Installation Project 98 · Installáció Projekt 98

participants ↓ résztvevők

(14) Egy dokumentumban megőrzött installációra milyen szerzői jogok érvényesek? (→ válogatás a válaszokból)

Vittore BARONI (I): - Ha bármilyen vita merül fel, az nyer, akinek a legjobb az ügyvédje! Én személy szerint általában véve ellenzem magát a szerzői jogot, mert az egy idejétmúlt koncepció posztmodern világunkban, amelyet olyan digitális technológiák vezérelnek, amelyek masszív szétszóródással működnek, letöltik és reprodukálják az adatokat.

GALÁNTAI György (H): - Szerzői jogokkal leginkább nem a szerzők, inkább a tulajdonosok törődnek. A szerzői jog gyakorlata az alkotás szellemi értéke ellen elkövetett merénylet, mert a szerző és az általa végzett munka a természet adománya, amelynek védelmére a szerzői jog jelenleg alkalmatlan. A valamikori jövőben a szerzői jogot a „szerző” joga fogja felváltani amikor a szervezetek és/vagy az államok a „szerzőknek” olyan körülményeket biztosítanak amelyek lehetővé teszik a tökéletes önmegvalósításukat az emberiség javára. Ebben az értelemben már nem szerzőről, hanem permutálóról lesz szó. - „A „szerző”-ség a produktumra vonatkozó „kritikai” döntés eredménye, így a szerzői jog intézményesített kritika. ” ...a „kritika” és a „kriminalitás” szó a görög „krinein”-ből és a latin „cerneré”-ből ered, amely körülbelül „törés”-t jelent, „széttörés”, „betörés” értelemben. Ezt a kettős jelentést már a felvilágosodás (de különösen Kant) óta ismerjük, amikor is nyilvánvalóvá vált, hogy a kritikát a kritizált, a kritizáltat pedig a kritika tekintette bűnösnek. Aki egy szöveget kritikusan olvas, az a szöveg íróját bűnözőnek tekinti és bűncselekményt követ el ellene. Az egész folyamatot áthatja a kriminalisztika légköre.” (Vilém Flusser) - A permutábilis installációk esetében a cél, hogy befogadva megváltoztassák és továbbküldjék őket. Ha a „szerző” szó „permutáló”-ra cserélődik és „kritikát” felváltja a „diszkurzus”, akkor a „szerzői jog” helyett talán a „csere” szót fogjuk használni.

Július KOLLER (SK): - Ez az adott országra érvényes szerzői jogoktól függ. Az installáció az eredeti, nem a dokumentáció. És a projekt lehet eredeti. De ha az installáció már régen volt kiállítva, vagy ha már nem létezik, a dokumentáció is képviselheti az értékét.

Willi R. MELNIKOV-STARQUIST (RUS): - Nem könnyű számomra az installációk szerzői jogáról beszélni. Amikor kész vagy arra, hogy bemutasd a kompozíciódat, gyakran érzel egyfajta félelmet, hogy valamiféle mű-tolvajok el akarják lopni az ötleteidet. A legtöbb orosz művész (kivéve természetesen az úgynevezett „állami művészeket”) védtelen az ötletei lemásolásával szemben.

Mit MITROPOULOS (GR): - Azok, akik ismerik a munkáimat, megakadályozzák az alkalmi lemásolást. Azok, akik lemásolták, képtelenek voltak ez alapján újra létrehozni a művet (akár az Egyesült Államokban, akár Görögországban).

Emilio MORANDI (I): - Az installációimat általában csomagokban helyezem el az archívumomban, vagy a kiállítás helyén maradnak csupán a videó-fotó dokumentációra vonatkozó szerzői joggal.

Tatsumi ORIMOTO (J): - Én lemondok a szerzői jogról.

Alberto RIZZI (I): - Ne beszéljünk szerzői jogról a művészettel kapcsolatban, ha lehet.

RÓNAI Péter (SK): - A „megőrzött” (őrizetes) installációhoz hasonlóan - a nem-megőrzött mű szerzői jogai azonosak; akkor is ha a szerző kiléte kétes, vagy bizonytalan, esetleg ismeretlen! Ugyanez vonatkozik ismert szerző nem létező alkotására is.

Matthew ROSE (F): - Én mindig bátorítok más művészeket, hogy lopják vagy kölcsönözzék az én munkámat (ahogy én is teszem azt az övékkel).

Baudhuin SIMON (B): - Se szerzői jog, se tiszteletdíj, se elitizmus, se zsűri, csak csere, segítség, testvériesség.

Rod SUMMERS (NL): - A szerzői jog a művészetben egy virtuális aknamező, a dokumentációra kell vonatkoznia. Konfliktusom van egy ismert múzeummal, amely reprodukálta egy, a múzeum számára 1975-ben készített installációmat. Bár a hasonlóság egyértelmű - videó és nyomtatott dokumentációm van az eredeti darab létrehozásáról és elhelyezéséről - az új változat nem hivatkozik az eredeti művemre. Kérdés, hogy csináljak-e ebből ügyet?

W. Mark SUTHERLAND (CDN): - Legjobb tudásom szerint a kiterjedt dokumentáció az egyetlen módja a szerzői jogok védelmének.

ÚJVÁROSSY László (RO): - Szerzői jog arra érvényes, amit erre érdemesnek találsz.

(2) Mivel indokolod, hogy installációt készítesz és nem valami mást?

(3) Mit gondolsz a munká(i)dról?

(4) Milyen különbségeket látsz az általad ismert installációk és a saját munkád között?

(5) Mit gondolsz a hagyományos mű és az installáció viszonyáról?

(6) Mi határozza meg az installáció méreteit és anyagait?

(7) Tudnál-e mondani egy legkisebb és egy legnagyobb installációt?

(8) Van-e olyan tárgy vagy idea, amely nem installálható?

(9) Milyen szerepe van a környezetnek az installálásban?

(10) Látsz-e valamilyen okot, ami az installáció lehetőségeit korlátozza?

(11) Szívesen készítesz-e felkérésre vagy megrendelésre installációt?

(12) Mi a véleményed az installáció megőrzéséről?

(13) Megállapítható-e, egy installáció értéke és milyen módon?