FOOT-WARE / LÁB-BELI DOLGOK

social / társadalmi

RAW FOOTAGE from the Sock Exchange at the Pacific Coast Stock Exchange 1998/1999

April First is celebrated as April Fool’s Day, somewhat akin to the Feast of Fools during the Middle Ages in Europe. Practical jokes and gentle teasing are the rule of the day. Twenty years ago, Ed Holmes, of the San Francisco Mine Troupe, initiated the St. Stupid’s Day celebration and parade on April First in San Francisco. People dress in silly costumes, play musical instruments and ridicule the normal standards of society. There is, of course, a strong element of political satire and general thumbing of noses at straight laced society. Ed is known as Bishop Joey, founder and head of the First Church of the Last Laugh — the world’s first snack religion. Near the end of our parade through the financial district of San Francisco we arrive at the Pacific Coast Stock Exchange, the bastion of conservative values. On the steps of the Stock Exchange several hundred people exchange socks. Socks are tossed in the air with much joyous laughter. That is all there is to it. A few years ago the Pacific Coast Stock Exchange changed its name to the Pacific Exchange. We, however, ignore the obvious slight to our sacrament.
Zokniváltás a Pacific Coast Érték [váltó] tőzsde előtt 1998/1999

Április elsején az Áprilisi Bolondok Napját ünneplik, ami hasonló a középkori Európában ismert Bolondok Ünnepéhez. A napi program ügyes tréfákból és vicces ugratásokból áll. A Szent Hülyék Napi ünnepséget és felvonulást húsz évvel ezelőtt, április elsején San Franciscóban vezette be Ed Holmes, a San Francisco-i Bányásztársaság tagja. Az emberek ilyenkor furcsa ruhákba öltöznek, különböző hangszereken zenélnek és kigúnyolják a társadalom alapvető szabályait. A dolognak természetesen politikai éle is van, és benne rejlik a jól nevelt társadalom kifigurázása is. Edet Joey Püspökként, az Utolsó Nevetés Első Egyházának – azaz a világ első snack-vallásának – megalapító atyjaként és vezetőjeként emlegetik. A felvonulás vége felé San Francisco pénzügyi övezetén keresztül megérkezünk a Pacific Coast Értéktőzsde elé, mely a konzervatív értékek bástyája. Az Értéktőzsde épületének lépcsőin néhány száz ember zoknit vált. [Megjegyzés: az angolban a „stock exchange” (értéktőzsde) és a „sock exchange” (zokniváltás) kifejezések hangalakja igencsak hasonló – a ford.] Zoknik repülnek a magasba vidám nevetés kíséretében. Ez volna a dolog lényege. Néhány évvel ezelőtt a Pacific Coast Stock Exchange Pacific Exchange-re változtatta nevét. Mi természetesen figyelmen kívül hagyjuk ezt a nyilvánvaló sértést, mellyel szent ünnepünket illették.

(Translated by / Fordította: Szikra Ágnes)

FOREMAN, Frank & WITSCH, Frank - Santa Cruz, CA, USA