művészet magyarul (m+m=N+1)

előadás-események és háttér-kiállítás az Artpool P60-ban

Hommage à Charles Tamko Sirato

a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában: „Magyar művészet, magyar művészek”

2007. március 21., 23., 28., 30., április 4. és 6-án 18-órától

english

dimenzionista estek

március 21-én Petőcz András | március 23-án Galántai György
március 28-án Michel Giroud | március 30-án Szombathy Bálint
április 4-én Tóth Gábor | április 6-án Papp Tibor

A kiállításon Tamkó Sirató Károly dimenzionista művei és dokumentumai, Tóth Gábor dimenzionista munkái, és egy válogatás látható az Artpool magyar experimentális költészeti gyűjteményének anyagából, a 60-as, 70-es évekből.

„A művészetek dimenzionista fejlődés-mozgását az „N+1” képlet fejezi ki, mely képlet művészeti vonatkozását a planizmus, a kétdimenziós irodalom elméletében fedeztük fel és általánosítottuk azután, hogy ezáltal korunk kaotikusnak látszó, rendszertelennek és megmagyarázhatatlannak tűnő művészet-jelenségeit egyetlenegy közös törvényre vezessük vissza - a legegyszerűbb módon. A dimenzionizmus lényege: deduktív a múlt felé, induktív a jövő felé, és élő a jelenben.” (Tamkó Sirató Károly)

A „művészet magyarul” címet két dimenzionista megközelítés teszi érthetővé: Tekintsük múltnak, azaz „N”-nek először a „művészet” fogalmát, majd a „magyar” fogalmát, mindkét esetben a másik fogalom lesz a „+1”, a jövő. Ebből következik, hogy a magyarok számára a „művészet” akkor dimenzionista, ha +magyar és a „magyar” akkor dimenzionista, ha +művészet. A várható eredmény amit keresünk - az „N+1” képletet aktualizáló „m+m” - az önazonos élő jelen. (Galántai György)

Köszönet Botár Olivér, Forgács Éva, László Károly, L. Simon László, Makky György, Pataki Gábor, Szombathy Bálint, Tóth Gábor, valamint a Kieselbach Archívum és az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet segítségéért.