a DADA mint mozgalom

Marcel Duchamp: A ready-made*

Már 1913-ban az a vidám ötletem támadt, hogy egy biciklikereket egy konyhaszékre szereljek, és nézzem, hogyan forog.

Néhány hónappal később vásároltam egy téli alkonyatot ábrázoló olcsó tájkép-nyomatot, és miután két kis pontot, egy pirosat és egy sárgát helyeztem a láthatárra, elneveztem Gyógyszertárnak.

1915-ben New Yorkban egy vasboltban vettem egy hólapátot, és ráírtam: egy törött kar elébe.

Ebben az időben történt, hogy eszembejutott a ready-made szó ennek a megnyilvánulási formának a jelzésére.

Erőteljesen hangsúlyozni kívánom, hogy e ready-made-ek kiválasztását sohasem az esztétikai gyönyörködés diktálta.

A választás alapja a látvány közömbössége volt, a jó vagy rossz ízléstől merőben függetlenül...szó szerint teljes anaesthesia.

Fontos jellemző volt az a rövid mondat, amit olykor a ready-made-re írtam.

Ez a mondat nem írta le a tárgyat, mint valami cím; az volt a célja, hogy a néző elméjét más, verbálisabb területek felé terelje.

Néha egy grafikai részletet is hozzáadtam a látványhoz, s ezt, alliterációk iránti vonzalmamat kielégítendő, módosított ready-made-nek neveztem.

Egy másik alkalommal, hogy kifejezzem a ready-made-ek és a művészet közötti alapvető szembenállást, elképzeltem egy fordított ready-made-et: vasalódeszkának használni egy Rembrandtot!

Hamarosan beláttam, milyen veszélyekkel jár ennek a kifejezési formának a korlátozatlan ismétlése, ezért elhatároztam, hogy évente csak előre meghatározott számú ready-made-et készítek. Akkoriban már tisztában voltam vele, hogy a művészet szenvedélyt kiváltó drog, a néző számára sokkal inkább, mint a művész számára, és meg akartam védeni ready-made-jeimet az effajta fogyasztástól.

A ready-made másik fontos jellemzője: az egyediség hiánya... egy ready-made másolata pontosan ugyanazt az üzenetet hordozza, s valójában a ma létező ready-made-ek között alig találunk olyat, amely a hagyományos értelemben eredeti volna.

Még egy megjegyzés ehhez az ördögi körhöz:

Minthogy a művész által használt festékek iparilag előre gyártott, “ready-made” termékek, levonhatjuk a következtetést, hogy a világ valamennyi festménye módosított ready-made.

*Kappanyos András fordítása <>

 

Zürich New YorkBerlinKölnHannoverPárizs
a DADA • a DADA • a DADA • a DADA
mint szó • mint mozgalom • mint irányzat • mint életérzés