2009. július 22-26.,   Kapolcs, Kossuth Lajos utca 55

english

Az Artpool 30 éves működésének fontos része volt
Galántai György kapolcsi házában a holonikusan (rész-egészként)
szerveződött "Újkapolcs Galéria" projekt (1991-1995).
2009-ben a ház régóta húzódó felújítási munkálatai befejeződnek,
ünneplésként az utcáról nyíló kiállítótér integrál szemléletű kiállításán
a ház holonikus emlék/műként jelenik meg.

Artpool/Kapolcs emlék/mű
a holonikus emlék az emlék/mű erőgenerátora

a holonikus szerveződés, vagy holarchia (holarchy) erőssége,
hogy rendkívül komplex rendszerek létrejöttét biztosítja

"közvetlenül"

[...] egy szó, amely közvetlenül egy utána következő vagy előtte álló szóra utal, mint például a kapocsként jelentkező van szócska, indexként jelenik meg. [...]

[...] Teremtett szituációk: a valós élet olyan pillanatai, melyeket az egységes közeg és az események szabad játéka közvetlenül és tudatosan teremt meg. [...]

[...] Az időt különbözőképpen mérnék, sűrítenék vagy tágítanák, a hangok közvetlenül bukkannának fel, és a dolgoknak nagyobb mozgásba kellene kerülniük. Az eseményt, mely mindezt megteszi, egyre gyorsabban - "happeningnek" hívják. [...]

[...] Az interkulturális érintkezés és kommunikáció területe közvetlenül határos az inkulturációéval. [...]

[...] A fluxus-művek egy része közvetlenül a demokratikusabb világ kialakítására törekedett. [...]

[...] A plasztikai művészetek alapvető belső változásai közvetlenül is módosították a költészet verbo-vizuális nyelvét. [...]

[...] A dolgoknak közvetlenül kell megfogalmazódniuk, például olyasfajta formában, hogy fekete lakkozott fadarab, itt-ott megkopva. [...] sakk

[...] A fényképezés, a hanghordozók, a film és a videó lehetővé tették, hogy az emberek fotográfiai, elektromágneses vagy elektronikus eszközökkel közvetlenül feljegyezzék és közvetlenül bemutassák, sugározzák cselekedeteiket és tevékenységüket. [...]

[...] Ez egy tudati utazás, a tudatosból a nemtudatosba, legmélyebb, ismeretlen belső világunkba. Olyan állapotba, ahol minden külső gátlástól, befolyástól, féktől mentesen, szabadon és közvetlenül nyilatkozik meg a létünk. [...]

[...] A parafenomén személy agya és idegrendszere képes közvetlenül vákuumenergiát kicsatolni, anélkül, hogy tudna róla. [...]

[...] Hardver-evolució - Az élővilágból közvetlenül ellesett elvekből kiindulva, önmagukat megtervező, önmaguktól fejlődő gépeken - hardveren - dolgozik. [...]

[...] Semmilyen morális vagy politikai akcióval nem kell beleavatkozni az alkotásba, csak ha ez az alkotás közvetlenül és egyértelműen az életet és az új keresését fenyegeti, mely utóbbi az emberi valóság része. [...]

[...] A képek közvetítenek a világ és az ember között. Az ember "ek-szisztál", vagyis számára a világ nem közvetlenül hozzáférhető, és így képeknek kell megjeleníteniük. De a képek ezáltal a világ és az ember közé állnak. [...]

[...] A zenész, aki ha nem közvetlenül hallja, közvetlenül az első forrásból az eddig még meg nem nyilatkozott hangösszefüggést, sem európai, sem keleti értelemben nem művész. [...]

[...] Az írás gesztusa nem közvetlenül irányul a tárgyra, hanem közvetve, egy képen át vagy egy kép közvetítésével. [...]

[...] Minden írás helyesírás, s ez vezet közvetlenül az írás mai válságához. [...]

[...] Az interaktivitás, az, hogy közvetlenül szerepet vállaljunk, nem tűnik túlságosan vonzónak. [...]

[...] Valószínűleg még sohasem voltunk ennyire képtelenek arra, hogy a közvetlenül nyomuló jövőt előre lássuk. [...]

Kapolcs idén is, csak kicsit másképp

(a légifelvétel bal felső negyedében látható L-alakú épület a Galántai-ház 2008-ban)az Eger-séd (Eger patak) völgy környékének települései:
Kapolcs, Taliándörögd, Monostorapáti, Öcs, Vigántpetend, Pula, Nagyvázsony

építészfórum.hu:
Körtesárga sarokház Kapolcson

Újkapolcs Galéria | Artpool/Kapolcs 2009 | Artpool események | kereső