Installation Project 98 · Installáció Projekt 98

participants ↓ résztvevők

(2) Mivel indokolod, hogy installációt készítesz és nem valami mást? (→ válogatás a válaszokból)

AKENATON / DOC/K/S (F): Azért kezdtünk el installációkat készíteni, mert ez volt a legmegfelelőbb mód arra, hogy gazdagítsuk a költői nyelvet, teret hagyva a sokféle kifejezésmódnak. Kezdetben ez lehetőséget is jelentett az „akadémikus” vizuális költészet korlátainak áthágására, ami úgy tűnt, uralta akkoriban a művészeti galériákat és könyveket, túllépett a kortárs művészetek bizonyos fejlődési szakaszain.

Tiziana BARACCHI (I): - Az installáció a legjobb lehetőség arra, hogy a térben alkossunk

Vittore BARONI (I): - Mindig több műfaj iránt érdeklődtem egyszerre, így először fotózással, kollázsokkal és különböző tárgyak összeillesztésével foglalkoztam, melyekből logikusan következett az installáció, amiket otthon, a kertemben, Forte dei Marmi utcáin és a városi művészeti galéria előtt csináltam. Kissé nehéz megfogalmazni a különbséget az akkori happeningjeim és installációim között, mert mindig szerettem, ha bizonyos mértékben közreműködött a közönség.

Lilian A. BELL (USA): - Szeretek részeket összerakni, tárgyak, helyszínek és nézők között dialógust teremteni.

David BORAWSKI (USA): - Az egyes darabok, amiket a műtermemben készítettem sokkal izgalmasabbakká váltak, amikor két-három olyan közel került egymáshoz, hogy egyiket sem láthattad a másik nélkül. Elhatároztam, hogy ilyen módon mutatom be őket.

Luisella CARRETTA (I): - Művészi pályámon volt egy pillanat amikor szükségét éreztem, hogy rekonstruáljak valamit azoknak a természetes tereknek az érzelmeiből és atmoszférájából, ahol megfigyeléseimet végeztem és amelyek alapját képezték a madarak repüléséről készített rajzaimnak. Ezek számomra az intenzív átélés pillanatai voltak.

Andrzej DUDEK-DÜRER (PL): - Az installáció művészi ideám egyik megnyilvánulási formája, előadói tevékenységem része. Egy másfajta viszony a térrel és idővel, lehetőséget ad a fejlődésre és átalakulásra.

Luc FIERENS (B): - Vizuális verseket / kollázsokat készítettem, azután 1984-ben bekapcsolódtam a Mail-art hálózatba, és akkor úgy éreztem, én is tudnék műalkotásokat készíteni különböző technikákkal és médiumokkal: kollázzsal, alkalmanként faszobrokkal és installációval. Azért döntöttem az installáció mellett, mert megfelelő kontextusban sajátos műterméket lehet vele készíteni.

GALÁNTAI György (HU): - Művészeti tanulmányaim során egyre inkább meggyőződésemmé vált, hogy a művészetet nem a művészetben kell keresnem. Ebben az értelemben az installálást munkamódszernek tekintem, és/vagy a művészeti stratégia műveleti eszközének, így a munkát nem kezdhetem el anélkül, hogy a célt legalább kérdésekben meg ne fogalmazzam.

KECSKÉS Péter (HU): - Az installációt munkáim kiterjesztésének, a kép és a tér, az intermediális helyzetek, el-helyezések és új viszonyrendszerei létrehozásának lehetséges színterének tartom.

Július KOLLER (SK): - Az installálás során olyan gondolatokat fejezek ki, amelyeket egyes tárgyakkal nem lehetne tökéletesen megvalósítani.

Ruggero MAGGI (I): - Szeretem a teret - szinte az illatát is érzem!

Willi R. MELNIKOV-STARQUIST (RU): - Az installáció az emberiség kulturális és/vagy viselkedési típusainak szintézise, amely a képzelet minden szintjét magába foglalja, ami csak létezik ezen a világon.

Luca MITI (I): - Az installáció számomra csak eszköz ahhoz, hogy kifejezzem magam (mint amilyen a zongora vagy a performansz is).

Mit MITROPOULOS (GR): - Rengeteg különböző munkát hoztam létre a kommunikáció témában, a technológia felhasználásával vagy anélkül. Az installáció lehetővé teszi számomra a tér megszervezését és a benne rejlő interaktív lehetőségek miatt is alkalmazom.

Emilio MORANDI (I): - Ez automatikusan adódott a festés terén történő akcióimból, művészi tevékenységemből és performanszaimból.

Jean-François ROBIC (F): - Az installáció egy az olyan eljárások közül, melyek lehetővé teszik, hogy az alkotó több térbeliséget és életszerűséget vihessen a tárgyakkal vagy a választott anyagokkal való munkájába. Installációim olykor bizonyos helyhez, vagy a copy-art és mail-art munkámhoz kötődnek. A szobrászmunkáimhoz is kapcsolhatóak, amikor az egyes anyagok egyszerű összerakását meghaladva a tárgyak a térrel és egymással kapcsolatba kerülnek.

Lada SEGA (SLO): - Határtalan módja a kommunikációnak és a kifejezésnek.

Rod SUMMERS (NL): - Egy munka kezdeti koncepciója sugallja, hogy performansz, grafika vagy installáció lesz-e belőle.

W. Mark SUTHERLAND (CDN): - Az installációk tükrözik az emberi élet efemer minőségét (idő és tér). Ugyanakkor ideálisak a forma és a folyamat kreatív megfigyelésére.

TASNÁDI József (HU): - Ha valakit a viszonyulás problematikája izgat - és nem feltétlenül csak művészeti szemszögből ítélve - óhatatlanul installációban kezd gondolkodni, amely gondolkodás a kölcsönhatásokra, hatás-hálózatokra, a szintetikus kérdésfelvetésre, a rendszerezésre irányul, amelyben a dolgok izolált léte mint hipotézis szinte kizárt, és amelyben minden csak a környezetével (ez lehet bármilyen természetű) való viszonya által definiálható, ahol a hangsúly nem az elszigetelt eseményeken (alkotásokon, tárgyakon) van, hanem összekapcsolhatóságukon, vagy legalábbis annak igényén.

Bene TREVISAN (BR): - Azóta készítek installációkat, amióta felfedeztem, hogy a munkáimnak szüksége van a térrel való interakcióra.

(3) Mit gondolsz a munká(i)dról?

(4) Milyen különbségeket látsz az általad ismert installációk és a saját munkád között?

(5) Mit gondolsz a hagyományos mű és az installáció viszonyáról?

(6) Mi határozza meg az installáció méreteit és anyagait?

(7) Tudnál-e mondani egy legkisebb és egy legnagyobb installációt?

(8) Van-e olyan tárgy vagy idea, amely nem installálható?

(9) Milyen szerepe van a környezetnek az installálásban?

(10) Látsz-e valamilyen okot, ami az installáció lehetőségeit korlátozza?

(11) Szívesen készítesz-e felkérésre vagy megrendelésre installációt?

(12) Mi a véleményed az installáció megőrzéséről?

(13) Megállapítható-e, egy installáció értéke és milyen módon?

(14) Egy dokumentumban megőrzött installációra milyen szerzői jogok érvényesek?