Installation Project 98 · Installáció Projekt 98

participants ↓ résztvevők

(5) Mit gondolsz a hagyományos mű és az installáció viszonyáról? (→ válogatás a válaszokból)

AKENATON / DOC/K/S (F): - Az indiánok, az afrikaiak stb. mindig is alkottak installációkat. A múzeumok is installációk. A városok is.

BAJI Miklós Zoltán / BMZ (H): - Minden mű hagyományossá alacsonyodik egy idő után.

Tiziana BARACCHI (I): - Az installáció egy teljesen szabad kifejezésmód, az építészethez áll közel.

Lilian A. BELL (USA): - Alkalmanként az installáló művész egy kisebb „tradicionális” munkán dolgozik, ami egy későbbi installációjának lehet a prototípusa.

Derek Michael BESANT (CDN/MEX): - Az installáció mindig a kontextus függvénye. Egy ősi város romjait is szemlélhetjük installációként, még akkor is, ha azok, akik építették, nem is így látták.

David BORAWSKI (USA): - Egyik a másik természetes kiterjedése.

Bruno CAPATTI (I): - Az installáció a valós teret használja fel a megjelenítés céljából. A hagyományos mű a teret jeleníti meg. Ebben a műben a tér és az idő „virtuális”, míg az installációban reális. Az installáció a teret és a szellemi teret is birtokolja.

Luisella CARRETTA (I): - Úgy hiszem az installáció egy hatásosabb mód az anyag és a valóság tolmácsolására; ami átjön az egy erősebb üzenet, nemcsak a szellem, de a test számára is. A nagy méret és a tény, hogy a néző nemcsak érzékelni tud, hanem fizikailag is be tud lépni a művész által varázslattal beszőtt térbe, megmagyarázhatja, hogy miért bizonyul az installáció másnak a falon lógó, a megértéshez több absztrakciót igénylő két-dimenziós műhöz képest.

GALÁNTAI György (H): - A „hagyományos mű” kifejezés alatt azt a műtárgyat értem, amely a pénz, a kereskedelem, a vallási-, ideológiai-, politikai hatalom céljai által befolyásolt, vagy kisajátított gyártmánnyá vagy áruvá lett, és „művészet-ellenes” manipulációk tárgyává vált. A hagyományos művet a tulajdonos saját hatalmi érdekeinek installálására, vagyis „nem-művészeti” célra használja. A művészek azt mondják, hogy az installáció nem kíván művészet lenni, hanem inkább a gondolkodás, a képzelet, a szellemi szabadság, a haladás, a fennmaradás, a kommunikáció eszköze és mint ilyen: információ.

James JOHNSON (USA): - A kapcsolat a hagyományos mű és az installáció között az, hogy míg a műtárgyakat lehet installálni, addig az installációt kell.

Dobrica KAMPERELIC (SRB): - az installáció alkalmasabb arra, hogy esztétikai álláspontokat fejezzen ki, és új elemek hozzáadásával bármikor módosítható. A hagyományos műveknek, pl. a szobroknak, a festményeknek és a grafikáknak meg kell férniük a kinetikus művészet, a környezet-művek, az installációk és a lumino-művek mellett.

KECSKÉS Péter (H): - Az installáció a térkezelésben hoz elsősorban újat a hagyományos munkákkal szemben.

Július KOLLER (SK): - Az installáció gondolati és anyagi sajátosságai (dimenziók, térbeliség) kiszélesítik a képzőművészeti alkotásban rejlő lehetőségeket.

Sabrina LINDEMANN (NL): - Szerintem az installációkészítésnek már hagyománya van. Számomra az installáció izgalmasabb, mint a többi médium, a teljessége miatt. Minden érzékszervemhez szól. Belesétálhatok, néha még meg is tapinthatom, hallhatom, érezhetem az illatát. Mindenképpen részévé válok: ha akarom, ha nem.

Michael LUMB (GB): - A hagyományos mű valószínűbb, hogy kereskedelmi célzattal készül.

Willi R. MELNIKOV-STARQUIST (RUS): - Úgy gondolom, hogy az installáció a hagyományos műveknek egy különös szimbiózisa; ez egy másik reinkarnációjuk.

Mit MITROPOULOS (GR): - A legtöbb hagyományos műalkotás dekoratív jellegű. Az installáció lehetővé teszi számomra a tér megszervezését és a benne rejlő interaktív lehetőségek miatt is alkalmazom.

Emilio MORANDI (I): - Számomra az installáció kívül esik az akadémikus szabályokon, és az önkifejezés tökéletes szabadságát jelenti.

Jean-François ROBIC (F): - Nem látok semmi különbséget - az anyagától eltekintve - a hagyományos művek és az installációk között. Mint művész és mint tanár bátran állíthatom, hogy már az installáció is hagyományos műfajnak tekinthető, amelyet sok művész és diák alkalmaz hosszú évek óta, különböző módon és különböző kontextusban.

Lada SEGA (SLO): - Az installáció hagyományos mű, mert több tradíció terméke. Számomra elfogadhatatlan szó a „hagyományos”, mert minden dolog lehet és (ugyanakkor) semmi sem lehet hagyományos.

Ronald SPERLING (BR): - A hagyományos művek kiegészíthetik az installációkat, és megfordítva.

SUGÁR János (H): - Ha létezne hagyományos mű, akkor kollegiális és baráti lenne a viszony.

Rod SUMMERS (NL). - Az installációra mint hagyományos műre gondolok.

W. Mark SUTHERLAND (CDN): - A tradicionális műalkotások a fetisizmust és az árucserét támogatják, az installációknak efemernek kell lenniük, a kontextus minden egyes helyszínnel és minden egyes szemlélővel változik.

Bene TREVISAN (BR): - Amikor egy hagyományos művet látok, azt is installációvá tudnám alakítani.

ÚJVÁROSSY László (RO): - Az installáció és a hagyományos művészet viszonya egyrészről nagyon szoros. Hasonló kompozíciós eszközöket is használhat mind a kettő, mint: struktúra, ritmus stb. Viszont az installáció tudatosan aktiválja a nézőt, akár interaktív művekről is beszélhetünk, ami a hagyományos művészetből hiányzik.

(6) Mi határozza meg az installáció méreteit és anyagait?

(7) Tudnál-e mondani egy legkisebb és egy legnagyobb installációt?

(8) Van-e olyan tárgy vagy idea, amely nem installálható?

(9) Milyen szerepe van a környezetnek az installálásban?

(10) Látsz-e valamilyen okot, ami az installáció lehetőségeit korlátozza?

(11) Szívesen készítesz-e felkérésre vagy megrendelésre installációt?

(12) Mi a véleményed az installáció megőrzéséről?

(13) Megállapítható-e, egy installáció értéke és milyen módon?

(14) Egy dokumentumban megőrzött installációra milyen szerzői jogok érvényesek?

(2) Mivel indokolod, hogy installációt készítesz és nem valami mást?

(3) Mit gondolsz a munká(i)dról?

(4) Milyen különbségeket látsz az általad ismert installációk és a saját munkád között?