The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

GALÁNTAI György / KLANICZAY Júlia (H):
The Artpool
in the street dimension / az Artpool közterületi dimenzióban, 2004