[kontextus 1974]

1974. január - Galántai több együtt érző, a Népszabadság-beli cikket elítélő levelet kap ismerősöktől, kollégáktól, például Kerényi Gráciától, Hankiss Elemértől. Néhányan anyagilag is segíteni próbálnak: Körner Éva és – Rajk László javaslatára – a Kovács István Stúdió is 200–200 Ft-ot küld.

1974. január 3. - A Művészeti Alap Jogi Osztálya közli Galántaival, hogy a Művészeti Alap Képzőművészeti Szakosztályának vezetősége legközelebbi ülésén foglakozik tevékenységével és a Népszabadságban felvetett kérdésekkel. Állásfoglalásuk szerint a Vezetőség döntéséig a Művészeti Alap nem nyújt a részére támogatást.

1974. január 7. - Szabó László feljegyzést készít Aczél Györgynek, melyben tájékoztatja Pór György helyreigazítási kérelméről, valamint a szerkesztőség elutasító álláspontjáról, melynek várható következménye, hogy Pór György a bírósághoz fordul. Szabó szerint „amennyiben helyreigazítási tárgyalásra kerül sor, várható, hogy a hallgatóság soraiban ott lesz sok, a cikkben érintett, illetve egyéb „oda szurkoló személy”.

1974. január 9. - Galántai, válaszul Szabó László Happening a kriptában című cikkére, öt példányban készült, dokumentum-részletekből összeállított, 33 oldalas beszámolóban foglalja össze a négy év eseményeit, melyet elküld a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjának, a Művelődésügyi Minisztériumnak és a Magyar Képzőművészek Szövetségének, valamint személyesen átad Bereczky Lorándnak, az MSZMP KB művészeti szakreferensének (lásd: 1973. december 22.).

1974. január 9. - A Komárom Megyei Rendőr-főkapitányság III/III osztályán dolgozó „Kárpáti Miklós” fn. ügynök jelentése Galántai Györgyről.

1974. január 11. - A Somogy Megyei Tanács Művelődésügyi osztályvezetője válaszol a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályának a Népszabadságban megjelent Szabó László-cikkel kapcsolatos levelére (1973. december 19.). Leírja, hogy a tárlatokkal szembeni ellenpropaganda részeként a megyei tanács kezdeményezte 1971-ben Horányi Barna cikkének megjelentetését, és Szabó László cikkéhez is ők szolgáltattak dokumentumokat.

1974. január 11. - A BM „Lámpás” fn. ügynököt állítja Galántaira. Feladata, hogy jelenlegi tevékenységéről információkat szerezzen, kapcsolatait feltérképezze és kiderítse, tart -e a lakásásán sokszorosító gépeket, illetve kik és hol nyomtatták a kápolnatárlat meghívóit és propagandaanyagait.

1974. január 15. - Ügynöki jelentés a kápolna bezárásával kapcsolatban a művészek véleményéről és az 1973. augusztus 19-én Balatonbogláron történtekről.

1974. január 17. - A Somogy megyei főügyész a megyei párttitkárnak szóló négy-oldalas feljegyzésében előterjeszti a Népszabadságban megjelent cikkel kapcsolatos megállapításait. Részletesen elemzi Galántai boglári „művészeti” és egyéb tevékenységét, megállapítja, hogy a vizsgálat nem tárt fel olyasmit, ami „bűncselekmény alapos gyanújára utalna”. Számba veszi azokat a törvényi lehetőségeket, amelyek alkalmazása hatásos megoldást jelentett volna, illetve azokat a szabálysértéseket, melyek alapján eljárást lehetett volna indítani.

1974. január 18. - A BM III/III-4-a. alosztálya „Pesti” fn. ügynöktől érdeklődik Pór Györgyről és a balatonboglári kápolnában 1973. július 7-én jelenlévő személyekről.

1974. január 24. - A BM III/III-4-a. alosztálya intézkedési tervében Galántait külső megfigyelés alá vonja, és környezettanulmányt készíttet róla. Lépéseket tesznek annak megvizsgálására is, hogy a kápolnatárlathoz illegális úton készített műsorprogramot kik és hol állították elő.

1974. január 29. - A BM III/III-4-a. alosztály jelentésében „Pécsi Zoltán” beszámol arról, hogy Galántai a kápolna eseményeiről egy dokumentációt állít össze (lásd: 1974. január 9.), valamint arról, hogy ezt magasabb fórumokra akarja elküldeni.

1974. február 3. - „Pécsi Zoltán” fn. ügynök jelentés céljából „baráti” látogatást tesz Galántai György budapesti lakásán. A BM-nek leadott jelentésben újból beszámol a Galántai által összeállított dokumentációról (lásd: 1974. január 9.). Az ügynök további megbízást kap Galántai, valamint a „Horgászok” fn. csoport tevékenységének megfigyelésére.

1974. február 4. - A BM III/III-4-a. alosztálya rendkívüli találkozó keretében ismételten (lásd: január 18.) beszámoltatja „Pesti” fn. ügynököt a balatonboglári kápolnában 1973. július 7-én tapasztaltakról, az ott bemutatott filmekről és Pór Györgyről.

1974. február 5. - A Belügyminisztérium titkársága Szabó Lászlónak, kérésére, megküldi Pór Györgyre vonatkozó információit.

1974. február 6. - A Fővárosi Bíróságon Pór György Népszabadság ellen indított sajtó-helyreigazítási perét tárgyalják. Pór rágalmazás és hitelrontás miatt perelte be a lapot, helyreigazítási kérelmét azonban a bíróság első és másodfokon is elutasítja
A tárgyalás szünetében történtekről a BM „társadalmi kapcsolata” révén informálódik.

1974. február 6. - A BM jelentése arról, hogy Gáyor Tibort szóbeli figyelmeztetésben részesítették, mert a kápolna 1973. augusztus 27-i kényszer-kilakoltatását megpróbálta megzavarni.

1974. február 16-17. - „Pécsi Zoltán” fn. tmb. természetjáró jellegű kirándulást szervez (approximációs gyakorlat) melynek ötlete még Balatonbogláron vetődött fel. A BM-nek leadott beszámoló február 18-ra, a jelentés március 28-ra keltezett.

1974. március 7. - A tatabányai KPVDSZ Ifjúsági Klub meghívására Galántai dia-vetítéses előadást tart a balatonboglári eseményekről, melyről ügynöki jelentés készül.

1974. március 13. - „Mészáros Tibor” fn. ügynök jelentése Nyakas Szilárdról és Pór Györgyről. Nyakas elmeséli, hogy a kápolna bezárásánál való részvétele miatt milyen indokokkal bocsátották el a rádiótól. Megemlíti Pór György Szabó László ellen indított sajtóperét is (lásd: 1973. február 6.), ami miatt Pórt is felfüggesztették állásából.

1974. március 20. - A tatai tanácselnök Galántai ismételt érdeklődésére közli, hogy „a Tatai Autóbusz pályudvar épületének képzőművészeti alkotással történő díszítésére a Képző és Iparművészeti Lektorátus intézkedett.” A Galántaitól korábban megrendelt műre változatlanul nem tartanak igényt (lásd: 1973. december 22.).

1974. május 6. - A boglári tanács tatarozni kívánja a kápolnát, ezért kérik a plébánost, hogy Galántaival sürgősen szállíttassa el a kápolnában maradt dolgait.

1974. július 22. - A Somogy megyei tanács elnökhelyettese örömmel jelenti az MSZMP KB-nak, hogy befejeződött a kápolna „állami” felújítása. A megnyitó napján tájékoztatni fogják „a napi és a hetilapok, a rádió és a televízió munkatársait a Temetődomb művészeti fejlesztési programjáról.”

1974. július 26. - A balatonboglári Községi Tanács kezelésében a felújított és átalakított „kék kápolnában” a Magyar Képzőművészek Szövetsége és a Somogy Megyei Tanács szervezésében megnyílik az új állami „Kápolna Tárlat”. A Modern magyar művek című kiállítás sikerén felbuzdulva, a rendezők célul tűzik ki, hogy megteremtsék „a mai magyar képzőművészet reprezentatív bemutatásának feltételeit”.

[kontextus 1975]

1975. február 3. - „Pécsi Zoltán”, a BM III/III-4-a. alosztály ügynökének jelentése Galántai Györgyről és részletes beszámolója a Halász csoportról. Halász Péter telefonjára bevezetett 3/a rendszabály üzemeltetését a belügyminiszter-helyettes engedélye alapján 1975. június 30-ig meghosszabbítják.

1975. október 6. - Budapesti RFK II/I-1/A. Alosztály, „Dongó Péter” fn. hálózati személy jelentése Galántai Györgyről: egyes „alkotásai” kifejezetten fasiszta beállításúak.

[kontextus 1976]

1976. június 30. - A BM III/III-4-b. alosztály összefoglaló jelentése a „Horgászok” fn. ügy lezárásáról.

1976. augusztus 9. - A BM III/III-4-b. alosztály adatlapja Galántai György, bizalmas nyomozás alá vont személyről. Minősítése: Fiatalokat tömörítő társadalomra veszélyes csoportban való részvétele. A bizalmas nyomozás mMegszüntetése.

1976. december 16. - A BM III/III-4-b. Alosztály jelentése a „Horgászok” fn. ügy utóellenőrzéséről és Galántai György nyilvántartásának törléséről. (véletlen egybeesés: 1973. december 16.)

[kontextus 1979]

1979. március 25. - Galántai György balatonboglári tevékenysége folytatásaként Klaniczay Júliával Budapesten létrehozza lakás-intézményét az „Artpool”-t, amelynek működése újabb feladatokat ad a hatóságoknak. ("Festő" fn. dosszié)

1979. október 3. - Kassák Klub, Budapest, a „Szürenon 1969-79” programjaként „KÁPOLNATÁRLATOK 1970-73” címmel Galántai György diavetítéses előadást tartott volna, azonban a budapesti rendőrség betiltja. A feljelentést a Képzőművészeti Igazgatóság (későbbi nevén Budapest Galéria) „tmb.”-je tette, hivatkozással az 1973-as Népszabadságbeli újságcikkre.

1979. október 8. - Képzőművészeti szakkör, Dunaújváros (vezető: Birkás István) Galántai György diavetítéses előadását a kápolnatárlatokról a budapesti feljelentés (okt. 4) alapján a székesfehérvári rendőrség tiltja be. Egy véletlen félreértésnek még a tanácselnök is áldozatul esik, akit mint „összeesküvőt” kirúgnak az állásából. Galántai büntetése egy köztéri szobrának eltávolítása (1982-ben állítják fel egy más helyszínen) valamint az, hogy néhány évig nem vehet részt a vasszobrász szimpozion munkájában.

1990. február 2.-16. - Kossuth Klub, Budapest, Az első nyilvános bemutató a kápolnatárlatokról a „Földalatti művészet az Aczélkorban” című dokumentációs kiállításon.

1992. március 20. - Budapest Főváros támogatásával hivatalosan megnyílik a kápolnatárlatok szellemi örököseként az Artpool Művészetkutató Központ.