2001 - THE YEAR OF IMPOSSIBLE - AT ARTPOOL · A LEHETETLEN ÉVE

study exhibition about the Hungarian relevancies of international Fluxus and Concept Art
IMPOSSIBLE REALISMLEHETETLEN REALIZMUS
tanulmányi kiállítás a nemzetközi fluxus és concept art magyar vonatkozásairól
Magyar Avantgard Művészet Múzeuma
LUGOSSY Mária, SCHNELLER Vilmos


Történelmi színtér Föld, tégla, fű ø 150m
LUGOSSY MÁRIA, SCHNELLER VILMOS  
Minden nemzetnek szüksége lenne arra, hogy méltó emléket állítson önmagának, megfogalmazva és megjelenítve történelme legfontosabb eseményeit, meghagyva a lehetőséget a jövőnek a történelmi panoráma továbbrajzolására:
A magyar történelem drámaian koncentrált színterének legméltóbb helye az Alföld lenne. A domb lehetne az az ősi jel, mely különös hangsúlyt hagyna a magyar Alföldön. A 150 m. átmérőjű domb üde, zöld fűvel lenne borítva és a négy égtáj felé föl lenne hasítva. Belépve, a téglából rakott emlékfalakon egy történelmi panoráma rajzolódna ki a néző szeme előtt. A tégla az egyikk legsajátosabb magyar építőanyag és ugyanakkor elemi sejtet hangsúlyoz. Az egész társadalom egyedi sejtjeinek egymásra épülését tartja így számon az architektura. A téglából épített emlékfalakon a különböző tört. eseményeket megörökítő írások, lenyomatok, jelek utalnak a konkrét történelmi eseményekre. Az emlékfalak befejezetlensége magában rejti továbbélés, a továbbépíthetőség lehetőségét: —> a jövő felé kihúzott kontinuitás dimenzióit. A megjelenített történelmi események a kifelé táguló sugaras és koncentrikus körök metszéspontjaiban fogalmazódnak meg.
 


ATTALAI Gábor, BAJKÓ Anikó, BALLA András, BARANYAY András, BEKE László, BENKŐ Viktor, BIRKÁS Ákos, DOBOS Gábor, DONÁTH Péter, ERDÉLY Dániel, ERDÉLY Miklós, FAZEKAS György, GALÁNTAI György, GÁYOR Tibor, GELLÉR B. István, HALÁSZ András, HALÁSZ István, HÁMOS Gusztáv, HANN Ferenc, HARASZTY István, HARIS László, HERCZEG László, KÁROLYI Zsigmond, KELE Judit, KELEMEN Károly, KEMÉNY György, KÉRI Ádám, KISMÁNYOKY Károly, KOCSIS Imre, LÁBAS Zoltán, LANTOS Ferenc, LENGYEL András, LUGOSSY Mária - BOHUS Zoltán - HÁMORI Béla, LUGOSSY Mária - SCHNELLER Vilmos, MAKOVECZ Imre, MAURER Dóra, MOLNÁR Péter, NÁDLER István, NAGY Tamás, PINCZEHELYI Sándor, RAJK László, SZEGŐ György, SZEMADÁM György, SZENES Zsuzsa, SZERENCSÉS János, SZIRÁNYI István, TIMÁR Péter, TOLVALY Ernő, f. TÓTH Árpád, HTÓTH Tamás, TÜRK Péter, VIDOVSZKY László, [kezdőlap]