A balatonboglári eseményekre reagáló újságcikkek 1989-től

[újságcikkek 1970-1988-ig] [kápolna projekt] [kontextus 1970]


1989. - Bálint István: Frankenstein evangéliuma. (1973-74) „Jelenlét”, 1989/1-2., Szógettó, 68-95. o.

1989. - Szentjóby Tamás: Kizárás-gyakorlat. Büntetésmeglezőző autoterápia. (1969-72). „Jelenlét”, 1989/1-2. (Szógettó), 266-267. o.

1989. szeptember - Angelika Stepken: Stepstamps - György Galántai. Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Berlin (katalógus)

1989. augusztus - Perneczky Géza: Az Art Pool gyűjtemény, Egy magyar művészeti gyűjtemény megszületése. „Művészet”, 1989/8, 2-5. o.

1989. - Géza Perneczky: The Art Pool Archives, The Story of a Hungarian Art Collection. „The New Hungarian Quarterly” 192. o.

(1989.) (é.n.) Hegyi Lóránd: Az informeltől a hologramig. Csáji Attila művészetéről. in: H. L.: Utak az avantgárdból. Tanulmányok kortárs művészekről. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 78. o.


1990. január 4, - Szőnyei Tamás: Az utolsó betiltott kiállítás, „Magyarország a tiéd lehet”. „Világ”, 43-45. o.

1990. január 22. - Nagy András: Az eltűnt téridő nyomában. Galántai-revitalizációk. „Beszélő”, 27-30. o.

1990. február 9. - Bán András: Ki szavatolja a művészet szabadságát? „Magyar Nemzet”

1990. február 9. - Kozma György: New Age. „Élet és Irodalom”

1990 február 12 - Zwickl Anrás: Földalatti művészet az Aczélkorszakban. „Beszélő”, 31. o.

1990. február 22. - György Péter: Föld alatt, föld felett. Avantgárd az Aczél-korszakban. „Magyar Napló”,13. o.

1990. február 22. - Acsay Judit: Magyar mail art, avagy keletkezéstörténet levelekben elbeszélve. „Világ”, 44-45. o.

1990. február 22. - Sz. T.(Szőnyei Tamás): Egy fenék helyett több. „Világ”.

1990. február 23. - Frank János: Köjál. „Élet és Irodalom”

1990. április, - György Péter: Az elsüllyedt sziget. „2000”, 1990/4., 60. o.

June 1990. - Mulligan, Tom: Hungarian Underground Art, 1970-1990. „Art Monthly” (UK) Nr.137, 12-13. o.

1990. július 8. - Chikán Bálint: Balatonboglár: Kiállítás a föld alól. „Kelet-Nyugat”, Nagyvárad, Nr. 18, 11. o.

1990 július 13. - V.K.: A tiltást is ki kell érdemelni. „Reform”, III/28., 27. o.

1990. október 9. - Markovits Ferenc: Támadás a kápolna ellen. Dokumentumműsor. Magyar Rádió, Kossuth adó, 15.05-15.35.

1990. - Mezei Ottó: Utószó egy kiállításhoz. „Kultúra és Közösség” (Avantgarde szám), 1990/4., 41-48. o.

1990. - Kerékgyártó István: Három portré háttérrel. (Szobotka Imre, Czumpf Imre, Csutoros Sándor). „Kultúra és Közösség” (Avantgarde szám), 1990/4., 81-87. o.

1990. - Markovits Ferenc: Kápolna-tárlat. Balatonboglár, 1970-73. „Kultúra és Közösség” (Avantgarde szám), 1990/4., 101-109. o.

1990. november, - Bellér Ágnes: Kápolna-botrány Balatonbogláron. Végre megírhatjuk. „Riport”, 12.p.

1990. - Pierre Ponant: Carnets de voyages. „Reflex”, Paris. 34. o.


1991. január - Markovits Ferenc dokumentum-összeállítása: Támadás a kápolna ellen. „Holmi”, III.évf.1. sz., 25-36. o.

1991. - Mezei Ottó: A Szürenon és kisugárzása. „Ars Hungarica”, 1. sz., 73-74.; 76. o.

1991. április - Beke László: Új törekvések a magyar képzőművészetben. Hatvanas évek. Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. 1991. április 14-június 30. Képzőművészeti Kiadó, Magyar Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum. Budapest, 1991., 193. o.

1991. június 28 (?) Vadas József: Rajta pajta. „Élet és Irodalom”.

1991. október-november - Eörsi István: Mi bújt elő a kriptából? „Színház” (melléklet), 15-16. o. (az eredeti kézirat: 1974. január)

1991. október-november - Haraszti Miklós: Vetkőzés. „Színház”, 52-53. o.

1991. október-november - Színházi kronológia (a Halász Színház előadásainak jegyzéke az AL 11. száma /1985. szamizdat/ alapján), „Színház” (melléklet), 2. o.

1991. október-november - Bíró Dániel: King Kong. Darabok, dokumentumok. „Színház” (melléklet)13-14. o.

1991. október-november - Szabó László: Happening a kriptában (rövidített változat), „Színház” (melléklet), 15-16. o. (Eredeti megjelenés: Népszabadság, 1973. december 16.)

1991. Hegyi Lóránd: Élmény és fikció. Modernizmus-avantgárd-transzavantgárd. Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, Pécs, 149. o.


1992. március 13. - (bán) Bán András: Intézményes rendszerbosszantó. „Népszava”

1992. március 23. - Beke László katalógus-bevezetője a Tükör c. kiállításhoz, Artpool, Budapest

1992. április 7. - Megyeri Dávid: Művészetkutató központ Pesten, Az Artpool kapunyitása. „Új Magyarország”, II. évf. 83.sz.

1992. április 10. - Szegő György: Artpool-Lakásmúzeum. „Élet és Irodalom”.

1992. - György Péter: Az elsüllyedt sziget. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 5-35. o.

1992. - György Galántai: Pooling the Arts, The Artpool Art Research Centre. The New Hungarian Quarterly, vol. XXXIII., No.125. 96-100. o.


1993. - Galántai György: Életmunkák 1968-1993. szerkesztők: Galántai György-Klaniczay Júlia. Artpool és Enciklopédia Kiadó, Budapest

június 14. - Martos Gábor: Artpool időutazás. „Magyar Hírlap”, Új repertoár. 17. o.

1993. augusztus 18. - Martos Gábor: Nem aktuális Aktuális Levelek, Túl bonyolult a helyzet egy új lap inditásához. „Magyar Hírlap”, 13. o.

1993. szeptember 3. - Martos Gábor: Fluxus az Artpoolban, Kiállítóterem és kutatóközpont. „Magyar Napló”

1993. október 20. - (mihalicza): Életmunkák - Már nem luxus a fluxus! Galántai irányított véletlenei. „Mai Nap”, 10. o.

1993. november 9. - Vadas József: Limlom glóriával. „Magyar Hírlap”

1993. november 18. - Dárdai Zsuzsa: Underground a hegy tetején. „Aki a művészetet támogatja, történelmet csinál” Galántai. „Magyar Narancs”, 37. o.

1993. november 11-18. - Barna, Frances : An artist looks back on repression. „Budapest Sun”

1993. november 19. - (Kádár): Galántai. Életmunkák az Ernst Múzeumban. Egy közösségi művész: Galántai György. „Somogyi Hírlap”


1994. február. - Bán András: Eltévedt lövedékek, Őszi kiállítások a fővárosban. „Holnap”, 37. o.

1994. április - Bán András: Galántai-összes, „Művészet”, 94/4, 24-27. o.

1994. június - Geosits Gyula: Kultúra és ellenállás XVI. Botrányok és művészek a kápolnák körül. „Boglári Kilátó”, 6-7. o.

1994. - Forgács Éva: A valóság fogalmának változása a 80-as évek magyar művészetében. A modern poszt-jai. in: Esszék, tanulmányok, dokumentumok a 80-as évek magyar művészetéről. Németh Lajos emlékére, 65. születésnapján. ELTE BTK, 19. o.

1994 - Szoboszlai János György: A Rabinec Galéria. in: Esszék, tanulmányok, dokumentumok a 80-as évek magyar művészetéről. Németh Lajos emlékére, 65. születésnapján. ELTE BTK, 249. o.


1995. március 9. - Galántai György: Vajda Júlia emlékkiállítása elé. „Beszélő”, 29-30. o.

1995. március (?). - P. Szabó Ernő: Fehér árnyék, Vajda Júlia emlékkiállítása. „Magyar Nemzet”, 14. o.

1995. május 18. - Szőnyei Tamás: Életjelbeszéd. „Magyar Narancs”, 33. o.

1995. - Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968-88). Dokumentumok. T-Twins Kiadó, 255-256. o.

1995. szeptember 30. - Vajna Tamás: Kipukkasztásig, A föld feletti underground. „HVG”, 87-88. o.

1995. november. - Hámory Gabriella: Mintha illegálisan könnyebb lett volna, Artpool Művészetkutató Központ. „Magyar Hírlap”, Kurázsi melléklet.

1995. - Perneczky Géza: Produktivitásra ítélve? Az Iparterv-csoport és ami utána következett Magyarországon. Edition Soft Geometry, Köln, 33-34. o.


1996. - Eva Buchmüller-Anna Koós: Sqat Theatre. Arts Space, New York, 18-21. o.

1996. - Don Péter: A proletárdiktatúra kultúrpolitkája nem lehet Gutmann-nadrág. Seneca-Cserépfalvi Kiadó, Budapest, 35. o.

1996. - Perneczky Géza: Adalékok a balatonboglári kápolnatárlatok létrejöttéhez. Közreadja Perneczky Géza, Soft Geometry, Köln

1996. január, március - Perneczky Géza: Produktivitásra ítélve? Az Iparterv-csoport és ami utána következik. I-II. Balkon, 96/1-2., 20-22. o. és 96/3. 24-25. o.


1997. - Révész Sándor: Aczél és korunk. Sík Kiadó, Budapest, 209-210. o. 1997. - Tábor Ádám: A váratlan kultúra. Esszék a magyar neoavantgárd irodalomról és művészetről. Balassi Kiadó, Budapest, 212. o.


1998. - az interneten nyilvánosságra hozott III/III-as anyagok. Elérhető: http://www.C3.hu/collection/tilos/28.html

1998- Géger Melinda: A balatonboglári kápolnatárlatok eseménytörténetének háttere. Képzőművészet Somogyban, 1945-1990. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1998. 72-79. o.

1998. április- Kresalek Gábor: Boglár '73. „Beszélő”, 64-66. o.

1998. szeptember - Vakáció. A balatonboglári kápolnatárlatok története 1970-73. dokumentumfilm, I-II. rész (szakértő-riporter: Sasvári Edit, szerkesztő: Római Róbert, operatőr: Gombos Tamás, rendező: Soós Árpád). MTV, Dokumentumfilm Szerkesztőség, 1998

1998. október - Kornis Mihály: Civilségem a pályán. Beszélő, 108-109. o.


1999. november 19. - Varga László: Demszky esete a továbbélő állambiztonsággal. „Élet és Irodalom”, 3. o.

[újságcikkek 1970-1988]