The Telematic Society: art in the ‘fourth dimension’

A telematikus társadalom: művészet „a negyedik dimenzióban”

Mogens Otto NIELSEN (Denmark / Dánia) <<