RETURN TO SENDER, 1988, A/4, photocopies, 68 pages /68 envelopes returned from different countries/. A Mail Art bookwork about the esthetics of the postal service.

György Galántai: Return to Sender, 1988.

Vissza a feladónak, 1988, A/4, fénymásolat, 68 oldal, 68 visszaérkezett boríték különböző országokból. Mail Art könyvmunka a posta esztétikájáról.