Artpool40Aktív Archívumok, Művészeti Hálózatok

Az Artpool Művészetkutató Központ nemzetközi konferenciája

Budapest, 2020. február 20-21. Szépművészeti Múzeum, Schickedanz Terem

Agustina Andreoletti | Zdenka Badovinac | David Crowley | Cseh-Varga Katalin | Mela Dávila Freire | Lina Džuverović | Meghan Forbes | Daniel Grúň | Sarah Haylett | John Held | Roddy HunterBodor Judit | Jasna JakšićTihana Puc | Klara Kemp-Welch | Kaja Kraner | Kürti Emese | Karolina Majewska-Güde | Páldi Lívia | Henar Rivière | Sven Spieker | Kristine Stiles | Timár Katalin | Tomasz Załuski | Elisabeth Zimmermann

Karolina Majewska-Güde [Életrajz]
Az archívum élete és utóélete. Ewa Partum és Valie Export archívumai

Absztrakt:

Előadásom az Ewa Partum és a VALIE EXPORT Archívum összehasonlító elemzésére vállalkozik. Ezek a látszólag párhuzamos művészi gyakorlatok – mindkettő feminista, konceptuális és performatív – különböző politikai és intézményi kontextusokban léteztek 1989-ig. Előadásom célja, hogy a különbségek jelentéseit feltárjam, arra fókuszálva, hogy miként alkalmazza a két művész az archívum infrastruktúráját művészi gyakorlatában.

Az Ewa Partum Archívum, ellentétben számos olyan kelet-európai neoavantgárd művész aggályosan megőrzött archívumával, aki komolyan foglalkozott az önhistorizálás problémájával, heterogén és töredékes. A VALIE EXPORT Archívumot viszont átlátható struktúra jellemzi, amely fennmaradt éveken át. Ugyanakkor mindkét archívumban van egy mozgó dokumentumgyűjtemény különböző változatokban, mely kiállításokra létrehozott és újraalkotott művekből áll, és nemcsak azt fedi fel, hogy a két művész miként dolgozott egyéni projekteken, hanem a módot is, ahogy a dokumentáció és a performatív cselekvés közötti kapcsolatot megfogalmazták.

Az Ewa Partum Archívum egyesíti a Galeria Adres Archívumát, amelyet Partum irányított 1972 és 1977 között, valamint az Ewa Partum egyéni művészeti gyakorlatára vonatkozó dokumentumokat. A két anyag közötti határok azonban képlékenyek. A Galeria Adres Archívum által gyűjtött dokumentumok nemcsak Ewa Partum gyakorlatának forrásai, hanem a galéria maga egy új művészeti médiummá vált, amely lehetővé tette Partum számára, hogy úgy hozzon létre konceptuális művészetet, hogy azt a művészet ideájának kommunikációjaként lehet értelmezni. Másrészt a galéria az önhistorizálás eszközeként is működött a kiadói, alkotói és kiállítói tevékenységén keresztül létrehozott nemzetközi kontextusokban.

A VALIE EXPORT Archívum, amelyet nemrég VALIE EXPORT Kutatóközpontként intézményesítettek, számos EXPORT művészi és oktatói praxisához kapcsolódó dokumentumot, emellett jegyzetelt és kommentárokkal ellátott könyvek gyűjteményét tartalmazza, amelyek intellektuális/elméleti alapul szolgáltak Export művészeti gyakorlatához.

Előadásomban Ewa Partum és VALIE EXPORT archívumainak történetére fókuszálok, és ezek sajátságosságait vizsgálom a helyi (lengyel és osztrák) kontextusban. Az archívumot egy marginális helyként problematizálom a privát és a nyilvános terek küszöbén. Partum és EXPORT művészi karrierjének különböző fázisaiban jellemzem az archívumaik létmódját, a bemutatási stratégiáikat is figyelembe véve. Végül azt a kérdést teszem fel, miként használta fel Partum és EXPORT az archívum infrastruktúráját a művészeti gyakorlatuk céljaira.