Galántai György kápolnaműtermének előzményei

[kápolna projekt] [kontextus 1966]

1966 június - Galántai György képzőművészeti főiskolásként Balatonbogláron rátalál az elhagyott, pusztulófélben lévő temetőkápolnára. Elhatározza, hogy kibéreli műterem céljára, ezért felkeresi Czövek Jenő plébánost, aki felkarolja elképzelését. (Az idézett szövegek a plébános leveleiből származnak.)

1966. július 21. - "..a helyi tanács a kérést támogatja, és segítségére is lesz..., azt szeretnék, hogy a Somogy megyei egyházügyi előadóval is tárgyaljam le a dolgot." (Cz. J.)

1966. december 21. - "Nekem is érdekem lesz az ügyet kisürgetnem, hogy békesség legyen ezen a vonalon. [...] szíveskedjék közölni velem annyit, hogy mit óhajt csinálni a tönkretett kápolnával, hogy ezt jelenthessem pontosan és ne akadjon fönnt rajta senki." (Cz. J.)

1966. december - Galántai válaszában megfogalmazza a majdani bérleti szerződés fő pontjait.

[kápolna projekt] [kontextus 1967]

1967 március 1. - A plébános megkéri a kápolna bérbeadásához a veszprémi egyházmegyei hatóság jóváhagyását
"...felterjesztettem az egész ügyet Veszprémbe, az Egyházmegyei Hatósághoz. [...] .Nem tudom a helyi tanács vezetője tavaly miért félt [...] tudomásul venni, hogy én Önnek rendelkezésére bocsájtom a kápolnát. Amúgy is exsecrálva van már, csak akkor lehet majd Istentiszteleti célra használni, ha újra felszentelik."

1967. április 20. - Czövek Jenő plébános tájékoztatja Galántait az egyházmegyei hatóság válaszáról
"nincs elvi akadálya annak, hogy az egyházközség tulajdonát képező elhagyott temetői kápolnát Galántai György festőművésznek bérletbe adja. [...] letárgyaltam az állami egyházügyi hivatal kaposvári reprezentánsával is a dolgot, neki sincs kifogása ellene, hasonlóképpen a helyi tanácsnak sem."

1967. július - 1968 eleje - A kápolna és környezetének minimális rendberakása és az ajtóra zárható vasrács felszerelése után Galántai biztosítást köt a kápolnára a fonyódi biztositóval. Terveket készít a kápolna további rendbehozatalára, elkészíti a kápolna alap- és metszetrajzát, valamint a belső kialakítás tervét.

[kápolna projekt] [kontextus 1968]

1968. február 25. - A balatonboglári rk. egyházközség képviselőtestülete aláírja a bérleti szerződést, melyet Czövek Jenő plébános jóváhagyásra felterjeszt a veszprémi egyházmegyei hatósághoz.
"A balatonboglári rk. egyházközség bérbe adja, Galántai György festőművész pedig bérbe veszi tizenöt évi időre a balatonboglári rk. egyházközség tulajdonát képező […] elhanyagolt, belsőleg teljesen tönkretett és exsecrált állapotban lévő régi temető kápolnát művészeti célokra.[…] A bérbe vevő köteles a bérleti idő alatt a kápolnát a további pusztulástól, illetve pusztítástól megóvni, ezeket megakadályozni. Vállalja továbbá a belső rendbehozatalt, és a kápolna belsejének művészi színvonalú rendbehozatalát, kiképzését, kifestését, az ablakok és ajtók pótlását.[…] mivel a szerződés csak a bérlőt terheli, csak a bérlő által bontható fel. […]"

1968. március 15. - A veszprémi egyházmegyei hatóság jóváhagyja a bérleti szerződést.
"Örömmel közlöm, hogy a veszprémi Egyházmegyei Hatóság a szerződést jóváhagyta. [...] Örülök, hogy így történt az eset. A napokban valaki hasonló szándékkal jelentkezett, de tudtára adtam, hogy mi már ezt Önnel intéztük el és próbáljon a másik kápolnával szerződést kötni...."- Czövek Jenő

1968. április-július - Galántai a tartózkodáshoz és a munkálatokhoz eszközöket és szerszámokat szerez be. Budapestről vasúton szállíttatja Boglárra a hiányzó ablaküvegeket és az új faajtót. Kijavítja a kápolna beázó bádogtetejét. A kápolna falára négy nyelvű - az eredeti, és a tervezett művészeti felhasználást ismertető – emléktáblát készíttet.

[kápolna projekt] [kontextus 1969]

1969. június - július — Vandál betörés a kápolnába, melyről Galántai Czövek Jenő plébános leveléből értesül: "Érdekelne mi a terved itt mert régen nem írtál erről. Megint feltörtek mindent, akárcsak az én kerítéseimet pedig már két ízben is javítottuk. Szörnyű állapot ez már nagyon unjuk. Segítséget pedig nem kapunk."
A betörők a kápolnában tárolt eszközöket és szerszámokat elvitték, az ablakok rácsait megrongálták, a kriptát feltörték. Galántai ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a balatonboglári rendőrségen, és a kárt bejelenti a fonyódi biztosítónak.


[kápolna] [projekt]   [artpool] [kereső]