Bálint (Bosch + Bosch csoport) és mások között a nyári programok pontosítása és a technikai részletek ügyében.

1972. április 17. - Galántai panasszal él a járási ügyészségen a járási rendőrkapitányság nyomozást megtagadó határozata ellen.

1972. április 20. - A Somogy Megyei Tanács a kápolnatárlatok engedélyezése körüli jogi bizonytalanság miatt egy új szigorú rendeletet hoz. A a műsorok és kiállítások engedélyeztetésével kapcsolatos szabályozásról körlevélben tájékoztatja a megye valamennyi művelődési intézményét.

1972. május 3. és május 11. - Az év első (zsűrizendő) kiállításán részt vevő művészek névsorának összeállítása és a tervezett katalógus megbeszélése Budapesten.

1972. május 5. - Galántai tájékoztatja a Lektorátust az 1972-es első kiállítás időpontjáról és megküldi a részt vevő művészek névsorát. A technikai szervezést Orvos András végzi.

1972. május 13. - Galántai boglárra utazik, hogy megrendelje a kápolna villanyszerelési munkáját.

1972. május 15. - Galántai tájékoztatja a megyei Tanács VB. Művelődési Osztályát a zsűrizett kiállításokról és a megyei Köjáltól érdeklődik a kiállításoknál szükséges minimális egészségügyi előírásokról.

1972. május 16. - A megyei Főügyészség megállapítja, hogy a betörések kapcsán Galántai panasza megalapozott, ezért hatályon kívül helyezi az ismeretlen tettes elleni nyomozást megtagadó határozatot (március 27.) és utasítást ad a Fonyódi Járási Ügyészségnek a nyomozás elrendelésére.

1972. május 18. - A Lektorátus által eredetileg felkért zsűritagok rossz véleménnyel vannak a Bogláron kiállítandó anyagról. Bár hosszas válogatás után az anyag egy részét lezsűrizik, végül a jegyzőkönyvet nem írják alá. Május 29-re egy második zsűrit hívnak össze

1972. május 29. - Az első két boglári kiállítás anyagát a Képző és Iparművészeti Lektorátus válogatás után végül elfogadja. A bírálatról elvi állásfoglalás is készül.

1972. május 29. - A Somogy Megyei Művelődésügyi Osztály a zsűrizett anyag bemutatásával egyetért, de feltételül szabja, „hogy a községi tanács döntsön abban, hogy a kápolna kiállítási helyiség, vagy műterem legyen.”.

1972. június 4-9. - Galántai – mivel a községi tanács segítségére nem számíthat – saját költségére megrendeli az elektromos áram bekötését a kápolnába.
A nyári kiállítások előkészítő munkálatai: villanyszerelés utáni kőművesmunkák és meszelés, posztamensek készítése. Üvegkár bejelentése az Állami Biztosítónál.

1972. június 7. - Galántai kidolgozza a kápolna rendszabályait, melyek betartását - a kiállítások folytatása érdekében - mindenki számára kötelezővé tesz.

1972. június 7. - Elkészül, és postázásra kerül az első két kiállítás meghívója és plakátja, amelyet a lektorátusi határozat felhasználásával Schmal Károly tervez meg.

1972. június 8. - A kiállítási anyag és más használati tárgyak szállítása Budapestről.

1972. június 9. - A Köjál tájékoztatja Galántait, hogy a kiállítások rendezésénél minimális feltételként az Országos Építésügyi Határozatban előírt árnyékszéket kell biztosítani.

1972. június 10. - Ideiglenes jelleggel elkészül a villanyvilágítás a kápolnában.

1972. június 13. - A községi tanács parkosítani kezdi a Temetődombot és padokat is elhelyez.

1972. június 14. - Galántai engedélyt kér a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetőjétől, a jugoszláviai képzőművészek anyagának bemutatására.

1972. június 19. - Galántai értesíti a Lektorátus vezetőjét, hogy a tervezett, további zsűriköteles kiállítások technikai okok miatt elmaradnak. A Lektorátus a közlést (jún. 21.-i levelében) tudomásul veszi.

1972. június 20. - A megyei Művelődésügyi Osztályról ellenőrzést tartanak a kápolnában. A kiállításon szereplő munkákat a méretük alapján, mérőszalaggal ellenőrzik. Egy hiányos zsűrijegyzőkönyv alapján tévesen úgy találják, hogy olyan művek is szerepelnek, melyek bemutatását a Lektorátus nem engedélyezte, ezért ezeket leszedetik. Kifogásolák a kripta használatát, a perselyt, a katalógus árusítást, stb.

1972. június 21. - Az elektromos művek hivatalosan beköti a villanyt a kápolnába (ettől kezdve van világítás és végre lehetségessé válik elektromos eszközök, pl. diavetítő, magnetofon stb. használata is)..

1972. június 22. - A községi tanácselnök, majd a járási pártbizottság képviselője is a kápolnába látogat az új kiállítás rendezése közben. A tanácselnökkel való beszélgetésből kiderül, hogy a Megyei Művelődésügyi Osztály a községre szeretné hárítani a Kápolnatárlatok státuszával kapcsolatos állásfoglalást. Az eldöntésre váró kérdés: a kápolnát kiállítási helyiségként, vagy műteremként kezeljék.

1972. június 23. - A Megyei Művelődésügyi Osztály három munkatársa ellenőrzést tart a kápolnában: „nem tekintették meg a kiállítást, csak keresték a hibát”. Ismételten kifogásokat emelnek a persely és a kripta-használata miatt.

1972. június 23. - A Járási Ügyészség jóváhagyásával a Járási Rendőrkapitányság megszünteti a nyomozást az 1971 novemberében bejelentett betörés és rongálás ügyében. Döntését azzal az indokolja, hogy a már korábban megállapítottakon túl „a sértett bérleti szerződése a kriptára nem érvényes.”

1972. június 23. - A járási művelődésügyi osztály tudomására jut, hogy 1972. június 17-én a Kaláka együttes engedély nélkül előadást tartott a kápolnában. A művelődési ház igazgatója kéri a községi tanács elnökét „a Galántai vezette csoport „kápolnatárlatok” címen való működésének hivatalos visszaigazolására”, ellenkező esetben nem engedélyezi a további rendezvényeket.

1972. június 24. - A községi tanács elnöke közli a balatonboglári művelődési ház igazgatójával, hogy magánszemély rendezvényeihez hivatalos engedélyt nem lehet kiadni.

1972. június 25-26. - Az MTV Ifjúsági Osztálya a Téka című műsor július 6-i adásához filmet forgat a kápolnában és a környékén.

1972. június 26. - Orvos András bejegyzése a boglári naplóba: „26-án este összesítés. [június 11-e óta] 266 beírás van a vendégkönyvben. Ez azt jelenti, hogy kb. 500–600 látogató volt a kápolnában.”

1972. június 26. - Galántai a Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetőjétől ismételten engedélyt kér a jugoszláviai Bosch+Bosch csoport anyagának bemutatására.

1972. június 27. - A községi tanácselnök egy munkatársával a zsűrijegyzőkönyv alapján ismét ellenőrzi a kiállítást. Kifogásaikban új elem a komfort nélküliség, a WC hiánya és a politikai jelleg.

1972. június 27. - A községi tanácselnök, a Művelődési Ház igazgatója és a Járási Művelődésügyi Osztály vezetője is ismételt ellenőrzést tart a kápolnában. Feljegyzésük szerint: „Rend, fegyelem, kulturáltság jellemezte a kiállítást. A kriptát raktárnak használják, ez a szerződő felekre tartozik.”

1972. június 28. - Bereczky Loránd az MSZMP KB képzőművészeti referense meglátogatja a kápolnát. Kifogásolja, hogy Galántai nincs bejelentkezve a bérleményébe, valamint közli, hogy zártkörű műsorok rendezéséhez is engedélyt kell kérni a Járási Művelődésügyi Osztálytól, a lezsűrizett kiállításokhoz pedig a községi tanácselnöktől. Megjegyzi, hogy a kápolnát egyébként kisajátítással bármikor elvehetik.

1972. június 30. - A naplóból: „Hajnalban vagy még éjjel feljött egy négytagú társaság (részegen) és be akartak jönni. Egy darabig hangoskodtak, felborították az ajtó előtti követ, majd elmentek.”

1972. július 1. - Galántai úgy látja, hogy „a hivatalos szervekkel való együttműködés fából vaskarika.” A nyár további részére tervezett programok engedélyeztetése az adott körülmények között számára teljességgel elképzelhetetlennek tűnik, ezért úgy dönt, hogy a „Kápolna Tárlat” elnevezést végleg megszünteti és KÁPOLNA-MŰTEREM-re változtatja. Ettől kezdve csak a magánterületre vonatkozó jogszabályokat tekinti a kápolnára érvényesnek.

1972. július 6 - A Pécsi Városi Tanács VB Művelődésügyi Osztálya a Janus Pannonius Múzeummal közösen lezsűrizi a Pécsi Műhely és Haraszty István munkáit. Az erről szóló jegyzéket megküldik a Somogy megyei művelődésügyi osztálynak.

1972. július 6. - A Tv Téka című műsorában levetítik a június 25–26-án a kápolnában és környékén forgatott filmet.

1972. július 7. - A naplóból: „éjszaka. 4 rendőr civilben ... , megvárták amíg feljövünk és behatoltak... a kápolna feljárónál 3 civil rendőr figyelte, amint a kápolna felé ballagunk.”

1972. július 16-17. - Az MTV Ifjúsági Osztálya Kaláka címmel filmet forgat a kápolnában.

1972. július 18. - A járási Tanács Népművelési osztályvezetője a jegyzék alapján ellenőrzi a Pécsi Műhely kiállítási anyagát.

1972. július 18. - A Művelődésügyi Minisztérium képzőművészeti osztályvezetője Galántai június 26-i levelére válaszul közli, hogy a nemzetközi kiállítási tevékenység szervezése és koordinálása „az ezzel megbízott állami szervek feladata”, így a szabadkai művészcsoport magánkezdeményezésű bemutatásához a minisztérium nem járul hozzá.

1972. július 20. - Galántai Csáji Attilára hivatkozva kéri Kassák Lajosnét, hogy a tervezett In memoriam Kassák című kiállítás anyagát bocsássa rendelkezésükre.

1972. július 21. - A községi tanács elnöke részletes jelentést küld a Megyei Művelődési Osztálynak a kápolna-műterem tevékenységéről. Ismételten tájékoztatást kér a felsőbb szervektől kiállításokra vonatkozó jogszabályokról.

1972. július 21. - Fonyódon a helyi rajzpedagógusok kiállításának zsűrizésén, a megyei művelődési főelőadó felhívja a lektorátus területi előadójának figyelmét a boglári kápolna-műterem aktuális kiállítására, amit ezután közösen megtekintenek. A látogatást a területi előadó egy elmarasztaló feljegyzésben dokumentálja.

1972 július 27. – Kassák Lajosné korábbi ígéretével ellentétben lemondja az augusztusra tervezett In memoriam Kassák című kiállítást. .

1972. július 28. - A Lektorátus igazgatója kéri a Művelődési Minisztérium Osztályvezetőjét, hogy kezdeményezze az állami egyházügyi hivatalnál a kápolna bérleti szerződésének megszüntetését. „A kiállítás, mint azt Haraszti biomobiljánál tapasztalhattuk már politikai ellenállást is jelent”. Felhívja a figyelmet a tervezett Kassák kiállításra is.

1972. július 30. - Galántai és Galkó Balázs elkészítik a Köjál-előírásoknak megfelelő (l. június 9.) „űrgödrös árnyékszéket”.

1972. augusztus 18. - Rózsa Gyula írja a Népszabadságban: „...két említésre méltó esemény van a Balaton partján ... a tihanyi ... és a balatonboglári fiatalok kócos kezdeményezése.”

1972. augusztus 25. - Galántai felszereli a kápolna új külső ajtaját és a nemkívánatos személyek távol tartása céljából „magánterület” feliratú táblát helyez el.

1972. augusztus 30. - Zárás, szállítás Budapestre.

1972. szeptember-október - Többszöri levélváltás Galántai és a megyei és járási rendőrkapitányság, a megyei Főügyészség, valamint az Állami Biztosító között a korábbi betörésekkel kapcsolatban.

1972. október 24. - A Somogy Megyei Főügyészség elutasítja Galántai panaszát a betöréssel kapcsolatos nyomozás megszüntetéséről azzal az indokkal, hogy „a rongálás elkövetőjének kiléte nem volt megállapítható”.