1973. június 16. - Azonosulási kísérlet. Szemadám György akciója és kiállítása

Szemadám György: 73-ban, már én is egy akciót csináltam, és akkor már Balatonboglárnak lehetett tudni, hogy vége. Tehát már nem egy kiállítóterem, hanem egy olyan fórum, ahol lehet tüntetni, lehet demonstrálni, lehet valamilyen módon ütközni, nem csak a hatalommal, hanem az egész világgal, ami minket körülvett. [interjú 1998]

Szemadám György leírása az akcióról:
[kézirat, 1985]

Akció és az előző kísérleteimet dokumentáló fotósorozatok és egy film bemutatása a Balatonboglári Kápolna Tárlatok keretében.

A film és a fotók elkészítésében közreműködtek: Haris László, Horváth István, Járay Alfréd, Kerekes Tamás
A kiállítási térben a következő tárgyakat állítottam még ki: a személyi igazolványomat, egy az arcomról készült gipsz-maszkot, egy kalitkába szorított, felfújt léggömböt, melyet az akció során egy belehasító kés kipukkasztott és /hommage a Beatles/ egy tükörtojást, melyben egy cigarettacsikket nyomtam el.

Nyomtatott meghívó készült. Ez, és az akcióról készült fotók valószínűleg fellelhetők Galántai Györgynél.

Felirat a kápolna bejáratánál:

1. Egy végtelen kiterjedésű felületen vonalat húzunk, s ha a vonal egyik végpontja találkozik a másik végpontjával, akkor ez egy zárt területet határol és elkülöníti a felület többi részétől, mely végtelen kiterjedésénél fogva meghatározhatatlan. Az elhatárolt rész viszont lemérhető és megfogalmazható.

2. Megpróbálhatjuk a saját magunkról észlelt képet elkülöníteni környezetétől, s ezzel meghatározni önmagunkat, de ez semmiképpen nem sikerülhet maradéktalanul, amiként ezt árnyékrajzolási kísérletemmel bizonyítom.

3. Végeredményképpen azt a következtetést vonom le, hogy senki sem azonos önmagával, illetve azzal a képpel, melyet önmagáról kialakít, hiszen ezt a képet eleve meghatározza tudata, gondolkozási struktúrája, értékítéletei, végső soron személyisége, s éppen ez az, mely vizsgálataink tárgya.

4. Mivel semmi sem magyarázható önmagával, nagyobb a valószínűsége annak, hogy idegen személyekről alakítsunk ki aránylag objektív képet, mintsem saját magunkról.

5. A kiállított fotósorozatok és objektek, melyek eddigi önazonosítási kísérleteim eredményeit, illetve eredménytelenségeit dokumentálják, ehhez nyújtanak Önöknek segítséget.

Szemadám György

Az akció leírása: a kápolna napsütötte külső falára többszöri próbálkozással sem tudom sikeresen felrajzolni saját árnyékomat. A kápolna nyitott ajtaja hatalmas csomagolópapírral van elfedve. Rajta felirat: zárva. A kápolna tornyából ereszkedek le kötélen. Újabb árnyékrajzolási kísérlet, mely éppúgy sikertelen mint az előző. Késdobó akció: hosszas célzás után átdobom a kést a kápolna ajtaját elzáró csomagolópapíron, mely a kápolna belsejében elhelyezett kalitkában lévő léggömböt kipukkasztja. A pukkanás hangja után várok egy kicsit, majd „deflerálva” a csomagolópapírt, átugrom rajta a kápolna belsejébe. A közönség betódul utánam. Minden posztamens mellett felolvasok egy szöveget. Egyik a személyi igazolványom adatait, a másik a személyleírásomat, a harmadik a rólam szóló kritikákat, a negyedik pedig egy-két személyes élményemet tartalmazza. Minden szöveg felolvasása után egyre újabb ruhadarabokat veszek le magamról.

1973. június 17-21. - Koncz Béla, Haász István, Hortobágyi Endre, Molnár Sándor, Németh Géza és Váli Dezső képeinek kiállítása.