2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól
Magyar Avantgard Művészet Múzeuma
HARASZTY István


Duisburg Wilhelm-Lehmbruck-Múzeum  
Fügemagozó, 1970 acél, réz, plexi, elekrtomechanikus szerkezet 250x
150x
30cm
Haraszty István                              1934-ben született meglehetősen drága és nehezen beszerezhető alkatrészekből építi

- funkcióját nézve - egy bonyolult elektromos vezérléssel dolgozó mechanizmus, amely nyolc - négy nagyobb és négy kisebb - azonos nyersanyagú (egynemű) golyót vándoroltat, kötött pályán, miközben állandóan változik az egyes szerkezeti elemek működése, tömegaránya, külalakja stb. A "szobor" - akárcsak egy precíziós automata gép - csak speciális környezeti föltételek (optimális hőmérséklet, páratartalom, vízszintes alap stb.) esetén működik előírásszerűen. A különböző - időrelékkel ütemezett - részműveletek elvégzése után a mozgó elemeket hordozó pályák mindig egyensúlyi helyzetbe kerülnek. Ezért a gép folyamatos működtetéséhez, csakúgy, mint az elindításához, mindössze minimális energia (külső lökés) szükséges.

Hogy közelebb férkőzzünk a műhöz, ahhoz elsősorban az kell, hogy gondolatban mi is járjuk végig azt az utat, amelyeket a golyók is megtesznek, esetleg éljük bele magunkat "létformájukba", és próbáljuk meg a természeti-társadalmi környezetünkből ismerős figurákkal megszemélyesíteni a mechanikus, szigorúan logikai összefüggések alapján megkonstruált folyamatokat, illetve azok részmozzanatait.

2. "Az anyagi modell információhordozó, annak a formának a mértékében, amely megfelel az áltatla képviselt objektumnak. A modellnek ez a megfelelése csökkenti az objektumra vonatkozó ismereteink határozatlanságát, s egyben csökkenti az ugyanezen objektum más lehetséges modelljei közül való választások számát is. Ezért azt lehet mondani, hogy a modell az információ hordozója, s következésképpen az objektumról nyerhető információk közbenső forrása.Figyelembe véve e szerepét (funkcióját), anyagi modell következő részdefiníciója adható meg: a modell olyan képződmény, amely valamilyen másik objektumról információt hordoz."

DR*megb = I R° — R*megb I

E mennyiség azt mutatja, hogy mennyivel csökken a rendszer hatékonysága az elemek meghibásodása következtében, ha összehasonlítási alapként az ideális rendszert vesszük, amelynek elemei abszolút megbízhatóak."

 
A legbonyolultabb műszereket és speciális nyersanyagokat is meg tudom szerezni. kemény valutáért
- Mint ismeretes nálunk tervgazdálkodás folyik, és mi részt veszünk a világméretű gazdasági integrációban. Körültekintő külkereskedőink járják a világot, hogy a népgazdaságot ellássák a legkorszerűbb berendezésekkel, alkatrészekkel és anyagokkal.
azon feltételezés mellett, hogy a rendszer elemei abszolút megbízhatók (a működés folyamán egyátalán nem lép fel meghibásodás).  
Gondolatok sorozatgyártásban                     Művészet
786


ATTALAI Gábor, BAJKÓ Anikó, BALLA András, BARANYAY András, BEKE László, BENKŐ Viktor, BIRKÁS Ákos, DOBOS Gábor, DONÁTH Péter, ERDÉLY Dániel, ERDÉLY Miklós, FAZEKAS György, GALÁNTAI György, GÁYOR Tibor, GELLÉR B. István, HALÁSZ András, HALÁSZ István, HÁMOS Gusztáv, HANN Ferenc, HARASZTY István, HARIS László, HERCZEG László, KÁROLYI Zsigmond, KELE Judit, KELEMEN Károly, KEMÉNY György, KÉRI Ádám, KISMÁNYOKY Károly, KOCSIS Imre, LÁBAS Zoltán, LANTOS Ferenc, LENGYEL András, LUGOSSY Mária - BOHUS Zoltán - HÁMORI Béla, LUGOSSY Mária - SCHNELLER Vilmos, MAKOVECZ Imre, MAURER Dóra, MOLNÁR Péter, NÁDLER István, NAGY Tamás, PINCZEHELYI Sándor, RAJK László, SZEGŐ György, SZEMADÁM György, SZENES Zsuzsa, SZERENCSÉS János, SZIRÁNYI István, TIMÁR Péter, TOLVALY Ernő, f. TÓTH Árpád, HTÓTH Tamás, TÜRK Péter, VIDOVSZKY László, [kezdőlap]