2019. július 19 - 28.

english

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

nagykarcsi KULTIKUS MUNKAESZKÖZ GYŰJTEMÉNYE

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

K51/fedett udvar/hang ÜTŐS IMPOVIZÁCIÓ

Valaha az ember házi eszközei közül a sarló, az aratás kultikus eszköze volt. Egykor kultikus eszköz volt a pajzs, a kard, a dárda, amint szakrális tevékenységnek számított a kertművelés, állattenyésztés, kenyérsütés, dagasztás, vendéglátás, edényégetés, gyapjúszövés stb. is.

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

A kultusz megszentelt tevékenység, amit az ember az egész emberiség érdekében folytat a természet és önmaga üdvéért, mint a szellemi erők és istenek eszköze.

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

A történeti ember már csak önmagáért, a haszonért cselekszik, tevékenysége ezért elveszítette a szakrális jelleget. Valaha semmit sem volt szabad tenni, amit az ember csupán önmagáért, önös érdekeiért végzett.

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

Ez ugyanis nem kultusz, hanem munka, amely nem megszentelt tevékenység, ezért az őskorban tisztátalannak, nehéz, keserű, átokszerű tevékenységnek számított, amit csak a szolgák végeztek, ezért nem önkéntes áldozat, hanem kényszer.

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

A kultusz ősformája az ima, a közvetlen szolgálat a világ üdvéért. Lényege az önként vállalt áldozat, amelyben a világ egy darabját a kultuszt végző Istenhez emeli, visszaviszi oda, ahol a helye van: az égbe, a paradicsomba, az aranykorba. Megszólal az ember és rajta keresztül a föld minden porszeme.

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

A kultusz nem az egyes emberé, hanem a közösségé, az egész emberiségé, az üdvösségé, ebben áll misztériuma. Ezért kéri az ima, hogy az ég leszálljon a földre és idelent égi lét valósuljon meg. (lásd még a fluxus kritériumait)

K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK K51/fedett udvar/kiállítás - KULTIKUS MUNKAESZKÖZÖK

2019. július 19 - 28.